Domov Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je prve študente vpisala v študijskem letu 2015/16.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Katka Bolhar
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: tajnistvo@fizioterapevtika.si
Telefon: 01 361 20 55, 040 888 870
Spletna stran: http://www.fizioterapevtika.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

ZAKAJ IZBRATI VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPETVIKA?

1. Ker izobražujemo strokovnjake, ki pridobijo široko teoretično in praktično znanje fizioterapije v povezavi z medicinskimi in družboslovnimi disciplinami.
2. Ker znanje in veščine naših diplomantov rešujejo zdravstvene probleme bolnih, poškodovanih ter zagate starajoče se in pretežno sedeče populacije. Pri delu uporabljamo tradicionalne in najsodobnejše metode obravnave.
3. Ker zagotavljamo preplet praktičnega in kliničnega usposabljanja ter delo v obvladljivih skupinah. Dajemo poudarek osebnemu pristopu, mentorstvu in tutorstvu.
4. Ker vključujemo tudi predavanja in vaje učiteljev – fizioterapevtov in profesorjev iz držav z najvišje razvito fizioterapijo (Švica, Nizozemska, Belgija, Češka…)
5. Ker vključujemo tudi učitelje veščin – fizioterapevte iz različnih strokovnih področij (zdravilišča, bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše, zasebne fizioterapije…)
6. Ker prilagajamo naš urnik tudi študentom, ki so kategorizirani športniki in tistim, ki študirajo ob delu.
7. Ker imamo nove sodobno opremljene prostore in vrhunsko laboratorijsko opremo na eminentni lokaciji v središču Ljubljane.

ZATO VAS VABIMO NA OGLED IN RAZGOVOR NA INFORMATIVNI DAN V FEBRUARJU.

ALI VESTE?

1. Da je VZ Fizioterapevtika v študijskem letu 2019/2020 pričela z drugostopenjskim oz. magistrskim študijem fizioterapije, ki je izjemnega pomena za zagotavljanje uspešne rehabilitacije pacientov in drugih.
2. V pretežni meri bo usmerjen v manualno terapijo pri predmetu Principi manualne terapije. Podpora manualnim tehnikam pa je tudi kinezioterapija oz. gibalna terapija. Pri usvajanju poznavanja učinkov manualnih terapij študent odkriva in spoznava zapletene mehanizme delovanja človeškega telesa. Preko splošnih in specialnih testov se nauči prepoznavati katera struktura je odgovorna za pacientovo težavo oziroma kje leži vzrok za izpad funkcije. Po temeljitem fizioterapevtskem pregledu in postavitvi diagnoze fizioterapevt opravi ustrezno terapijo in takoj nato s ponovnim testiranjem preveri učinkovitost svojih postopkov. Pri fizioterapevtski obravnavi je prednost ortopedske medicine in manualne terapije prav v tem, da fizioterapevt dobi povratno informacijo o pravilnosti svojih ugotovitev in o uspešnosti terapevtskih posegov takoj.
3. Magister fizioterapije ima tudi pogoje za nadaljevanje študija na tretji stopnji (doktorat) in za raziskovalno delo na področju fizioterapije.

ŠTUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA PONUJA OBE STOPNJI PROGRAMA

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3. leta) obsega šest semestrov in 180 ECTS*. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM II. STOPNJE (2 leti) obsega štiri semestre in 120 ECTS*. Študijski program nima modulov in nima smeri ter je skladen z zahtevami in principi bolonjskega izobraževanja.

*1 ECTS predstavlja 25-30 ur dela študenta pri usvajanju znanja in veščin in vključuje vse aktivnosti študijskega programa.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA

Vpiše se lahko vsak: kdor je opravil splošno ali poklicno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program. V primeru večjega števila prijav kot je prostih mest, bo omejitev vpisa.
Izredni študij: le možnost izrednega študija, v študijskem letu 2019/20 znaša šolnina 4.000 evrov na letnik.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani/-a fizioterapevt/-ka (VS)

Žiga Kopač, program: VS Fizioterapija
»Študentje smo navdušeni nad predmetom Ortopedska manualna medicina, ki ga predava priznan nizozemski strokovnjak Rede De Bruijn. Med študenti burita duhove predmeta Anatomija in Anatomija lokomotornega sistema. Poznavanje anatomije je osnova za opravljanje fizioterapevtskega poklica. V 1. semestru je opazen poudarek na bazičnem znanju, nato sledijo fizioterapevtski predmeti, ki vsebujejo praktične vaje, laboratorijsko usposabljanje in klinična usposabljanja v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zdraviliščih in drugih zavodih. Študij je moderen, strokoven in študentu prijazen, zanj sem se odločil še kot vrhunski športnik. Fizioterapevtika se hitro razvija, da smo študentje na tekočem, zavod enkratno mesečno organizira brezplačno srečanje z naslovom Tribuna znanja. Med študenti je veliko športnikov in tistih, ki študiramo ob delu. Med študijem sem spoznal, da je fizioterapija veliko več kot le zdravljenje poškodb. Časa imamo dovolj, le organizirati si ga moramo znati. Pri fizioterapevtskih predmetih je prisotnost obvezna. Skrbim, da se učim sproti, tako lahko snov pred izpitom samo ponovim. Gradivo me ni stalo veliko, saj se učim večinoma iz elektronskih knjig in povzetkov. Predavatelji nam prvo uro predstavijo učno gradivo, ki je večinoma dostopno v elektronski obliki. Učbenike naših profesorjev in tujih predavateljev najdemo v šolski knjižnici ali jih naročimo v referatu.«

PUSTITE KOMENTAR