Šole in organizacije

  • 2. Kraj

  • 3. Program

  • 4. Št. let študija

  • 5. Način študija

  • 6. Področje študija

  • 7. Tip zavoda

ICES – Višja strokovna šola

ICES je samostojni zavod za izvajanje višješolskih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja elektroenergetike, strojništva in informatike.

Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta je samostojni visokošolski zavod, registrirana za izvajanje izobraževalne in znanstvene dejavnosti na področju družboslovja.

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije bo v Sloveniji in v tujini prepoznavna fakulteta na področju družbenih, ekonomskih, poslovnih in upravnih ved.

Šolski center Velenje – Višja strokovna šola

Na Višji strokovni šoli v Velenju izvajajo izobraževanje za redne in izredne študente na šestih višješolskih programih.

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

SAMO ZNANJE ŠTEJE je cilj, ki mu sledijo na VSŠKV. Zasledovanje tega cilja pomeni za šolo, predavatelje in študente veliko obveznost.

Fakulteta za turizem, Brežice

Fakulteta za turizem v Brežicah ima za poslanstvo izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu, od operativnega pa vse do strateškega načrtovanja.

IZRAZ Ljubljana – Višja strokovna šola

IZRAZ – Višja strokovna šola je zasebni zavod za izobraževanje odraslih, ki na višješolskem strokovnem področju ponuja dva programa: Kozmetika in Velnes.

Lesarska šola Maribor – Višja strokovna šola

Na višji strokovni lesarski šoli v Mariboru se lahko izobražujete na višješolskih programih lesarstvo in oblikovanje materialov.

AREMA – Visoka šola za regionalni management

AREMA Visoka šola za regionalni management se nahaja v Rogaški Slatini in izobražuje za programa Evropski regionalni management in Management transportne logistike.

Stran 1 od 17