Domov Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je prve študente vpisala v študijskem letu 2015/16.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 6 Zdraviliška cesta, Laško 3270, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Katka Bolhar
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 01/361 20 55
Spletna stran: http://www.fizioterapevtika.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je prve študente vpisal v študijskem letu 2015/16, zato je zavod še dokaj mlad. Je zasebni zavod, usmerjen mednarodno in poučuje prvenstveno na področju fizioterapije. Posebnost zavoda je, da poučuje tam, kjer se bodoči fizioterapevti lahko tudi zaposlijo, torej v zdravilišču.

Več na njihovi spletni strani: www.fizioterapevtika.si


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA

Vpiše se lahko vsak: kdor je opravil splošno ali poklicno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program. V primeru večjega števila prijav kot je prostih mest, bo omejitev vpisa.
Izredni študij: le možnost izrednega študija, v študijskem letu 2019/20 znaša šolnina 4.000 evrov na letnik.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani/-a fizioterapevt/-ka (VS)

Žiga Kopač, program: VS Fizioterapija, 2. letnik
»Sam se učim sproti in že med predavanji, tako za izpit snov samo ponovim. Med študenti vedno burita duhove predmeta anatomija in anatomija lokomotornega sistema. Poznavanje anatomije je osnova za opravljanje fizioterapevtskega poklica. Učno gradivo nam predavatelji predstavijo med prvo uro. Večina gradiva je dostopnega v elektronski obliki. Učbenike naših profesorjev in tujih predavateljev najdemo v šolski knjižnici ali jih naročimo v referatu. Za gradivo nisem zapravil dosti, saj se učim večinoma iz elektronskih knjig in povzetkov. Teorija in praksa se v fizioterapiji močno prepletata. V 1. semestru je čutiti poudarek na bazičnem znanju, nato se pričnejo fizioterapevtski predmeti, ki vsebujejo laboratorijsko usposabljanje, praktične vaje in klinična usposabljanja v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, zdraviliščih in drugih zavodih. Pri fizioterapevtskih predmetih je prisotnost obvezna. Študentje smo navdušeni nad predmetom ortopedska manualna medicina, ki ga predava priznan nizozemski strokovnjak Rede De Bruijn. Študij je moderen, strokoven in študentu prijazen, zanj sem se odločil še kot vrhunski športnik. Tekom študija sem spoznal, da je fizioterapija veliko več kot le zdravljenje poškodb. Med študenti je veliko športnikov in tistih, ki študiramo ob delu. Časa je dovolj, si ga pa moramo včasih dobro organizirati. Fizioterapevtika se hitro razvija, da smo študentje na tekočem visokošolski zavod enkratno mesečno organizira brezplačno srečanje z naslovom Tribuna znanja.«

PUSTITE KOMENTAR