Šole in organizacije

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Ekonomska in trgovska šola Brežice – Višja strokovna šola

Ekonomska in trgovska šola Brežice izobražuje na višješolskih programih ekonomist in komercialist

ICES – Višja strokovna šola

ICES je samostojni zavod za izvajanje višješolskih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja elektroenergetike, strojništva in informatike.

Evropska pravna fakulteta

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici je samostojni in zasebni visokošolski zavod, katerega ustanovitelja sta Inštitut za človekove pravice, svetovanje in izobraževanje ter Inštitut za mednarodno pravo.

Izobraževalni center Piramida Maribor – Višja strokovna šola

Na IC PIRAMIDA Maribor poudarjamo skrb za posameznika, za njegov celostni, tako osebnostni kot poklicni razvoj

Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za družbene vede ni samo študij, ampak je veliko več. Je način življenja

Šolski center Velenje – Višja strokovna šola

Na Višji strokovni šoli v Velenju izvajajo izobraževanje za redne in izredne študente na šestih višješolskih programih.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je fakulteta s tradicijo, mednarodno priznanimi študijskimi programi, ki si bo prizadevala ostati v družbi najboljših tudi v prihodnosti.

IZRAZ Ljubljana – Višja strokovna šola

IZRAZ – Višja strokovna šola je zasebni zavod za izobraževanje odraslih, ki na višješolskem strokovnem področju ponuja dva programa: Kozmetika in Velnes.

Akademija za glasbo

Akademija za glasbo v Ljubljani je kot visokošolska glasbena ustanova edina glasbena akademija v Sloveniji. Ponuja dodiplomska programa Glasbena pedagogika in Glasbena umetnost.

Stran 1 od 17