Domov Visoka šola za proizvodno inženirstvo – Regijsko študijsko središče Celje

Visoka šola za proizvodno inženirstvo – Regijsko študijsko središče Celje

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in visoko učinkovitost študija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Mariborska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Maja Gorjup Zdovc
Funkcija: Vodja referata za študijske zadeve
Mail: info@vspi.si
Telefon: 06 555 64 79
Spletna stran: http://www.vspi.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo v Celju izvajajo visokošolski študijski program Sodobno proizvodno inženirstvo. Izvajajo redni in izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Organizirane oblike pedagoškega dela potekajo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma predmeti potekajo zaporedno oz. največ dva predmeta vzporedno. Več na njihovi spletni strani: www.vspi.si.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SODOBNO PROIZVODNO INŽENIRSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % točk splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi, 40 % točk splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole.
Izredni študij: da
Redni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir strojništva (VS)/ diplomirana inženirka strojništva oziroma s kratico dipl. inž. str. (VS)
Zaposlitev: vse veje industrije, v podjetjih, ki razvijajo in izdelujejo nove izdelke oziroma so potrebna naravoslovno-tehnična znanja. Diplomanti lahko delujejo na področjih: razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v strojni, elektro in podobnih industrijah kot tudi v drugih panogah, razvoja in konstruiranja orodij, naprav, strojev in sistemov, testiranja materialov ter preizkušanja in vzdrževanja strojnih delov ter naprav, meritev na področju strojništva, organiziranja dejavnosti v različnih panogah vodenja proizvodnje ter na tehnično ekonomskih področjih v vseh industrijskih panogah, razvoja in načrtovanja delovnih in transportnih sredstev in sistemov. Poleg tega pa so zaposlitvene možnosti tudi v transportu in logistiki, komunalni dejavnosti, v šolstvu in raziskovalnih ustanovah, v neproizvodnih podjetjih, v vladnih in upravnih službah, vojski, zdravstvu ipd.

Andraž Vegel Ivec, program: VS Sodobno proizvodno inženirstvo, 1. letnik (redni študent)
»Predavanja potekajo od ponedeljka do petka, približno 6 ur na dan. Dnevno delo obsega še izdelavo seminarskih nalog, domačih nalog, za sprotno razumevanje snovi je priporočljiva še ponovitev snovi. Sam utrjujem snov sproti, bolj podrobno se pripravljam na izpit približno teden dni pred izpitnim rokom. Obiskujem 1. letnik, zato se z vsemi predmeti še nisem srečal, a po pogovoru s predhodnimi študenti, naj bi bil najtežji predmet Gradniki strojev in naprav, s katerim se srečamo v drugem semestru 1. letnika. Vso potrebno literaturo najdemo v knjižnici fakultete ali v osrednji knjižnici v Celju. Najprej se spoznamo s teoretičnim znanjem, nato se po zaključku vseh predavanj srečamo še s prakso, ki zajema najbolj pomembno vsebino predavanj, ki so ključna za našo prihodnost. Najbolj me je do sedaj navdušil predmet Materiali v strojništvu, pri katerem smo se poglobili v lastnosti materialov, same vaje pa so potekale na Inštitutu za metalurgijo v Ljubljani. Vaje so obvezne, predavanja ne, vendar profesorji vodijo evidenco prisotnosti tudi na predavanjih. Študij nudi veliko praktičnih znanj, katera nas seznanijo s problemi in rešitvami, ki se pojavljajo v različnih podjetjih. Pozitivna stran študija na VŠPI je odličen odnos s profesorji, ki so na voljo za dodatna vprašanja in razlage, z negativno izkušnjo se do sedaj nisem srečal. Za študij sem se odločil predvsem zaradi pridobitve novih praktičnih znanj, odtehtala je tudi lokacija. Kljub študijskim obveznostim, še ostane vedno dovolj časa za druženje s sošolci in prijatelji. Študentskih žurov na fakulteti in okolici Celja žal ni. Kljub obiskovanju rednega študija, bi se še našel čas za študentsko delo.«

Tomaž Tisel, program: VS Sodobno proizvodno inženirstvo (izredni študent)
»Največja prednost te šole je, da večino profesorjev dejansko dela v industriji, kar pomeni, da nam podajajo praktično znanje s prve roke. Tako tudi suhoparna teorija postane zanimiva in podkrepljena s primeri iz prakse. To je tudi razlog, da so predavanja zanimiva, niso pa obvezna. Obvezna je 80 % prisotnost na vajah in 100 % na laboratorijskih vajah. Ker je večina izrednih študentov zaposlenih, profesorji razumejo, če kdaj ne moreš na kakšno obvezno stvar. Oddelki so manjši, kar pripomore k boljšemu razumevanju in dodatni razlagi. Po zaključku študija bom nadaljeval delo na delovnem mestu, ki ga imam zdaj, a z veliko večjimi možnostmi za napredovanje. Dijakom svetujem, da se naj vpišejo, če hočejo dobiti praktično znanje, ki ga bodo dejansko lahko uporabili v bodoči službi. Šola organizira tudi izlete in gostovanja v podjetjih.«

Borut Lešer, program: VS Sodobno proizvodno inženirstvo, diplomant
»Za izpite sem se večinoma učil zadnjih 14 dni pred izpitom. Najtežji predmeti na našem študiju so bili strokovni predmeti, vsaj zame je bilo tako. Malce bolj sem se moral potruditi kot moji sošolci, ker sem delal prekvalifikacijo. Srednjo izobrazbo sem zaključil iz gradbeništva in potem nadaljeval študij v strojništvu. Na sedežu šole imamo knjižnico, v kateri je vso potrebno učno gradivo. Na spletnem portalu šole imamo tudi vso literaturo. Tako, da ni bilo nobenih dodatnih stroškov. Predavatelji so bolj ali manj vsi iz prakse in predavajo iz lastnih izkušenj. Težko izberem le en predmet, ki mi je bil zanimiv. Ampak če bi moral izpostaviti enega so to Sodobne izdelovalne tehnologije. Prisotnost preverjajo le na laboratorijskih vajah. Izredno dobre izkušnje imam s celotnim potekom študija. Vsi predavatelji imajo strokoven ter oseben odnos do nas študentov. Nikoli ni bilo težav tudi glede rokov opravljanja izpitov, vedno smo se lahko dogovorili za vse. Za ta študij sem se odločil, ker sem si želel napredovanja v poslovni karieri. Po zaključku študija razmišljam, da bi se vpisal v podiplomski študij. Prostega časa je bilo bolj malo, saj sem študiral ob delu. Vendar tudi za hobije se najde čas. Stvar je samo v organizaciji časa.«

Število točk potrebnih za vpis

202020212022
Sodobno proizvodno inženirstvo (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR