Domov Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Visoka šola za tehnologijo polimerov je odlična visoka tehnična šola z do- in podiplomskim programom Tehnologija polimerov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 19 Ozare, Slovenj Gradec 2380, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Maja Mešl
Funkcija: tajnik FTP
Uradne ure: torek – četrtek od 10.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00, petek od 14.00 do 16.00
Mail: [email protected] in [email protected]
Telefon: 02 620 47 68
Spletna stran: http://www.vstp.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za tehnologijo polimerov je mednarodno uveljavljena, odzivna, z gospodarstvom povezana visokošolska in raziskovalna institucija. Gradi na odličnosti študija, razvojnega in raziskovalnega dela ter študentom in podjetjem omogoča pridobivanje znanj iz enega najbolj zanimivih tehnoloških področij na svetu. Je edina visokošolska institucija v Sloveniji in južni Evropi, ki ponuja celovite študijske programe na področju polimernih materialov in tehnologij. Študij v majhnem, a visokospecializiranem strokovnem okolju ima mnoge prednosti. Dve od teh sta izrazito poglobljeno delo in skorajda zagotovljena uspešna kariera. Posebno pozornost na fakulteti namenjamo inovativnim študijskim metodam in pridobivanju praktičnih izkušenj. Naš strateški cilj je, da študenti poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi mehke kompetence, ki so ključne uspešno kariero v hitro spreminjajočem se globalnem okolju. Študentom je tekom študija na fakulteti na voljo vrhunska raziskovalna oprema ter visokošolski učitelji in mentorji, ki prihajajo tudi iz gospodarstva. Številne mednarodne povezave pa ponujajo tudi priložnost za stik s strokovnjaki iz tujine in pridobivanje zelo dragocenih izkušenj na tujih partnerskih univerzah, institutih in podjetjih. Študentom, ki prihajajo iz celotne Slovenije, pomagamo tudi pri pridobivanju študentskih nastanitev, nudimo študentsko tutorstvo in jih v okviru Kariernega centra vključujemo v študentske projekte z gospodarstvom ter jim svetujemo in pomagamo pri iskanju prvih stikov s potencialnimi delodajalci. Tako se lahko pohvalimo, da kar 96% naših diplomantov najde zaposlitev na svojem področju, v roku 6 mesecev po diplomiranju.

FTPO

Kaj ponujamo?

  • Posodobljen študijski program usklajen s potrebami gospodarstva, s katerim si boste pridobili moderna aplikativna znanja s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove pridelave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalnika ter s področja računalniško podprtih tehnologij. Pridobili pa si boste tudi znanja za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov in spoznali osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa.
  • Zelo dobre zaposlitvene možnosti, saj je samo v Sloveniji več kot 1.300 podjetij, ki potrebujejo diplomante z znanjem na tem perspektivnem področju. Tedensko nas kontaktirajo slovenska in tuja podjetja, s prošnjo za posredovanje kandidatov.
  • Vrhunske študijske pogoje, tako z vidika raziskovalne opreme, kot tudi osebnega pristopa in kakovosti predavateljev in podpornih sodelavcev. Saj pri nas študenti niso le številke, veliko predavateljev pa prihaja iz gospodarstva. Našim študentom želimo zagotoviti stimulativno študijsko okolje, zato smo zasnovali prvo inovativno projektno/študijsko sobo, ki študentom omogoča razvijanje številnih mehkih in splošnih kompetenc, ki so potrebne za učinkovito in uspešno delo v hitro spreminjajočem se globalnem svetu.

FTPO

Polimeri – material 21. stoletja

Polimere srečamo na vsakem koraku. V embalažni industriji, biomedicini in farmaciji, letalski in avtomobilski industriji, pri izdelavi gospodinjskih aparatov in športnih pripomočkov ter tekstilstvu, gradbeništvu in nanotehnologiji. Prav zato so znanja s področja tehnologije polimerov ena tistih, ki imajo zelo visoko vrednost tako za delodajalce kot tudi kupce raziskovalnih storitev. Kljub temu, da plastika za enkratno uporabo izginja, bo zaradi številnih prednosti (nizka gostota – lažji izdelki, vzdržljivost, lahka predelava s številnimi možnostmi), po vseh napovedih tudi v prihodnje podpirala razvoj na vseh omenjenih področjih in beležila rast ter zamenjevala druge materiale (les, kovina, steklo) za različne aplikacije. Tudi v Sloveniji je polimerna industrija zelo močna in se hitro razvija. Imamo nekaj srednjih in večjih podjetij, ki se ukvarjajo s sintezo polimerov, npr. Helios, Melamin, Mitol, Fenolit, Akripol … Večina pa se jih ukvarja s predelavo polimerov, predvsem z injekcijskim brizganjem izdelkov – na primer Hella, Plastika Skaza, Polycom in drugi. Mednje štejemo tudi podjetja, ki jih javnost ne pozna ravno kot predelovalce plastike – npr. Gorenje in BSH Hišni aparati. Nekoliko manj, pa niso zanemarljivi, imamo izdelovalcev duromernih kompozitnih izdelkov, kot so na primer Veplas, Elan, Akrapovič in Pipistrel. Vsi ti in še številni drugi so zaposlovalci naših diplomantov. Poleg njih pa so to še raziskovalne institucije in podjetja iz tujine, saj tudi v mednarodnem okolju strokovnjakov s tega področja primanjkuje.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJA POLIMEROV

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna ali poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2017/18 znaša 3.000 evrov
Strokovni naslovi diplomantov: diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS)
Zaposlitev: stroka polimerov, podjetja, kjer je osnovna dejavnost plastika, diplomanti pridobijo tudi znanja s področja ekonomije in managementa

Jaka VaupotJaka Vaupot: UN Tehnologija polimerov, 3. letnik
»Vpis je omejen na 40 mest, v bližnji prihodnosti pričakujem zgolj omejitev glede točk. Povprečno za študij dnevno porabim 1 uro, včasih tudi več. To je odvisno predvsem od števila laboratorijskih poročil in seminarskih nalog, ki jih moramo napisati. V 1. letniku imamo domače naloge. Pri nekaterih predmetih pišemo kolokvije, običajno 2 kolokvija, če sta ti ni potrebno iti na izpit. Učim se pred izpitom, sprotno učenje pa predstavlja delo na laboratorijskih in seminarskih vajah, kjer se običajno utrdi snov iz predavanj. Največ težav v 1. letniku povzroča matematika. Izpit iz matematike ni pretežek, vendar se študentje matematiki premalo posvečajo in pred izpitom rešijo zgolj eno nalogo iz snovi, ter potem pričakujejo da bo na izpitu ista oziroma zelo podobna naloga. V 3. letniku študentje izberemo smer na osnovi predmete in snovi, ki nas zanimajo. Izbiramo lahko med smerjo Orodja in Materiali. Naša fakulteta omogoča zelo veliko prakse. Na voljo imamo sodobne naprave za karakterizacijo in stroje za predelovanje polimerov. Na teh napravah in strojih delamo na laboratorijskih vajah ki potekajo povprečno enkrat na teden po od 4 do 5 šolskih ur. Najbolj zanimiv je naš novi laboratorij, kjer se nahajajo tudi vse naše inštrumentalne metode in stroji. Moram omeniti tesno sodelovanje študentov z profesorji. Vedno so nam na voljo, zgolj za debato ali pa pomoč pri razumevanju snovi. Sicer predavanja običajno potekajo do večera, vendar vedno ostane še čas za druženje. Ker predavanja in laboratorijske vaje potekajo zgolj do četrtka mi ob koncu tedna ostane še kar nekaj časa. Fakulteta in podjetniški center organizirata ekskurzije v tujino in v slovenska podjetja. Za nas so zelo pomembne, saj lahko od blizu vidimo tehnologije predelave polimerov. Poleg ekskurzij faks organizira dogodke imenovane »Polimerni večer«, kjer povabijo goste iz tujine.«

Bojan Podpečan, smer: Tehnologija polimerov
»Dnevno delo za faks večinoma zajema pregled in ponovitev snovi, ter priprava oz. izdelava seminarske naloge. Bolj intenzivno se učim v izpitnem obdobju, razen pri predmetih, ki jih sproti opravimo s kolokviji. Je pa na naši fakulteti dosti predmetov, pri kateri je potrebno razumevanje in ne toliko učenje na pamet. Skripte je možno odkupiti od starejših študentov, knjige imamo v šolski knjižnici, gradivo od predmetov pa je na voljo na spletnem referatu. Teoretično znanje v večini primerov podpremo tudi s primeri iz prakse, veliko pa je tudi samega praktičnega dela kjer se dela na modernih analiznih napravah, kemijskem in v predelovalnem laboratoriju, dela se z ekstrudorjem in brizgalnim strojem. Naš faks je predvsem praktično naravnan. Imamo zelo dobre odnose s profesorji, ki so večinoma iz stroke in predavajo na podlagi najnovejših del. V študentskem referatu se zelo trudijo za nas študente in nam pomagajo v primeru težav. Imamo dosti organiziranih ekskurzij v podjetja in dosti gostujočih tujih predavateljev iz uspešnih podjetji in inštitucij.«


 Število točk, potrebnih za vpis

2016 2017 2018 2019
Tehnologija polimerov Ljubljana VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Tehnologija polimerov Slovenj Gradec VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Tehnologija polimerov Slovenj Gradec VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

 

PUSTITE KOMENTAR