Domov Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana

Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana

Visoka šola za računovodstvo ima za cilj izobraziti študenta v diplomiranega ekonomista (VS), ki bo znal organizirati in izvajati računovodske naloge.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 21c Stegne, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat za študijske zadeve
Uradne ure: ponedeljek in torek od 14.00 do 16.30
Mail: [email protected]
Telefon: 05/909 09 60
Spletna stran: http://www.vsr.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance  že od leta 2007 ustvarjajo okolje, ki nudi  študentom strokovni razvoj in pridobivanje kakovostnega znanja, ki ga kasneje uporabljajo pri svojem delu.

Svoje poslanstvo uresničujejo z aktivnostmi, s katerimi spodbujamo študente k intelektualni radovednosti in akademski odličnosti ter jim omogočijo širok vpogled v poslovni svet in v poslovanje, ki je temelj za dobro računovodstvo.

Študente opremijo s spretnostmi, ki jih potrebujejo, da postanejo celostni finančni svetovalci, s čimer si omogočijo dobra izhodišča za karierno in profesionalno rast. Njihov cilj je omogočiti prave kvalifikacije za vse, ki želijo unovčiti svoje sposobnosti in si zgraditi obetavno kariero v računovodstvu, financah in managementu.

vir: spletna stran VŠR Ljubljana


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): RAČUNOVODSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni ali poklicni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 1.950 evrov. Redni študij se izvaja le v primeru, da se vpiše najmanj 20 študentov.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)
Zaposlitev: računovodja, ekonomist, knjigovodja, revizor, finančni svetovalec.

 

Barbara Zupančič, program: Računovodstvo
»Ker je veliko seminarskih/projektnih nalog, se je za izpit potrebno pripravljati vsaj 20 dni pred izpitnim rokom. Najbolje je, da se učiš sproti, strokovna literatura je predpisana, pomagaš si s prosojnicami. Za izdelavo seminarske naloge moraš preučiti določen obseg literature, oddajaš jo 10 dni pred izpitnim rokom (pozitivno ocenjena seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu), potem pa potrebuješ še dodatnih 10 dni za pripravo na izpit. Učimo se iz skript, ki jih dobimo na modulu, starejši letniki nam priskrbijo stare teste. Velik poudarek je na praksi, saj je namen študija izoblikovanje strokovno podkovanega kadra. Kot najbolj zanimiv predmet bi izbrala osnove analize poslovanja zaradi uporabne vrednosti rezultatov analize v praksi in preko študija dobljenih znanj pri razlagi. Fakulteta je povezana tudi s tujimi predavatelji (gosti), organizira kongrese, okrogle mize, dodatna izobraževanja (izven obveznih predavanj) na področju preprečevanja in preiskovanja prevar, izdaja strokovno publikacijo. Mogoča je tudi izmenjava študentov (Erasmus).«

PUSTITE KOMENTAR