Domov Visoka šola za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Visoka šola za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec se prilagaja zahtevam in trendom v kliničnem okolju, izobražuje pa programe s področja zdravstva.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Glavni trg, Slovenj Gradec 2380, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 02/620 96 47
Spletna stran: http://www.vszv-sg.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec na spletni strani piše, da imajo študenti: “5400 ur študijskega programa (predavanja, seminarske vaje, laboratorijske vaje, klinične vaje, individualno delo študenta). Obvezna prisotnost v celoti je obvezna na seminarskih vajah, laboratorijskih in kliničnih vajah. Predavanja niso obvezna, vendar po naših izkušnjah se jih študenti udeležujejo v veliki meri, zaradi lažjega razumevanja teorije in aplikacije slednje v prakso.” Visoka šola je primerna za vse, ki šele začenjajo na področju zdravstvene nege in za vse, ki praktične izkušnje že imajo.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): ZDRAVSTVENA NEGA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 3.500 evrov za 1. letnik, 3.650 evrov za 2. letnik in 4.200 za 3. letnik (skupaj z diplomo).
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana medicinska sestra / dipl. m. s. (VS) oziroma diplomirani zdravstvenik / dipl. zn. (VS)
Zdravniško potrdilo: Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika (obrazec DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji.

PUSTITE KOMENTAR