Visoka šola za varstvo okolja

Visoka šola za varstvo okolja

Poslanstvo Visoke šole za varstvo okolja je v zagotavljanju izobraženega in usposobljenega visokokakovostnega kadra.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Trg mladosti, Velenje 3320, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Milena Ževart
Funkcija: referat
Mail: [email protected]
Telefon: 03/898 64 10
Spletna stran: http://www.vsvo.si/
Možnost izrednega študija: DA

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARSTVO OKOLJA IN EKOTEHNOLOGIJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana ekotehnologinja / diplomiran ekotehnolog

Patrik Vraber

Anton Patrik Vraber, smer: Varstvo okolja in ekotehnologije, 3. letnik  
»Za ta faks sem se odločil, ker je bil edini program, ki je ustrezal mojim interesom in je bil v bližini. Skoraj vsi predmeti so zanimivi, meni je najljubši upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru, saj sem ljubitelj avtohtonih vrst. Zaradi manjšega števila študentov so lahko odnosi med zaposlenimi ustanove in študenti urejeni in pristni. Razmerje med teorijo in prakso je 1 : 3, saj izobraževalni program vsebuje prakso v višini štiristotih ur. Za vsak izpit se pripravljamo sproti na predavanjih, doma dnevno porabim še od ene do dve uri, kar dopolnjujem efektivno štirinajst dni pred izpitom. Kot najtežja predmeta bi izpostavil geokemijo okolja in ekotoksikologijo. V 1. letniku se pojavljajo težave pri matematiki, okoljski sociologiji, saj predavanja deloma potekajo v angleščini, ter kemiji in okolju. Pridobitev literature in skript je enostavna, v knjižnici ali v urejenem elektronskem sistemu, možen pa je tudi odkup literature in laboratorijske opreme.«

Katja Pogačnik

Katja Pogačnik, smer: Varstvo okolja in ekotehnologije
»Na fakulteti se mi zdi, da so najbolj zanimivi strokovni predmeti, saj je to znanje, za katerega smo se odločili in ga želimo pridobiti. Pri vsakem predmetu so obvezne laboratorijske in terenske vaje ter seminarji, glede predavanj, pa je odvisno od posameznega profesorja, obisk pa vseeno priporočam. Glede v primerjavi z drugimi fakultetami, je tukaj sistem sprotnega učenja, saj izpiti potekajo takoj po zaključenih predavanjih. Lahko bi rekla, da največ težav povzročajo splošni predmeti kot je matematika ter kemija in okolje, saj je predznanje študentov različno. V drugem letniku pa mislim, da največ težav povzroča fizika ter statistika. Iz mojih izkušenj lahko povem, da je najboljše in najkvalitetnejše učenje iz zapiskov, ki si jih pripravim  sama. Je pa s strani profesorjev to urejeno, saj vso potrebno literaturo poskrbijo oni, za kakršnokoli informacijo pa se lahko obrnemo na višje letnike, saj je njihov odnos korekten in prijateljski. Prednost te fakultete je korekten odnos profesorjev do študentov, predvsem znajo upoštevati naše želje in nudijo pomoč takrat ko jo potrebujemo.«


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Varstvo okolja in ekotehnologija VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Varstvo okolja in ekotehnologija VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve