Šole in organizacije

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za družbene vede ni samo študij, ampak je veliko več. Je način življenja

Fakulteta za energetiko

Fakulteta za energetiko se nahaja v Krškem in v Velenju ter spada pod Univerzo v Mariboru. Študij se torej trenutno izvaja v energetskih okoljih, kjer je omogočen neposreden stik študentov z energetskimi postroji.

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Glavna dejavnost Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vzgoja računalniških strokovnjakov različnih profilov

Šolski center Ravne na Koroškem – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Ravne na Koroškem vpisuje v programa Mehatronika in Strojništvo.

Doba fakulteta Maribor

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je samostojen visokošolski zavod, ki je bil ustanovljen decembra 2003 in sodi v poslovno skupino DOBA.

Pedagoška fakulteta Maribor

Pedagoška fakulteta Maribor ima za poslanstvo enak cilj, kot je njeno ime – izobraževanje pedagoškega kadra.

Fakulteta za matematiko in fiziko

Študij na Fakulteti za matematiko in fiziko je konkurenčna prednost, odločilna pri zaposlovanju in oblikovanju poklicne kariere

Fakulteta za medije

Svoje poslanstvo Fakulteta za medije vidi v tem, da študentom nudi raznovrstne, privlačne in inovativne študijske programe, ki predstavljajo dobro osnovo za uspešno kariero.

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in visoko učinkovitost študija.

Stran 1 od 17