Šole in organizacije

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

Gea College – Fakulteta za podjetništvo

GEA College želi postati najboljša šola za usposabljanje in izobraževanje dinamičnih podjetnikov v srednji in vzhodni Evropi

Naravoslovnotehniška fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta NFT je sestavljena iz 4 oddelkov – Oddelek za geologijo, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, Oddelek za materiale in metalurgijo, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru si prizadeva, da bi se s prenovo študijskih programov na vseh ravneh študija kar se da učinkovito umestili v mednarodne okvirje

Abitura, d. o. o. Celje – Višja strokovna šola

Leta 2001 so na Abituri pričeli izvajati dva višješolska programa, in sicer Ekonomist in Poslovni sekretar.

Visoka poslovna šola Erudio

Visoka poslovna šola Erudio ima za cilj izobraziti gospodarstvenike do mere, ki zagotavlja uspešnost. Tako doma, kot v tujini.

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor si je v svoje poslanstvo zastavila širiti »znanje za umetnost gostoljubja«, zato se na vseh področjih trudijo za usklajeno in visoko raven delovanja.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

EPF Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor je znana po samostojnosti študija in aktivni vključitvi študentov v študijski proces.

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Glavna dejavnost Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je vzgoja računalniških strokovnjakov različnih profilov

Visoka šola Ravne na Koroškem

Visoka šola Ravne na Koroškem ustvarja visoko usposobljene strokovnjake, ki so zaposljivi v gospodarstvu in strojništvu. Študij je visoko strokoven z veliko praktičnimi znanji.

Stran 1 od 17