Domov Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za proizvodno inženirstvo

Visoka šola za proizvodno inženirstvo je manjša samostojna visokošolska inštitucija, kar omogoča fleksibilno delovanje, prilagajanje potrebam gospodarstva in visoko učinkovitost študija.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Mariborska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Manca Kragelj
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 03/428 79 00
Spletna stran: http://www.vspi.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Visoka šola za proizvodno inženirstvo se nahaja v Celju in izobražuje visokošolski program Sodobno proizvodno inženirstvo. Izvajajo samo izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom. Organizirane oblike pedagoškega dela potekajo med tednom v popoldanskem času in ob sobotah dopoldne. Praviloma predmeti potekajo zaporedno oz. največ dva predmeta vzporedno. Več na njihovi spletni strani: www.vspi.si.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): SODOBNO PROIZVODNO INŽENIRSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 2.500 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir strojništva (VS)/ diplomirana inženirka strojništva oziroma s kratico dipl. inž. str. (VS)
Zaposlitev: diplomanti se bodo lahko zaposlili v vseh vejah strojne in elektro industrije, v podjetjih, ki razvijajo in izdelujejo nove izdelke, tehnologije ali organizacijske rešitve. Delovali bodo na področjih: razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v strojni, elektro in podobnih industrijah kot tudi v drugih panogah; razvoja in konstruiranja orodij, naprav, strojev in sistemov; testiranja materialov ter preizkušanje in vzdrževanja strojnih delov ter naprav; meritev na področju strojništva; organiziranja dejavnosti v različnih panogah vodenja proizvodnje ter na tehnično ekonomskih področjih v vseh industrijskih panogah, razvoja in načrtovanja delovnih in transportnih sredstev in sistemov. Poleg tega pa so zaposlitvene možnosti tudi v transportu in logistiki, komunalni dejavnosti, v šolstvu in raziskovalnih ustanovah, v neproizvodnih podjetjih, v vladnih in upravnih službah, vojski ipd.

Borut Lešer, program: VŠ Strojništvo, 3. letnik
»Za izpite sem se večinoma učil zadnjih 14 dni pred izpitom. Bilo je tudi nekaj meni bolj tujih predmetov, za katere sem se moral sproti pripravljati. Ocenjujem, da je bilo za vsak izpit potrebno cca 20 ur učenja in še kakšnih 5 do 10 ur za seminarsko nalogo. Najtežji predmeti na našem študiju so bili strokovni predmeti, vsaj zame je bilo tako. Malce bolj sem se moral potruditi kot moji sošolci, ker sem delal prekvalifikacijo. Srednjo izobrazbo sem zaključil iz gradbeništva in potem nadaljeval študij v strojništvu. Na sedežu šole imamo knjižnico, v kateri je vso potrebno učno gradivo. Na spletnem portalu šole imamo tudi vso literaturo. Tako, da ni bilo nobenih dodatnih stroškov. Predavatelji so bolj ali manj vsi iz prakse in predavajo iz lastnih izkušenj. Težko izberem le en predmet, ki mi je bil zanimiv. Ampak če bi moral izpostaviti enega so to sodobne izdelovalne tehnologije. Prisotnost preverjajo le na laboratorijskih vajah. Vsi profesorji se zavedajo, da je to izredni faks in da se vsi bolj ali manj izobražujemo ob delu. Izredno dobre izkušnje imam s celotnim potekom študija. Vsi predavatelji imajo strokoven ter oseben odnos do nas študentov. Nikoli ni bilo težav tudi glede rokov opravljanja izpitov, vedno smo se lahko dogovorili za vse. Za ta študij sem se odločil, ker sem si želel napredovanja v poslovni karieri. Po zaključku študija razmišljam, da bi se vpisal v podiplomski študij. Prostega časa je bilo bolj malo, kajti kot sem že prej omenil sem obiskoval študij ob delu. Vendar tudi za hobije se najde čas. Stvar je samo v organizaciji časa.«

PUSTITE KOMENTAR