Prijava na e-nasvete

DomovDijaski SvetMaturaSplošna matura - nekaj pomembnih informacij

Splošna matura – nekaj pomembnih informacij

Če pride kaj vmes

  • neudeležba na maturi: če imate za neudeležbo na maturi opravičilo in veste, da se pisanja ne boste udeležili, morate to sporočiti najkasneje v 24 urah po začetku izpita. V roku treh dni pa morate maturitetni komisiji predložiti dokazilo. Če dokazil oziroma opravičila nimate, se šteje, da ste neocenjeni, če pa pišete le en del, drugega pa ne, pa se šteje, da ste bili ocenjeni z 0 točkami.
  • zamuda na maturo: včasih lahko pride do zunanjih dejavnikov, na katere ne moremo vplivati. Zato je dovoljena zamuda do 30 minut, čas pisanja se vam ne podaljša. V kolikor pa zamudite več kot 30 minut, pa je odvisno od dokazljivih zunanjih okoliščin. V kolikor so te opravičljive (npr. smrt v družini, prometna nesreča itd.), lahko maturo opravljate v naslednjem izpitnem roku, če vam državna komisija to dovoli.

Pred izpitnim prostorom se morate zbrati 20 minut pred začetkom pisanja.

Razporeditev v skupine in predpriprava na pisanje

Na maturi ponavadi med pisanjem ne boste v isti učilnici s svojimi sošolci. Skupine se oblikujejo po abecednem redu vseh maturantov na šoli, največ pa vas bo v učilnici 30. Na dan izpita, najkasneje 1 uro pred izpitom vam bodo šele sporočili prostor, kjer boste pisali. Na vratih učilnice mora biti obešen sedežni red.

Vsak od vas bo v svoji klopi, vsi pa boste sedeli na isti strani. V učilnici bodo pokriti vsi plakati in pripomočki, ki bi vam sicer lahko pomagali. Svoje osebne stvari (torbe) boste morali predložiti na za to predviden prostor, pri sebi imate lahko le dovoljene pripomočke. Mobilni telefoni v učilnici niso dovoljeni.

Seboj morate imeti identifikacijski dokument, ki ga daste na rob mize. V kolikor ga nimate, ga morate predložiti v roku 24 ur. Če ga ne, se smatra, da izpita niste opravljali.

Pred pisanjem boste dobili nalepke s šiframi, ki jih boste nalepili na to določena mesta.

Med pisanjem mature

Nadzorovala vas bosta dva profesorja, ki pa ne smeta poučevati predmeta, ki ga pišete. Prvih 30 minut ni dovoljeno zapuščati učilnice, prav tako zadnjih 15 minut. V kolikor rešite polo pred iztekom časa, morate zapustiti prostor še preden začne teči zadnjih 15 minut.

V času pisanja lahko prostor zapusti le en kandidat, v spremstvu učitelja.

V kolikor imate dve izpitni poli, boste imeli vmes 30 minut pavze. V tem času ne smete zapustiti šole, učilnica pa bo zaklenjena. Če boste pisali višjo raven, bo pavza dolga le 10 minut.

Ocenjevanje mature

Ocenjevalna lestvica je petstopenjska in obsega ocene: nezadostno (1), zadostno (2),dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). Ocena nezadostno (1) je negativna ocena, druge ocene so pozitivne. Pri predmetih, kjer je možnost višje ravni zahtevnosti, in pri slovenščini (madžarščini oziroma italijanščini) je ocenjevalna lestvica ustrezno povišana tako, da kandidat dobi tudi točkovno oceno od 1 do 8 in sicer:

– 1 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno nezadostno (1),
– 2 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno zadostno (2),
– 3 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3),
– 4 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3),
– 5 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4),
– 6 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4),
– 7 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5),
– 8 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5).

Odstotne točke se računa vsako leto, saj se jih razporedi glede na uspešnost vseh kandidatov, na enak način se določijo tudi meje za ocene.

Popravljanje, ponovno pisanje in izboljšanje mature

Če pri splošni maturi dosežete najmanj tri pozitivne ocene, imate v skladu z zakonom pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli.

Če opravljate splošno maturo v dveh delih, lahko popravljate negativno oceno predmeta, ki ste ga opravljali v prvem delu, ko opravljate drugi del splošne mature. Dveletni rok iz prejšnjega odstavka začne teči od zaključka opravljanja drugega dela splošne mature.

Pravico do izboljšanja mature imate le enkrat, in sicer dve leti po opravljeni splošni maturi. Upošteva se boljša ocena.

Kršitve na maturi in ukrepi

Za kršitve se šteje vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo, posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov (plonkanje na maturi), oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje, prepisovanje ali dopustitev prepisovanja, uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov, motenje poteka izpita, predložitev dela drugega kandidata, posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti, zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve vam lahko nadzorni učitelj izreče opomin, lahko vam zapove, da morate končati z reševanjem, vas pošlje iz učilnice, lahko pa vam tudi razveljavijo celoten izpit.

Prijavi se na novice in vse pomembne informacije boš prejel/a na mail.

Sodelujoči strokovnjak

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

PREBERI VEČ