Domov Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Visoka šola za tehnologijo polimerov je odlična visoka tehnična šola z do- in podiplomskim programom Tehnologija polimerov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 19 Ozare, Slovenj Gradec 2380, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Maja Mešl
Funkcija: tajnik FTP
Uradne ure: torek – četrtek od 10.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00, petek od 14.00 do 16.00
Mail: [email protected] in [email protected]
Telefon: 02 620 47 68
Spletna stran: http://www.vstp.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3
Št. podiplomskih programov: 1

Fakulteta za tehnologijo polimerov gradi na odličnosti študija, razvojnega in raziskovalnega dela. Študentom omogoča pridobivanje znanj iz enega najzanimivejših tehnoloških področij in je tudi tesno povezana z gospodarstvom. Hkrati pa je mednarodno uveljavljena akademska ustanova.

Študij na fakulteti je zanimiv in praktično naravnan, med študijem pa študentje uporabljajo vrhunsko raziskovalno opremo. Študentom je omogočen študij v tujini v okviru programa Erasmus +, projektno delo, tutorstvo in sodelovanje s kariernim centrom, v okviru katerga se lahko študjentje povezujejo z gospodarstvom in vzpostavljajo prve stike s predstavniki podjetji, že v času študija. Na fakulteti študentom nudijo tudi vrhunsko aplikativno in razvojno raziskovanje pri projektih s področja polimernih materialov in tehnologij. Raziskovalno delo poteka v 3 laboratorijih s sodobno laboratorijsko opremo (laboratorij za karakterizacijo, laboratorij za polimere in laboratorij za predelavo polimerov).

vir spletna stran fakultete 


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): TEHNOLOGIJA POLIMEROV

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna ali poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za študijsko leto 2017/18 znaša 3.000 evrov
Strokovni naslovi diplomantov: diplomirani inženir tehnologije polimerov (VS)
Zaposlitev: stroka polimerov, podjetja, kjer je osnovna dejavnost plastika, diplomanti pridobijo tudi znanja s področja ekonomije in managementa

Bojan Podpečan, smer: Tehnologija polimerov
»Dnevno delo za faks večinoma zajema pregled in ponovitev snovi, ter priprava oz. izdelava seminarske naloge. Bolj intenzivno se učim v izpitnem obdobju, razen pri predmetih, ki jih sproti opravimo s kolokviji. Je pa na naši fakulteti dosti predmetov, pri kateri je potrebno razumevanje in ne toliko učenje na pamet. Skripte je možno odkupiti od starejših študentov, knjige imamo v šolski knjižnici, gradivo od predmetov pa je na voljo na spletnem referatu. Teoretično znanje v večini primerov podpremo tudi s primeri iz prakse, veliko pa je tudi samega praktičnega dela kjer se dela na modernih analiznih napravah, kemijskem in v predelovalnem laboratoriju, dela se z ekstrudorjem in brizgalnim strojem. Naš faks je predvsem praktično naravnan. Imamo zelo dobre odnose s profesorji, ki so večinoma iz stroke in predavajo na podlagi najnovejših del. V študentskem referatu se zelo trudijo za nas študente in nam pomagajo v primeru težav. Imamo dosti organiziranih ekskurzij v podjetja in dosti gostujočih tujih predavateljev iz uspešnih podjetji in inštitucij.«


 Število točk, potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Tehnologija polimerov Ljubljana VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Tehnologija polimerov Slovenj Gradec VS (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Tehnologija polimerov Slovenj Gradec VS (izredni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

 

PUSTITE KOMENTAR