Domov Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v Novi Gorici, se nahaja sredi vinorodne dežele Primorska, kar dodatno omogoča dober stik s prakso.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 8 Glavni trg, Vipava 5271, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Marina Artico
Funkcija: tajništvo
Uradne ure: Vsak delovni dan v tednu od 10.00 do 11.00 in 14.00 do 15.00
Mail: info.vsvv@ung.si
Telefon: 05 909 97 00
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/visoka-sola-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo ponuja študij vinogradništva in vinarstva, na katerega se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili maturo, zaključni izpit oziroma poklicno maturo po štiriletnem srednješolskem programu. Če je vpis omejen se kandidate izbere glede na splošni uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu, ki predstavlja 60 % točk, in glede na uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole, kar predstavlja 40 % točk.

Študijski program vinogradništvo in vinarstvo je triletni dodiplomski visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. V prvih dveh letnikih je študij enoten in daje vsem študentom dobro osnovo iz področja naravoslovno matematičnih ved, hkrati pa slušatelji pridobijo temeljna in poglobljena strokovna znanja iz področij vinogradništva, vinarstva in trženja vina. V tretjem letniku se lahko študentje z vpisom izbirnih predmetov specializirajo bolj za področje vinogradništva ali pa vinarstva. Omogočen je tudi vpis predmetov iz druge izbirne skupine ali skupnih izbirnih predmetov oziroma drugih sorodnih študijskih programov. Študij je praktično naravnan, teoretična znanja ves čas dopolnjujejo laboratorijske vaje, terenski pouk, ekskurzije ter praktično usposabljanje v drugem in tretjem letniku.


Dodiplomski program:

  • Vinogradništvo in vinarstvo

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % poklicna matura/matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2021/2022 znaša 3.000 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani/-a inženir/-ka vinogradništva in vinarstva (VS)
Zaposlitev: kot vodje vinogradniško-vinarskih kmetij, v laboratorijih za analizo vina, enotekah, zadružnih kleteh, kot vodje vinogradniških posestev, kot enologi.

Matic Ferjančič, program: VS Vinogradništvo in vinarstvo
»Sprejemnih izpitov za našo smer nimamo. Za študijsko gradivo ne porabimo veliko denarja, saj nam jih večinoma posredujejo predavatelji v obliki PDF in e-knjig. Svetujem sprotno učenje, predvsem sprotno razumevanje snovi ter obiskovanje vseh predavanj in vaj. Čeprav je prisotnost obvezna le pri nekaterih predmetih. Ob študiju se da delati še marsikaj, ostane prosti čas, saj je faks zelo prilagodljiv. Najtežji predmeti zavisijo od predhodne izobrazbe študenta, so pa to v 1. letniku Kemija, Biologija in Matematika, zaradi nepoznavanja snovi iz srednje šole. Razmerje med teorijo in prakso je primerno. Osebno so mi najbolj zanimivi predmeti Vinogradništvo, Vinarstvo in Marketing. Naš faks je najboljši s področja vinogradništva, vinarstva ter vsega kar potrebujete za uspešen razvoj lastnega vinogradniško-vinarskega posestva v Sloveniji.«

Margareta Lavrenčič, program: VS Vinogradništvo in vinarstvo
»Lokacija šolskih prostorov je v dvorcu Lanthieri, ki ima bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, saj je v okolišu, ki ima bogato tradicijo vinogradništva in vinarstva. Študij na tej visoki šoli je primeren za vse, ki si želite specifične izobrazbe za vinogradnika in vinarja oz. enologa. Na šoli je poudarek na strokovnih predmetih. Zapiske pripravljam sproti, jih dopolnim s slikami in tabelami in preberem. Meni najbolj ustreza sprotni način učenja. Hkrati mi posledično tudi uspe narediti več kot potem pred izpitom. S pridobivanjem gradiva ni problemov, saj je snov v elektronski obliki. Knjige pa poiščemo v knjižnicah. Stike imamo s profesorji iz Slovenije in tujine. Ker smo majhni razredi, so profesorji dostopni vsem kadarkoli, le vprašati moraš česar ne veš – vedno priskočijo na pomoč, oz. dodatno obrazložijo snov. Teorijo utemeljimo tudi v praksi, v 2. in 3. letniku imamo praktično usposabljanje, preko katerega lahko raziščemo področja, ki nas zanimajo. Moj najljubši predmet je trženje vina, kjer smo spoznali, kako vstopiti na trg, prepoznati konkurenco. Skozi vaje predmeta pa smo se naučili tudi javno nastopati.«

Luka Koporec, program: VS Vinogradništvo in vinarstvo
»Za študij dnevno porabim v povprečju 1–2 uri za različne seminarske naloge, učenje in domače naloge. Pred izpitom se učim 20–60 ur. Večinoma se učim le 14 dni pred izpitom, so pa predmeti, ki zahtevajo tudi sprotno učenje. Med najtežjimi predmeti sta anorganska kemija in ekonomika v vinogradništvu in vinarstvu. Večino učnega gradiva nam priskrbijo profesorji. Kupil sem le nekaj skript, ki so bile potrebne za vaje pri nekaterih predmetih. Razmerje med teorijo in prakso je približno 1 : 1. Skoraj pri vsakem predmetu so vaje (laboratorijske, terenske), ki so obvezne. Preverjanje prisotnosti pri predavanjih pa je odvisna od profesorjev. Ena boljših strani tega faksa je, da je zelo malo študentov in zato študij poteka bolj umirjeno in lahko profesorji posvetijo več časa vsakemu posebej. Imamo kar nekaj profesorjev ali asistentov iz tujine in zato so nekatera predavanja tudi v angleščini.«

Iris LisjakIris Lisjak, program: VS Vinogradništvo in vinarstvo
»Za ta faks sem se odločila, ker mi je všeč vinarstvo in me to področje najbolj zanima. Faks je zanimiv, ker lahko teorijo preizkusimo tudi v praksi. Kot pri vsaki stvari so tudi tukaj pozitivne in negativne stvari, ki pa so mnenja vsakega posameznika, mogoče bi kot negativno označila slabšo organiziranost, pozitivno pa je, glede na to, da nas je na faksu malo, da se vsi med sabo poznamo, kar je lahko velikokrat prednost. Vaje so obvezne, torej se prisotnost preverja, pri večini predavanj pa je prisotnost zaželena za razumevanje snovi. Dnevne obveznosti so pisanje poročil, seminarske, dnevnikov, ki mi vzamejo 1-2 uri na dan. Za izpit se učim približno en teden prej. Največ učnega gradiva sem dobila od prejšnjih generacij in to je tudi cenovno najugodnejše. Veliko predavanj pa dobimo tudi po e-mailu. Glede na to, da je v 2. in 3. letniku obveznih 200 ur prakse je razmerje med prakso in teorijo približno sorazmerno.«

Ana Marija Tomše

Ana Marija Tomše, program: VS Vinogradništvo in vinarstvo
»Faks bi opisala kot razgiban, ki vsakemu nekaj nudi in kjer študenti nismo samo številka. Program na našem faksu je izjemno zanimiv in to me je tudi prepričalo za vpis. Najbolj zanimiv predmet je senzorika vina, kjer se učimo veščin degustiranja in pravilnega vrednotenja določenega vina. Nimamo samo predavanj ter obvezne in dolgočasne teorije, imamo tudi veliko prakse in prav pri vinogradnikih, enologih in lab. analitikih preizkušamo svoje sposobnosti. Vaje so obvezne, na predavanjih pa se prisotnost večinoma ne preverja. Kljub temu pa je dobro, da si prisoten, da lažje slediš predavani snovi. Tako je tudi učenje pred težjimi izpiti veliko lažje in potrebuješ manj časa. Običajno pa porabim en teden do deset dni. Na predavanjih si redno zapisujem in včasih dobimo tudi kakšno skripto. Ostalo lahko dobimo v univerzitetni knjižnici ali na študentskih spletnih straneh. Zapiske višjih letnikov in stare izpite pa si izmenjujemo na skupnem elektronskem naslovu.«

Število točk, potrebnih za vpis

 

20172018201920202021
Vinogradništvo in vinarstvo VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Vinogradništvo in vinarstvo VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR