Domov Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM je ustanovljena za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega kadra na področjih vede o živi naravi, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, varstva okolja ter poslovne in upravne vede.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 13 Sevno, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Irena Hrovat
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 47 06
Spletna stran: http://vsgrm.unm.si/
Možnost izrednega študija: DA

Dobrodošli na Visoki šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, samostojnem visokošolskem zavodu, ki sta ga ustanovila Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Mestna občina Novo mesto.

Visoka šola je usmerjena na področja ved o živi naravi, ekološkem kmetijstvu, gozdarstvu, varstvu okolja ter drugih naravoslovnih, družboslovnih, poslovnih in upravnih vedah, pa tudi vedah s področja urejanja krajine, podeželja ter regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta.

Sodoben in atraktiven visokošolski strokovni študijski program Upravljanje podeželja tako zajema podeželje kot celoto in temelji na treh vsebinskih stebrih. Prvi steber je ekonomika in menedžment na podeželju, kjer gre za razvoj podeželja, tudi za razvoj nekmetijskih dejavnosti, drugi steber zajema podeželje kot prostor z vsemi dejavnostmi, ki se na podeželju dogajajo, tretji steber pa vključuje gospodarske aktivnosti na podeželju z vsebinami kmetijstva.

Študentom nudimo širok nabor izbirnih vsebin, vsak študent si del vsebine študija tako prilagodi glede na poklicne želje. Nudimo različne izbirne module, kot so Logistika, Izzivi v kmetijstvu, Upravljanje podeželja, Alternativni viri energije, Novi izzivi v živinoreji, Varstvo narave in Turizem. Prav pridobivanje interdisciplinarno povezanih teoretičnih in praktično uporabnih znanj je izjemnega pomena za razvoj slovenskega podeželja kot veliki priložnosti za tretje tisočletje.

Naši diplomanti so zaposljivi v krajinskih parkih, na upravnih enotah, občinah in drugih inštitucijah, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora, v podjetjih, ki se ukvarjajo z energetiko, logistiko, kmetijstvom, komunalo, na domačih kmetijah in drugje. Vse od leta 2014, ko je šola sprejela prvo generacijo študentov, stremi k inovativnosti, kakovosti in odličnosti na področju znanj, raziskav in interakcij v slovenskem podeželskem izobraževalnem prostoru. Prvim diplomantom je leta 2018 diplome slovesno podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Preko slogana S tradicijo v napredno podeželje udejanjamo naše poslanstvo Usposabljati odličen kader za področja, ki zagotavljajo trajnostno rabo podeželja kot prostora ter preko razvojno raziskovalnih, aplikativnih in znanstvenih sodelovanj z okoljem skrbeti za razvojne aktivnosti na podeželskem prostoru. Le poseljeno podeželje bo lahko vzdrževalo krajino, ki jo bodo lahko ponujale še mnoge druge panoge.

Ponosni smo na kakovostne predavatelje, individualni pristop do študentov, pestre dogodke ter mrežo soustvarjalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja. Aktivno sodelujemo v mednarodnem prostoru z Erasmus+ izmenjavami študentov in soustvarjalcev šole. Študentom in predavateljem nudimo sodobno opremljene prostore in bogat poligon strokovnih vsebin na Medpodjetniškem izobraževalnem centru ter razvojno raziskovalnih vsebin v laboratorijih in na Inštitutu za upravljanje podeželja.

Vabljeni na Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, umeščeno v naravno okolje pod Trško goro, ki udejanja politiko odličnosti in prispeva k razvoju slovenskega podeželja.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE PODEŽELJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 40 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku ter 20 % uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina je v študijskem letu 2016/17 znašala 2.500 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir upravljanja podeželja oz. diplomirana inženirka upravljanja podeželja

Katja KrežičKatja Krežič, program: VŠ Upravljanje podeželja, 3. letnik
»Vpis na visoko šolo je dodatno olajšan za študente višje šole primerljivih smeri (Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Hortikultura). Diplomantom višjih šol je omogočen vpis neposredno v 2. letnik, priznani pa so jim tudi primerljivi predmeti. Pri nekaterih predmetih je treba narediti domače naloge, kar pripomore k boljšemu razumevanju snovi. Ker je študij izreden, so predavanja organizirana v dveh sklopih. To pomeni, da tekom leta študentje obiskujejo 1 ali 3 predmeta naenkrat, ob koncu pa pišejo izpit. Ko je tega konec, se začnejo predavanja drugega predmeta. Tekom predavanj sproti ponavljam snov, pred izpitom pa se učim približno 1 teden. Najtežja predmeta sta poslovni račun in statistika v 1. letniku ter kvantitativne metode v 3 letniku (izbirni predmet), predvsem zaradi drugačne snovi, saj je osredotočena na matematiko in statistiko. Gradivo zagotovijo profesorji in asistenti in je na voljo v spletni učilnici Moodle. Nakup dodatne literature je bil potreben pri 1 predmetu, kjer smo kupili zbirko vaj. Priporočam prisotnost vsaj pri predmetih, ki vključujejo laboratorijske vaje. Študentje nismo številka, ampak smo aktivno vključeni v vse dele izobraževanja. Predavatelji imajo individualen pristop do nas. Moja študijska smer je razvita interdisciplinarno, prav to me je pritegnilo k vpisu. Prostega časa ob resnem študiju ostane dovolj za študijsko delo in ostale dejavnosti. Na šoli organizirajo tudi dodatne tečaje in izobraževanja.«

 

PUSTITE KOMENTAR