Srednje šole

  • 2. Regija

  • 3. Izobraževalni program

  • 4. Zasebna/javna šola

  • 5. Zaključek

  • 6. Izbira gimnazije

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ponuja programe splošna gimnazija, umetniška gimnazija (smer gledališče in film), predšolska vzgoja in medijski tehnik. Sledijo viziji “Z znanjem ponosni v prihodnost.”

Dijaški dom Drava Maribor

Dijaški dom Drava Maribor s 160 dvoposteljnimi sobami se nahaja v neposredni bližini centra Maribora. Naša velika prednost je telovadnica, ki je drugi domovi nimajo.

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana

Danes živijo v domu dijaki različnih srednjih šol iz bližnje in daljne okolice, se učijo, spoznavajo, tudi zabavajo in večina jih kasneje tudi nadaljuje šolanje na fakultetah in višjih šolah

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Srednja medijska in grafična šola je edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih grafičarjev.

Šolski center Krško Sevnica – Srednja šola Krško

Šola je široko odprta institucija, sledi potrebam sodobnega casa, skupnosti in izsledkom sodobne znanosti. Šolski center Krško Sevnica sledi tem besedam.

Šolski center Postojna – Srednja šola

Dijakom ponujajo splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru.

Šolski center Postojna – Gimnazija Ilirska Bistrica

Tu smo, da našim dijakom zagotovimo osebno rast, jih pripravimo na odgovoren vstop v svet odraslosti in vzpostavimo spodbudno okolje za oblikovaje svobodnega in samostojnega posameznika.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Gimnazija in veterinarska šola

Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi novo knjižnico, moderno kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano.

Stran 1 od 21