Domov Visoka šola za varstvo okolja – Regijsko študijsko središče Celje

Visoka šola za varstvo okolja – Regijsko študijsko središče Celje

Poslanstvo Visoke šole za varstvo okolja je v zagotavljanju izobraženega in usposobljenega visokokakovostnega kadra.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Trg mladosti, Velenje 3320, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Milena Ževart
Funkcija: referat
Mail: info@vsvo.si
Telefon: 03/898 64 10
Spletna stran: http://www.vsvo.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): VARSTVO OKOLJA IN EKOTEHNOLOGIJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirana ekotehnologinja / diplomiran ekotehnolog.

Špela Hvastja, program: VS Varstvo okolja, 3. letnik
»V 1. letniku so za večina študentov najtežji predmeti Matematika, Kemija in okolje in Tehnologije za zmanjševanje onesnaževanja okolja. V 2. letniku pa Statistika ter v mojem primeru Ekotoksikologija. Do 3. letnika sem kupila knjigo za strokovni tuji jezik in skripto za laboratorijske vaje (oboje skupaj je prišlo 30 €). Za ostale predmete so nam profesorji zagotovili dokumente gradiva, skripte, vprašanja za boljšo predstavo in pripravo na izpit. Prav tako ima fakulteta knjižnico. Pri večini predmetov je prisotnost neobvezna, ampak so izjeme. Faks je osredotočen na trenutno dogajanje, obremenjevanje in problematiko z onesnaževanjem okolja, raziskovanje posledic ter iskanje rešitev zanj, kar vključuje ozaveščanje ljudi o tem kako zelo povezano je vse med nami in okoljem ter zakaj je pomembno za takojšnje ukrepanje. Pozitivne strani so: faks je prijeten in zelo zanimiv; imamo praktično usposabljanje, ki vam omogoči izkušnje, boljše razumevanje delovnega mesta in morda bodočo službo; prav tako pridobiš obširen spekter znanja ter zaradi nižjega števila prostih vpisnih mest nam omogoča individualno in kvalitetnejšo komunikacijo ter pozornost od profesorjev. Negativne strani so, da urnik ni fiksen za vsak teden (odvisno je tudi katere predmete si si izbral). Fakulteta organizira pestre dejavnosti in zanimive projekte.«

Juš HalecJuš Halec, program: VS Varstvo okolja in ekotehnologije
»Imel sem že veliko strokovne podlage iz srednje okoljevarstvene šole, zato mi učenje ni vzelo veliko časa. Tisti, ki se prvič srečajo s smerjo, si morajo vzeti malo več časa. Večini je delala težave statistika, ker nas je večina imela predhodno srednjo strokovno izobrazbo in nam je šlo težje, kot tistim z opravljeno gimnazijo. Veliko gradiva se prenaša iz višjih letnikov. Skripte profesorji objavijo v spletni učilnici. Šola ima to prednost, da je veliko profesorjev zaposlenih in poleg dela še izobražujejo, kar nam omogoča dober prenos prakse v študij. Študentje si lahko prilagodimo urnik na module na podlagi zanimanja v različnih smereh, npr. ohranjanje narave, industrija, okolje in prostor. Priporočam vam udeležbo na predavanjih, saj boste veliko lažje opravili izpite. Obvezna prisotnost se razlikuje od profesorja do profesorja. To je šola s prihodnostjo, ker se bo vedno bolj cenila naša stroka in delo v okolju, kjer živimo. Pri 400 urah obvezne prakse lahko sam ugotoviš, v kakšnem delovnem okolju bi iskal zaposlitev, naj bo to pisarna, teren ali laboratorij. Za študij na tej šoli sem se odločil, ker me veseli delo na terenu in v naravi. Pri praksi sem imel priložnost izkoristiti delo na terenu in v praksi, ki se sedaj nadaljuje v študentsko delo. Če delate sproti, vam ostane veliko prostega časa. Od 2. letnika naprej delam, saj se je urnik malo sprostil in so vse obveznosti večinoma popoldne.«

Patrik Vraber

Anton Patrik Vraber, program: VS Varstvo okolja in ekotehnologije
»Za ta faks sem se odločil, ker je bil edini program, ki je ustrezal mojim interesom in je bil v bližini. Skoraj vsi predmeti so zanimivi, meni je najljubši upravljanje s populacijami prostoživečih živali z osnovami načrtovanja v gozdnem prostoru, saj sem ljubitelj avtohtonih vrst. Zaradi manjšega števila študentov so lahko odnosi med zaposlenimi ustanove in študenti urejeni in pristni. Razmerje med teorijo in prakso je 1 : 3, saj izobraževalni program vsebuje prakso v višini štiristotih ur. Za vsak izpit se pripravljamo sproti na predavanjih, doma dnevno porabim še od ene do dve uri, kar dopolnjujem efektivno štirinajst dni pred izpitom. Kot najtežja predmeta bi izpostavil geokemijo okolja in ekotoksikologijo. V 1. letniku se pojavljajo težave pri matematiki, okoljski sociologiji, saj predavanja deloma potekajo v angleščini, ter kemiji in okolju. Pridobitev literature in skript je enostavna, v knjižnici ali v urejenem elektronskem sistemu, možen pa je tudi odkup literature in laboratorijske opreme.«

Katja Pogačnik

Katja Pogačnik, smer: VS Varstvo okolja in ekotehnologije
»Na fakulteti se mi zdi, da so najbolj zanimivi strokovni predmeti, saj je to znanje, za katerega smo se odločili in ga želimo pridobiti. Pri vsakem predmetu so obvezne laboratorijske in terenske vaje ter seminarji, glede predavanj, pa je odvisno od posameznega profesorja, obisk pa vseeno priporočam. Glede v primerjavi z drugimi fakultetami, je tukaj sistem sprotnega učenja, saj izpiti potekajo takoj po zaključenih predavanjih. Lahko bi rekla, da največ težav povzročajo splošni predmeti kot je matematika ter kemija in okolje, saj je predznanje študentov različno. V drugem letniku pa mislim, da največ težav povzroča fizika ter statistika. Iz mojih izkušenj lahko povem, da je najboljše in najkvalitetnejše učenje iz zapiskov, ki si jih pripravim  sama. Je pa s strani profesorjev to urejeno, saj vso potrebno literaturo poskrbijo oni, za kakršnokoli informacijo pa se lahko obrnemo na višje letnike, saj je njihov odnos korekten in prijateljski. Prednost te fakultete je korekten odnos profesorjev do študentov, predvsem znajo upoštevati naše želje in nudijo pomoč takrat ko jo potrebujemo.«


Število točk potrebnih za vpis

201820192020
Varstvo okolja in ekotehnologija VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Varstvo okolja in ekotehnologija VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR