Domov Visoka zdravstvena šola Celje

Visoka zdravstvena šola Celje

Poslanstvo Visoke zdravstvene šole v Celju je izvajanje kakovostnih pedagoško izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Mariborska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Alenka Presker Planko
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 03/428 79 00
Spletna stran: http://www.vzsce.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Visoka zdravstvena šola Celje deluje že od leta 2009. Izobražuje za poklic diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika. Prav tako pa izvajajo podiplomski program paliativne oskrbe. Na spletni strani pišejo: “Študijski program se izvaja kot izredni študij, prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja bodo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma bodo potekali predmeti zaporedno oz. največ dva predmeta vzporedno.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 3.400 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana medicinska sestra (VS)/diplomirani zdravstvenik (VS)
Poseben pogoj: Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstvena nega ali tehnik zdravstvene nege, morajo opraviti 100 ur propedevtičnega programa iz vsebin zdravstvene nege.

 

Andreja Hrastovec, program: VS Zdravstvena nega, 3. letnik
»Pri študentih, ki se želijo vpisati brez opravljene srednje zdravstvene šole, je potreben tečaj propedevtike. Dnevno delo za faks variira glede na to, ali študent ob študiju opravlja še obvezno klinično usposabljanje ali ne. V vsakem letniku sta 1 ali 2 predmeta, pri katerih je treba poleg izpita pripraviti se pisni izdelek. Največ skrbi po navadi študentom 1. letnika predstavlja zdravstvena nega in raziskovanje. Učno gradivo predavatelji sproti objavljajo na Novisu (informacijski sistem VZŠCE). V vsakem letniku je več prakse. Predavanja na šoli niso obvezna, so pa obvezne seminarske in laboratorijske vaje. Prav tako je obvezna prisotnost na kliničnem usposabljanju. Zagotovo je dobro biti prisoten pri vseh predmetih, ki se neposredno navezujejo na zdravstveno nego. VZŠCE nudi kakovostno znanje, odlične strokovno podkovane predavatelje in okolje, ki študentu omogoča strokovno, osebnostno in profesionalno rast. Za študij na VZŠCE sem se odločila zaradi odličnih mnenj in ocen, prav tako me je prepričal velik odstotek diplomantov, ki so hitro po zaključku študija na VZŠCE dobili zaposlitev. Študij in delo lahko usklajujem, ker so na šoli izredno prilagodljivi. Ostane nekaj časa še za družino in hobije. Šola je zelo usmerjena v rast in razvoj svojih študentov. Podpira raziskovalno dejavnost, je vključena v Erasmus+ izmenjave, sodeluje s številnimi tujimi svetovno priznanimi strokovnjaki in predavatelji, spodbuja udeležbo na študentskih konferencah v Sloveniji in tujini.«

PUSTITE KOMENTAR