Domov Visoka šola za trajnostni turizem Erudio

Visoka šola za trajnostni turizem Erudio

Na Visoki šoli za trajnostni turizem izvajajo študijski program Dediščinski in kulinarični turizem v obliki izrednega študija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 40 Litostrojska Cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 01/548 37 66
Spletna stran: https://www.erudio.si/o-soli-vitt
Možnost izrednega študija: DA

Visoka šola za trajnostni turizem na spletni strani piše: “Poslanstvo VITT ERUDIO je ponuditi privlačen in inovativen študijski program kot kakovostno osnovo za diplomantovo uspešno kariero na področju turizma. Na VITT ERUDIO si prizadevamo organizacijo študija prilagoditi potrebam študenta, ki se sooča z izzivom usklajevanja različnih vlog in vidikov življenja. Izobraževanje poteka v manjših skupinah, ki omogočajo individualno obravnavo. Odlikujemo se v osebnem pristopu do študentov.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): DEDIŠČINSKI IN KULINARIČNI TURIZEM (usmeritvi Turizem v naravi in dediščinski turizem ali Kulinarični turizem in protokolarni dogodki)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 50 % splošni uspeh pri poklicni maturi in 50 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 1.850 ali 1.940 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator trajnostnega turizma (VS) / diplomirana organizatorka trajnostnega turizma (VS)

PUSTITE KOMENTAR