Šole in organizacije

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Fakulteta za dizajn

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

Višja policijska šola

Z zaključenim dveletnim višješolskim strokovnim programom na Višji policijski šoli pridobite naziv policist.

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

SAMO ZNANJE ŠTEJE je cilj, ki mu sledijo na VSŠKV. Zasledovanje tega cilja pomeni za šolo, predavatelje in študente veliko obveznost.

Prah izobraževalni center, d. o. o. – Višja strokovna šola Rogaška Slatina

Prah izobraževalni center izvaja formalno izobraževanje iz logistične in prometne stroke, organizira seminarje, predavanja, konference s področja logistike in prometa v konceptu vseživljenskega učenja

Erudio višja strokovna šola

Erudio višja strokovna šola je organizacijska enota Erudio izobraževalnega centra.

EDC Kranj – Višja strokovna šola

V EDC Kranj se v želji, da bi se čim bolj specializirali, ukvarjajo izključno z gradbenimi poklici.

MLC Fakulteta za management in pravo

Fakulteta MLC Ljubljana je ustanovljena z namenom, da na področju poslovnih in pravnih ved organizira sodoben študij, ki je v prakso usmerjen in daje študentom znanja ter veščine za uspešno poslovno prihodnost.

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM je ustanovljena za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega kadra na področjih vede o živi naravi, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, varstva okolja ter poslovne in upravne vede.

Visoka šola Ravne na Koroškem

Visoka šola Ravne na Koroškem ustvarja visoko usposobljene strokovnjake, ki so zaposljivi v gospodarstvu in strojništvu. Študij je visoko strokoven z veliko praktičnimi znanji.

Stran 1 od 17