Fakultete

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Grm Novo mesto – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Grm Novo mesto – ODGOVORI ZA JUTRI! Želite v bodočnosti prispevati k zdravemu načinu življenja, zdravi hrani, zdravemu okolju in pravim vrednotam?

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Naklo izvaja tri višješolske študijske programe: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo ter Hortikultura.

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov je odlična visoka tehnična šola z do- in podiplomskim programom Tehnologija polimerov.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor je institucija s kvalitetnimi študijskimi programi, ki diplomantom nudijo zaposljivost v evropskem okolju.

Fakulteta za energetiko

Fakulteta za energetiko se nahaja v Krškem in v Velenju ter spada pod Univerzo v Mariboru. Študij se torej trenutno izvaja v energetskih okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z energetskimi postroji.

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu je samostojni visokošolski zavod, katerega osnovno poslanstvo je izobraževanje, raziskovanje in svetovanje na področju zdravstva.

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo UNM je namenjena pridobivanju znanja iz različnih tehnologij, ki se uporabljajo v industriji.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin na I. stopnji izobražuje študente na študijskih programih Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS).

Fakulteta za dizajn, Samostojni visokošolski zavod

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Stran 1 od 18

495OboževalcevVšečkaj