Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetProgramiProgram: SPLOŠNA GIMNAZIJA

Program: SPLOŠNA GIMNAZIJA

Ime izobraževalnega programa: SPLOŠNA GIMNAZIJA 

Naziv izobrazbe: gimnazijski maturant

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA  SPLOŠNA GIMNAZIJA 

 •  Gimnazija mora zagotoviti dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostaviti vednost, ki je skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija, hkrati pa omogočati refleksijo o mejah vednosti.
 • Za gimnazijo je značilen globalen, celosten pristop v izobraževanju, ki temelji na kompleksnosti sveta, soodvisnosti in sintezi vednosti z različnih področij ter razvijanju disciplinarnosti kot pogoja za interdisciplinarno in transdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji si dijaki prisvojijo osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih.
 • Pri tem se navezuje na znanje, spretnosti in stališča, pridobljena v osnovni šoli in sistematično razvija doseženo izobrazbo.
 • Gimnazija zagotavlja doseganje ustrezne ravni pri vseh treh sestavinah ciljev (znanje, sposobnosti in spretnosti, nekognitivni vidik) oziroma ravni, ki je potrebna za uspešen študij na univerzi in za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.
 • Gimnazija spodbuja razvoj na vseh področjih osebnosti (uravnoteženost telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja) ter razvoj osebnosti kot celote.
 • Gimnazijski program zagotavlja izbirnost tako na ravni šole (profiliranost gimnazij) kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe. Dijaki gimnazij potrebujejo za splošni kulturni razvoj tudi znanja in izkušnje iz glasbene, likovne in drugih vrst umetnosti.
 • Eden od specifičnih ciljev gimnazije je tudi spodbujanje interesa za teoretična znanja. Gimnazija omogoča oblikovanje lastnega pogleda na svet.
 • Gimnazija omogoča seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in razvija inovativnost.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.

Šole, ki za program splošna gimnazija izobražujejo:

 • Erudio zasebna gimnazija
 • Gimnazija Bežigrad
 • Gimnazija Brežice
 • Gimnazija Celje – Center
 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
 • Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
 • Gimnazija Jesenice
 • Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
 • Gimnazija Jurija Vege Idrija
 • Gimnazija Kočevje
 • Gimnazija Kranj
 • Gimnazija Ledina
 • Gimnazija Litija
 • Gimnazija Moste
 • Gimnazija Murska Sobota
 • Gimnazija Nova Gorica
 • Gimnazija Novo mesto
 • Gimnazija Ormož
 • Gimnazija Poljane
 • Gimnazija Ptuj
 • Gimnazija Ravne na Koroškem
 • Gimnazija Slovenske Konjice
 • Gimnazija Šentvid
 • Gimnazija Šiška
 • Gimnazija Škofja Loka
 • Gimnazija Tolmin
 • Gimnazija Vič
 • I. gimnazija v Celju
 • II. gimnazija Maribor
 • III. gimnazija Maribor
 • Prva gimnazija Maribor
 • Srednja šola Črnomelj
 • Srednja šola Domžale
 • Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 • Srednja šola Slovenska Bistrica
 • Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
 • Šolski center Celje – Gimnazija Lava
 • Šolski center Ljubljana – Gimnazija Antona Aškerca
 • Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica
 • Šolski center Postojna – Srednja šola in gimnazija Postojna
 • Šolski center Rogaška Slatina
 • Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
 • Šolski center Slovenj Gradec – Gimnazija Slovenj Gradec
 • Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola
 • Šolski center Velenje – Gimnazija Velenje

Vir: Srednješolski izobraževalni programi

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ