Domov Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled ponuja dva študijska programa, ki ju izvajajo izredno: Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tadeja Krašna
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 08/205 59 58
Spletna stran: http://www.vs-bled.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (VŠHTB) izvaja dva sodobna študijska programa, tj. program Hotelirstvo in turizem in program Zdravstveni turizem. Posebej smo ponosni na to, da smo prvi in edini ponudnik programa Zdravstveni turizem v Sloveniji in da študentje samo na naši šoli lahko študirajo Hotelirstvo. Ker izvajamo oba programa samo za izredne študente, se predavanja in vaje za oba študijska programa izvajajo modularno in ob vikendih. To študentom omogoča lažje usklajevanje študija in dela ter posledično hitrejši razvoj kariere. Locirani smo na Bledu, kraju s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva. Smo močen partner in zaveznik tako študentom kot gospodarstvu in ponujamo odprto pot za nadaljevanje strokovnega magistrskega študija na univerzah.

Visoka šola za turizem in hotelirstvo Bled

Naše osrednje vodilo je izobraziti visoko usposobljen kader in hkrati prispevati h gospodarskemu razvoju kraja in širše družbene skupnosti, kar nam zaenkrat tudi uspeva. Naši diplomati so direktorji hotelov, lastniki in direktorji potovalnih agencij, direktorji trženja v turističnih podjetjih, organizatorji turističnih dogodkov.

Zaradi velikega interesa naših diplomantov po nadaljevanju študija pripravljamo lastni magistrski strokovni program, ki bo našim študentom omogočil nadaljevanje študija oziroma poglabljanje znanja na področju turizma, hotelirstva, wellnessa in zdravilišč.

Diplomanti programa Hotelirstvo in turizem se lahko zaposlijo v turističnih podjetjih (hotelih, potovalnih agencijah, v turističnih organizacijah na nacionalni in regionalni ravni. Diplomanti programa Zdravstveni turizem pa se lahko zaposlijo kot managerji ne samo v zdraviliščih, temveč tudi v vseh podjetjih, ki se ukvarjajo z zdravstvenim turizmom (na primer zdraviliški hoteli, wellness centri, zdravstveni centri). Prav tako opravljajo delo kot managerji kakovosti v zdravstvenem turizmu, razvijajo nove tržne proizvode in storitve na področju zdravstvenega turizma, odkrivajo nove ciljne trge doma in v tujini, so strokovnjaki, ki uspešno kombinirajo zdravje in turizem.

Lahko trdimo, da je turizem za Slovenijo pomembna gospodarska dejavnost z visokim potencialom razvoja in rasti, ki omogoča velik delež zaposlenih in posledično tudi veliko možnost zaposlitve naših diplomantov. Podobno velja za zdravstveni turizem, ki predstavlja trg prihodnosti in potencial uspeha za raznovrstne zdravstvene storitve. Ljudem je skrb za zdravje vse bolj pomembna, kar se odraža v dejstvu, da je rast wellness turizma hitrejša od rasti turizma nasploh. Študij na naši šoli priporočamo, ki jih zanima delo z ljudmi, organizacija potovanj, skrb za zdravje, oblikovanje inovativne, ustvarjalne in celovite ponudbe po meri posameznega gosta. Dobrodošli so vsi, ki si želijo timskega dela, študija na praktičnih primerih v sodelovanju s strokovnjaki iz gospodarstva in cenijo spoštovanje študentovih novih zamisli ter njihovo svobodno izražanje.

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete.

Lep pozdrav,
mag. Tadeja Krašna,
v.d. dekanje VŠHTB

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): HOTELIRSTVO IN TURIZEM, ZDRAVSTVENI TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri splošni maturi: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, in sicer se upošteva splošni uspeh pri poklicni maturi 50 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk in uspeh pri maturitetnem predmetu 10 % točk.
Izredni študij: da, samo izredni študij. Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 35 študentov. Šolnina za študijsko leto 2017/18 znaša 2.300 evrov.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu

Žana Ovsenik Dolenc, program: VŠ Turistični management
»Pozitivnih strani fakultete je veliko – lokacija, strokovni predavatelji, ki niso le predavatelji, ampak te resnično pripravljajo na delo z ljudmi, pripravo turističnih produktov in kakovostno opravljanje dela. Poskrbijo, da so predavanja zelo zanimiva, hkrati nam za vsak predmet pripravijo prezentacije, ki jih lahko uporabimo za pripravo lastnih zapiskov. Profesorji pozornost namenijo tudi povezavi predmeta s prakso. Fakulteta ti da toliko, kolikor sam želiš. Skoraj vse učno gradivo priskrbi fakulteta in je na voljo tudi v knjižnici. Starih testov ali gradiv niti ne potrebujemo. Opravljanja študijskih obveznosti ne bi definirala z dnevnim učenjem, saj je način študija prilagojen in je tudi izredni študij. Vsekakor, če si prisoten na predavanjih in snov predeluješ sproti, je na koncu priprava na izpit lažja. Navadno hitro po koncu predavanj profesorji razpišejo 1. izredni rok za izpit. Najtežji izpit mi je bil inovativnost in podjetnost v hotelirstvu in turizmu. Sicer so bila predavanja izredno zanimiva, vendar je predmet obsežen in zahteva širok pogled in razumevanje hotelirstva, turizma in hkrati razumevanje podjetniške tematike. Lahko opravljamo tudi dodatna izobraževanja, gremo na izmenjavo študentov, tudi kakšno delo se najde. Vse dodatne dejavnosti pripomorejo k oblikovanju karierne poti in pridobivanju izkušenj, ki nam bodo prišle prav kasneje v življenju ali bodo ostale prijetna študentska izkušnja, ki se jo bomo kasneje v življenju z veseljem spominjali.«

PUSTITE KOMENTAR