Domov Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM je ustanovljena za potrebe izobraževanja in usposabljanja visoko strokovnega kadra na področjih vede o živi naravi, kmetijstva, gozdarstva in ribištva, varstva okolja ter poslovne in upravne vede.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 13 Sevno, Novo mesto 8000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Irena Hrovat
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 47 06
Spletna stran: http://vsgrm.unm.si/
Možnost izrednega študija: DA

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM se nahaja v Novem mestu in je del Univerzitetnega prostora Novo mesto. Izvaja izredni študij Upravljanje podeželja. Na spletni strani pišejo: “Program je izrazito interdisciplinaren in ga ni mogoče opredeliti zgolj z enim študijskim področjem, saj so v njem zastopane družboslovne (poslovne) vede (organizacija, poslovanje, podjetništvo, marketing, ekonomika), naravoslovne vede (ekologija, živo okolje), varstvo okolja (upravljanje s kmetijskim in gozdarskim prostorom, varovanje okolja), vede s področja urejanja krajine in podeželja, regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta.”


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): UPRAVLJANJE PODEŽELJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 40 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku ter 20 % uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina je v študijskem letu 2016/17 znašala 2.500 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir upravljanja podeželja oz. diplomirana inženirka upravljanja podeželja

PUSTITE KOMENTAR