Fakultete

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Visoka šola za proizvodno inženirstvo – Regijsko študijsko središče Celje

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in visoko učinkovitost študija.

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu – FOŠ

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je osredotočena v razvijanje ustvarjalnosti študentov in že osmo leto zapored izobražuje študente s področja menedžmenta kakovosti, ki po zaključku študija na prvi stopnji pridobijo naslov diplomirani organizator / diplomirana organizatorka.

ALMA MATER EUROPAEA

Evropski center Maribor ima akreditirane dodiplomske in podiplomske bolonjske študijske programe s področja spleta, managementa, arhivistike in zdravstvenih ter socialnih ved.

Fakulteta za zdravstvene vede v Celju – Regijsko študijsko središče Celje

Poslanstvo Fakultete za zdravstvene vede v Celju je izvajanje kakovostnih pedagoško izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved.

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Evropska pravna fakulteta Nove univerze izvaja študijske programe, ki nudijo širok nabor znanja na področju prava, interdisciplinarnega področja prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter alternativnega reševanja sporov.

Grm Novo mesto – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Grm Novo mesto – ODGOVORI ZA JUTRI! Želite v bodočnosti prispevati k zdravemu načinu življenja, zdravi hrani, zdravemu okolju in pravim vrednotam?

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Naklo izvaja tri višješolske študijske programe: Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo ter Hortikultura.

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov je odlična visoka tehnična šola z do- in podiplomskim programom Tehnologija polimerov.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor je institucija s kvalitetnimi študijskimi programi, ki diplomantom nudijo zaposljivost v evropskem okolju.

Stran 1 od 18

495OboževalcevVšečkaj