Domov Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je prve študente vpisala v študijskem letu 2015/16, zato je zavod še dokaj mlad.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 6 Zdraviliška cesta, Laško 3270, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Katka Bolhar
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 01/361 20 55
Spletna stran: http://www.fizioterapevtika.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Visokošolski zavod Fizioterapevtika je prve študente vpisala v študijskem letu 2015/16, zato je zavod še dokaj mlad. Je zasebni zavod, usmerjen mednarodno in poučuje prvenstveno napodročju fizioterapije. Posebnost zavoda je, da poučuje tam, kjer se bodoči fizioterapevti lahko tudi zaposlijo, torej v zdravilišču.

Več na njihovi spletni strani: www.fizioterapevtika.si


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): FIZIOTERAPIJA

Vpiše se lahko vsak: kdor je opravil splošno ali poklicno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program. V primeru večjega števila prijav kot je prostih mest, bo omejitev vpisa.
Izredni študij: le možnost izrednega študija, v študijskem letu 2016/17 je znašala šolnina 4.000 evrov na letnik
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani/-a fizioterapevt/-ka (VS)

PUSTITE KOMENTAR