Domov VIST – Visoka šola za storitve

VIST – Visoka šola za storitve

Na naši šoli je mogoč edini visokošolski študij fotografije v Sloveniji! Obenem šola omgoča študij kozmetike, za vse bodoče diplomirane kozmetičarke/kozmetičarje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 51a Gerbičeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat za kozmetiko se nahaja na Gerbičevi 51a, za fotografijo pa na Vodnikovi 126
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 14.00
Mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Telefon: 01/283 17 00
Spletna stran: http://vist.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 1

 

VIST

 

Sledi svojim sanjam – študiraj kozmetiko

Kakovost in širina študija omogočata zelo dobro zaposljivost tako doma kot v tujini!

Na VIST – Visoki šoli za storitve edini v Sl izvajamo dodiplomski in magistrski študij kozmetike. Študija  odražata potrebe trga, visoka pričakovanja uporabnikov in hiter napredek kozmetične znanosti. Zapolnjujeta vrzel med dermatologijo in kozmetiko.

VIST - Kozmetika

Dodiplomski študij pokriva širše področje kozmetike, saj pridobite teoretična in praktična znanja z vseh področij kozmetike in tudi velnesa, kar omogoča široko zaposljivost. V 3. letniku z izbirnimi predmeti poglobite znanja na področjih, ki vas najbolj zanimajo  – od kozmetične nege, izdelave kozmetike, pedikure, manikure, velnesa, vključno z aromaterapijo, različnimi masažnimi tehnikami, do ličenja in maskerstva. Po končanem študiju dobite naziv diplomirana kozmetičarka /diplomiran kozmetik (VS).

Na magistrskem študiju kozmetike ta znanja dopolnite s specialnimi znanji, potrebnimi za visoko kakovostno delo v specializiranih kozmetičnih salonih ali v timih z dermatologi in kirurgi (npr. kompleksna kozmetična nega, pred- in pooperativna kozmetična nega, napredni kozmetični izdelki…).

Dosedanje izkušnje kažejo široko zaposljivost naših študentov. Veliko jih začne z delom na področju že med študijem, zaposlujejo se v kozmetičnih salonih, centrih zdravja, v modi, filmu in gledališču, v zdravstvenih timih, razvoju in raziskavah, proizvodnji, kontroli kakovosti, marketingu kozmetike in aparatur… Odzivi delodajalcev so izredno dobri.

Več informacij: www.vist.si, 01 283 17 00; Facebook: VIST Kozmetika; Instagram: vist_kozmetika

 

Študiraj fotografijo in spreminjaj pogled na svet

Edini visokošolski študij fotografije v Sloveniji za nove generacije uspešnih fotografov

Študij  fotografije na VIST – Visoki šoli za storitve ponuja edinstveno priložnost, da pod strokovnim vodstvom odličnih fotografov in drugih strokovnjakov iz prakse razvijete znanje in kreativnost na področju fotografije, najdete lastne poti vizualnega izražanja in postanete diplomirani fotograf/fotografinja (VS).

VIST - Fotografija

Študij odlikujeta raznolikost in širina, saj nudi široko teoretsko osnovo in hkrati dobro usposablja za delo v praksi, z obvladovanjem vseh faz produkcije in postprodukcije. Sega od starih fotografskih tehnik do sodobnih multimedijskih aplikacij, od studijske perfekcije do iskanja izvirnega osebnega izraza.

Pokriva raznolike zvrsti fotografije – od avtorske, modne, reklamne, do dokumentarne,  reportažne ter drugih specialnih zvrsti. V odlično opremljenih prostorih poučujejo vrhunski domači in tuji strokovnjaki.

O kvaliteti študija pričajo številni dosežki naših študentov in diplomantov, ki dosegajo odlične uvrstitve na natečajih, objavljajo fotografije v pomembnih domačih in tujih medijih, uspešno razstavljajo svoje fotografije, se uveljavljajo kot podjetniki na različnih področjih vizualnih komunikacij… Vabljeni, da se jim pridružite!

Več informacij: www.vist.si, 0590 12 509; Facebook: VIST Fotografija; Instagram: vist_fotografija

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): KOZMETIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Za študentke in študente, ki nimajo predhodne kozmetične izobrazbe, šola organizira uvajalni seminar iz kozmetične nege.
Izredni študij: da
Strokovni naslov: diplomirani kozmetik (VS) oz. diplomirana kozmetičarka (VS)
Zaposlitev: kozmetični saloni, dermatološke ambulante, velnes centri, svet mode, gledališča in filma, pri proizvodnji in prodaji kozmetičnih preparatov in naprav…

 

Lara ŠtrukeljLara Štrukelj, program: VŠ Kozmetika, absolventka
»Pri najtežjih predmetih se učim 5 dni (intenzivno 8 ur na dan), pri lažjih 1 dan (intenzivno 8 ur). Iskreno sem se od vedno učila le pred izpiti, nikoli sproti. Predmeti, ki zahtevajo znanje kemije so po navadi najtežji za študente. V 1. letniku so to kemija 1, kemija 2, anatomija in fiziologija 1 ter anatomija in fiziologija 2. Podrobno znanje kemije oz. razumevanje, ni dovolj, da se jo le naučiš na pamet. Pri anatomiji je veliko novih izrazov (predvsem latinski delajo probleme), ki jih moramo znati na pamet. So zelo zanimive teme, tako da je učenje lažje. Komunikacija s študenti višjih letnikov je ključna za kakšne namige o izpitih, izpitnih vprašanjih in koliko znanja je potrebno osvojiti. Pri lažjih predmetih, je 80 % teorije 20 % vaj, pri bolj specifičnih, ki temeljijo na praksi je 30 % teorije 70 % prakse. Najbolj zanimiv predmet mi je bila kozmetična nega 1 in 2, ker smo se naučili veliko praktičnega znanja in reševanja konkretne problematike ter je to tema, ki me je zanimala in sem se zaradi nje vpisala na ta faks. Na vajah je obvezna prisotnost 80 %. Zanimivi so vsi izbirni predmeti, ki jih izbere vsak posameznik po svojih željah, seveda v kozmetični smeri pedikure manikure ličenje. Dijakom svetujem, da sodelujejo, sproti opravljajo izpite, hodijo na vaje in predavanja, da čim več odnesejo od predavanj in od izobraževalnega programa. Ostane dovolj prostega časa, da uživaš študentsko življenje, obiskuješ hobije, se družiš, žuraš. Ključna je organiziranost.«

Gaja Udovič, program: Kozmetika
»Za učenje, pisne izdelke in sprotno snov na faksu porabim povprečno eno uro na dan. Tekom študijskega leta moramo napisati nekaj poročil, seminarski nalog in prihajati pripravljeni na praktične vaje. Takšen način dela nam omogoča, da sprotno utrjujemo snov za izpite. Nekaj knjig se dobi v Centralno tehniški knjižnici, v katero smo včlanjene vse študentke, večino učnega gradiva pa se dobi v študijski knjižnici na našem faksu. Smiselno si je natisniti predavateljeve zapiske, preden greš na predavanje. V prvem letniku je prakse manj, prevladujejo predvsem predavanja, v tretjem letniku pa prevladujejo bolj v prakso usmerjeni predmeti. Med najtežje predmete prvega letnika uvrščam anatomijo in fiziologijo z osnovami patologije. Ta je med težjimi, zato ker se prvič po srednji šoli srečamo z novim načinom predavanja in razumevanja snovi, predvsem pa gre za vsebinsko obsežnejši predmet, zato je pri njem zelo pomembno sprotno učenje. Na fakulteto sem prišla z visokimi pričakovanji, zapuščam pa jo s še večjimi uresničitvami od pričakovanega.«

Nataša Tavčar

Nataša Tavčar, smer: Kozmetika
»Razmerje med teorijo in prakso na naši šoli je odvisno od predmeta. Na splošno je veliko prakse, ki dopolnjuje poglobljeno teoretično znanje. Vaje so obvezne, predavanja pa pomembna za razumevanje snovi. Večini je v 1. letniku dodiplomskega študija najbolj v izziv predmet anatomija, ki je temelj kasnejšim predmetom, kot so kozmetična nega, masažne tehnike, limfna drenaža, refleksologija itd. Večino snovi se lahko naučim že na predavanjih, dnevno delo pa obsega priprave na kolokvije in laboratorijske vaje. Obsežnost učenja za izpit je odvisna od obsežnosti predmeta. Šola povezuje prakso in teorijo, zato ima pomembno mesto med ostalimi študiji. Profesorji so vedno dostopni in dosegljivi za vsa vprašanja, sama pa sem se za šolo odločila, ker me področje kozmetike od nekdaj zanima. V okviru šole organiziramo vsako leto tudi Festival kozmetike in velnesa, kjer sodelujemo študenti in diplomanti. Deluje pa tudi Alumni klub, kjer se vsake dva meseca srečujemo diplomirane kozmetičarke in pridobivamo dodatna poglobljena znanja, se družimo, izmenjujemo izkušnje. Veliko pa je tudi vključevanja v raziskovalne projekte v okviru Inštituta za kozmetiko.«

VISOKOŠOLSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FOTOGRAFIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: V visokošolski strokovni študijski program Fotografija se lahko vpiše, kdor je opravil poklicno maturo, splošno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. Vsi kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti za študij fotografije. Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (do 10 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole (do 20 % točk) in ocene pri preizkusu nadarjenosti do 70 % točk.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani fotograf (VS) oz. diplomirana fotografinja (VS)
Zaposlitev: širina in pestrost študijskega programa pozitivno vplivata na zaposlitvene možnosti študentov Oddelka za fotografijo VIST. Delo najdejo v različnih kulturnih ustanovah in zavodih (Mladinsko gledališče, Narodna galerija, galerija Photon, Aksioma), izobraževalnih ustanovah (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani), različnih gospodarskih organizacijah (Nikon, Mercator, Tuš), oglaševanju (Siol), v podjetništvu (podjetja ustanavljajo tudi sami ali povezano, npr. štirje študenti so se združili v Barbar studio), nekateri pa se odločijo za samostojno avtorsko pot ali nadaljujejo študij na 2. stopnji na kateri od izobraževalnih ustanov doma ali v tujini.

Jure Horvat, program: VS Fotografija, absolvent
»VIST ponuja vsesplošno, a zelo napredno podlago za potencionalnega fotografa. Študij je poseben, ker so na kupu osebe z res podobnimi interesi. Zaradi števila študentov (okvirno 20 na letnik), je na šoli izvrstna energija in medsebojni odnosi. Sprejemni izpit poteka na način portfelja del (torej fotografij), s katerimi se študent želi predstaviti. Nabor fotografij zagovarjaš pred komisijo, ki preverja interese in trenutno znanje. Na podlagi pogovora in pregleda del se v začetkih študija lažje začrta proces »rokovanja« s posameznimi študenti. Največji porabnik časa so vsebine, ki terjajo kreativni pristop, npr. pri praktičnih predmetih, kjer sistematično gradimo konceptualne fotografske serije. Večinoma sem se učil v roku 1–3 dni pred izpitom. Največ preglavic povzročajo predmeti, ki niso vezani na kreativno ustvarjanje (zgodovina fotografije, računalniške tehnike, teorija fotografije). Za literaturo in knjige nisem zapravil niti centa. Najugodnejša metoda je sodelovanje pri formaciji zapiskov in dobri odnosi s starejšimi študenti. Praksa : teorija v celotnem študiju je v razmerju 60 % : 40 %. Moj najljubši predmet je bil reklamna in modna fotografija, zaradi kvalitetnih predavateljev in mojega polja interesa. Svetujem vam, da fotografijo jemljete skrajno resno. Gre za poklic (in ne hobi), ki združuje mnogotere veščine tehničnega, konceptualnega, kreativnega znanja, dela z ljudmi, vztrajnosti. Večina študija poteka v popoldanskem času, dvakrat do trikrat tedensko, kar študentom omogoča obilo prostega časa, možnosti obšolskega dela, obštudjskega ustvarjanja in apliciranja pridobljenih znanj. Študentski žuri so kreativno zabavni, saj v večini primerov izrabljajo »fotografijo« za humorni element tematike.«

Claudi Sovre Mikelj, program: Fotografija
»Ob vpisu je poleg predloženega portfolia dosedanjih najboljših del, potrebno rešiti tudi manjši test, kjer se preverja dosedanje tehnično predznanje o mediju. Delo za faks
se giblje od pisane besede pa vse do ustvarjanja na terenu, studiu, temnici z možnostjo izposoje opreme. Za učenje verjamem, da je bolje ponoviti snov še isti dan po predavanjih kot počakati, da se v večji količini nabere tik pred izpitom. Večina je za najbolj zahtevne predmete označila tiste, ki temeljijo na tehničnem znanju, saj le-tega težko pridobiš brez ustreznega predznanja; to so npr. računalniške tehnike v fotografiji. Zaradi majhnosti prostora, na faksu vlada intimno vzdušje, ki poskrbi, da se posameznik ne počuti kot številka. Možne so konzultacije, prav tako tutorstva ter sodelovanja z oddelkom Kozmetike. Faks mi je zagotovo razširil obzorja glede medija fotografije, mi pomagal izoblikovati svojevrstni stil ter iz prve roke omogočil pridobiti informacije s strani različnih mojstrov.«

Urška Premik

Urška Premik, smer: Fotografija
»Na šoli imamo dobro založeno knjižnico s fotografskimi knjigami, kjer si lahko izposojamo študijsko literaturo. V 1. letniku je veliko teorije, ki je podlaga za več prakse, ki jo imamo v 2. in 3. letniku. Predmeti se med seboj prepletajo, prisotnost na predavanjih je izbirna, vendar so predavanja tako zanimiva, da na njih ne manjkamo. Prisotnost na vajah mora biti na koncu 80-odstotna. Od predmetov je najbolj zahteven računalniške tehnike, poudarek je tudi na zgodovini fotografije in analogni fotografiji, kjer se dela v temnici. Naš faks je super, je majhen, zato se vsi med seboj poznamo, profesorji so vedno dosegljivi, nas motivirajo. Študenti se družimo tudi izven predavanj, po koncu pa bom naš faks zagotovo pogrešala, saj je to edina šola, ki me je navdušila s programom in načinom učenja.«

Število točk, potrebnih za vpis

2015 2016 2019
Kozmetika brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Fotografija brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR