Fakultete

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru

Fakulteta za turizem v Brežicah ima za poslanstvo izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu, od operativnega pa vse do strateškega načrtovanja.

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Maribor pri svoji težnji za stalno izboljševanje sledi načelom doslednosti, iskrenosti, odprtosti in mednarodne primerljivosti.

Visoka šola za proizvodno inženirstvo – Regijsko študijsko središče Celje

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in visoko učinkovitost študija.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov in že osmo leto zapored izobražuje študente s področja menedžmenta kakovosti, ki po zaključku študija na prvi stopnji pridobijo naslov diplomirani organizator / diplomirana organizatorka.

ALMA MATER EUROPAEA

Evropski center Maribor ima akreditirane dodiplomske in podiplomske bolonjske študijske programe s področja spleta, managementa, arhivistike in zdravstvenih ter socialnih ved.

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Evropska pravna fakulteta Nove univerze izvaja študijske programe, ki nudijo širok nabor znanja na področju prava, interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter alternativnega reševanja sporov.

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju – Regijsko študijsko središče Celje

Poslanstvo Fakultete za zdravstvene vede v Celju je izvajanje kakovostnih pedagoško izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved.

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov je mednarodno priznana fakulteta z do- in podiplomskim programom Tehnologija polimerov in edina visokošolska institucija v Sloveniji, ki ponuja celovite študijske programe na področju polimernih materialov in tehnologij.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor je institucija s kvalitetnimi študijskimi programi, ki diplomantom nudijo zaposljivost v evropskem okolju.

Stran 1 od 17

495OboževalcevVšečkaj