Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetVpis v srednjo šoloVrste srednješolskih programov

Vrste srednješolskih programov

Pred vami je pregled vseh srednješolskih programov skupaj z njihovimi glavnimi značilnostmi.

 

SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

 

GIMNAZIJA

Trajanje: 4 leta

Zaključek: splošna matura

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola, če je predpisano s programom, pa morate izpolnjevati še posebne pogoje (psihofizična sposobnost, posebna nadarjenost, športni dosežki).

Kam naprej? Opravljena splošna matura omogoča vpis na vse obstoječe univerzitetne študijske programe in študijske programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja.

Vrste gimnazij:

Poleg splošne gimnazije poznamo še: 

  • klasično gimnazijo: obvezni predmet je latinščina, poudarek je na humanističnih predmetih,
  • gimnazijo s športnim oddelkom: različica splošne gimnazije s poudarkom na športni vzgoji.
  • gimnazijski izobraževalni programi zasebnih katoliških šol
  • gimnazijski izobraževalni program mednarodne mature (traja 2 leti; vpišeš se lahko po končanem 2. letniku štiriletne srednje šole, če izpolnjuješ določene pogoje; zaključi se z mednarodno maturo),
  • Waldorfsko gimnazijo: izobraževanje po načelu waldorf pedagogike.

Strokovna gimnazija je lahko:

  • tehniška: razvija tehniško mišljenje, spodbuja razumevanje kompleksne vzajemne povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe (strokovni izbirni predmeti),
  • ekonomska: poudarek na pridobivanju ekonomsko-poslovnih znanj in organizacijskih sposobnosti,
  • umetniška gimnazija: omogoča izobraževanje v glasbeni, plesni, dramsko-gledališki in likovni smeri.

 

SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

 

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)

Trajanje: 4 leta

Zaključek: poklicna matura (obvezni predmeti: slovenščina in temeljni strokovno-teoretični predmet ter izbirni predmeti: tuji jezik ali matematika ter četrti predmet poklicne mature v obliki izdelka oz. storitve in zagovora)

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI).

Kam naprej? S poklicno maturo lahko izobraževanje nadaljujete na študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišete tudi v določene univerzitetne študijske programe.

Poklici: aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, tehnik zdravstvene nege, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik.

 

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)

Trajanje: 2 leti (nadgradnja SPI)

Zaključek: poklicna matura (obvezni predmeti: slovenščina in temeljni strokovno-teoretični predmet ter izbirni predmeti: tuji jezik ali matematika ter četrti predmet poklicne mature v obliki izdelka oz. storitve in zagovora)

Vpisni pogoji: zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI)

Pridobljena izobrazba je enakovredna štiriletnemu strokovnemu oz. tehniškemu izobraževanju.

Kam naprej? Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišete na višješolske in visokošolske programe, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišete tudi v določene univerzitetne študijske programe.

Poklici: avtoservisni tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, gastronomski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, tehnik zdravstvene nege, živilsko prehranski tehnik.

 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)

Trajanje: 3 leta

Zaključek: zaključni izpit (pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev z zagovorom)

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali program NPI.

Kam naprej? Lahko se vpišete v programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), po določenem številu let delovnih izkušenj pa lahko opravljate tudi mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit.

Poklici: administrator, avtokaroserist, avtoserviser, bolničar-negovalec, cvetličar, dimnikar, elektrikar, frizer, gastronomske in hotelirske storitve-, geostrojnik-rudar, gospodar na podeželju, gozdar, grafični operater, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, izdelovalec oblačil, izvajalec suhomontažne gradnje, kamnosek, klepar – krovec, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, mehatronik operater, mesar, metalurg, mizar, mlekar, oblikovalec kovin – orodjar, papirničar, pečar – polagalec keramičnih oblog, pek, polagalec talnih oblog, računalnikar, slaščičar, slikopleskar – črkoslikar, steklar, strojni mehanik, tapetnik, tesar, trgovec, upravljalec težke gradbene mehanizacije, voznik, vrtnar, zidar, zlatar, živilec.

 

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)

Trajanje: 2 leti

Zaključek: zaključni izpit (izdelek oz. storitev z zagovorom)

Vpisni pogoji: izpolnjena osnovnošolska obveznost in uspešno končanih najmanj sedem razredov devetletne osnovne šole. Vpišete se lahko tudi z zaključenim osnovnošolskim izobraževanjem, po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Kam naprej? Po končanemu programu NPI se lahko vpišete v program srednjega poklicnega  (SPI) ali srednjega strokovnega izobraževanja (SSI).

Dijaki se usposobijo za različne poklice s področja tehnike, gradbeništva, biotehnike in preoblikovanja tekstilij. Poklici: obdelovalec lesa, pomočnik pri tehnologiji gradnje, pomočnik v biotehniki in oskrbi, pomočnik v tehnoloških procesih, preoblikovalec tekstilij.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ