Fakultete

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

Na fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani – SFU Ljubljana lahko študentje izberejo dve smeri fakultetnega študija, ki potekata po bolonjski sistemu v dveh stopnjah: Psihoterapevtska znanost in Psihologija.

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – FSMŠ izvaja edinstven univerzitetni študijski program, katerega jedro predstavlja slovenoslovje.

Skupnost višjih šol

V Sloveniji deluje 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki izvajajo 33 različnih študijskih programov. Prednosti višješolskega izobraževanja, ki traja dve leti, sta praktična naravnanost vsebin in tesno povezovanje z gospodarstvom.

Fakulteta za dizajn

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Višja policijska šola

Z zaključenim dveletnim višješolskim strokovnim programom na Višji policijski šoli pridobite naziv policist.

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

SAMO ZNANJE ŠTEJE je cilj, ki mu sledijo na VSŠKV. Zasledovanje tega cilja pomeni za šolo, predavatelje in študente veliko obveznost.

Višja strokovna šola Rogaška Slatina – Prah izobraževalni center, d. o. o.

Prah izobraževalni center izvaja formalno izobraževanje iz logistične in prometne stroke, organizira seminarje, predavanja, konference s področja logistike in prometa v konceptu vseživljenskega učenja

Erudio višja strokovna šola

Erudio višja strokovna šola je organizacijska enota Erudio izobraževalnega centra.

EDC Kranj – Višja strokovna šola

V EDC Kranj se v želji, da bi se čim bolj specializirali, ukvarjajo izključno z gradbenimi poklici.

Stran 1 od 17
445OboževalcevVšečkaj

PREBERI ŠE