Domov Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled ponuja dva študijska programa, ki ju izvajajo izredno: Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tadeja Krašna
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 08/205 59 58
Spletna stran: http://www.vs-bled.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled izvaja dva študijska programa Zdravstveni turizem ter Hotelirstvo in turizem. Predavanja potekajo modularno in ob vikendih, da študtentom omogočijo usklajevanje obveznosti, saj izvajajo programa le za izredne študente.

Diplomanti programa Hotelirstvo in turizem se lahko zaposlijo v turističnih podjetjih (potovalne agencije, turistične organizacije, hoteli …). Študentje, ki so zaključili program Zdravstveni turizem pa se lahko zaposlijo kot managerji v zdraviliščih in tudi v vseh podjetjih, ki se ukvarjajo z zdravstvenim turizmom (zdravstveni centri, zdraviliški hoteli, wellness centri) ali opravljajo delo kot managerji kakovosti v zdravstvenem turizmu, odkrivajo nove ciljne trge, razvijajo nove tržne proizvode …

vir spletna stran Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): HOTELIRSTVO IN TURIZEM, ZDRAVSTVENI TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri splošni maturi: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, in sicer se upošteva splošni uspeh pri poklicni maturi 50 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk in uspeh pri maturitetnem predmetu 10 % točk.
Izredni študij: da, samo izredni študij. Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 35 študentov. Šolnina za študijsko leto 2017/18 znaša 2.300 evrov.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu

Žana Ovsenik Dolenc, program: VŠ Turistični management
»Pozitivnih strani fakultete je veliko – lokacija, strokovni predavatelji, ki niso le predavatelji, ampak te resnično pripravljajo na delo z ljudmi, pripravo turističnih produktov in kakovostno opravljanje dela. Poskrbijo, da so predavanja zelo zanimiva, hkrati nam za vsak predmet pripravijo prezentacije, ki jih lahko uporabimo za pripravo lastnih zapiskov. Profesorji pozornost namenijo tudi povezavi predmeta s prakso. Fakulteta ti da toliko, kolikor sam želiš. Skoraj vse učno gradivo priskrbi fakulteta in je na voljo tudi v knjižnici. Starih testov ali gradiv niti ne potrebujemo. Opravljanja študijskih obveznosti ne bi definirala z dnevnim učenjem, saj je način študija prilagojen in je tudi izredni študij. Vsekakor, če si prisoten na predavanjih in snov predeluješ sproti, je na koncu priprava na izpit lažja. Navadno hitro po koncu predavanj profesorji razpišejo 1. izredni rok za izpit. Najtežji izpit mi je bil inovativnost in podjetnost v hotelirstvu in turizmu. Sicer so bila predavanja izredno zanimiva, vendar je predmet obsežen in zahteva širok pogled in razumevanje hotelirstva, turizma in hkrati razumevanje podjetniške tematike. Lahko opravljamo tudi dodatna izobraževanja, gremo na izmenjavo študentov, tudi kakšno delo se najde. Vse dodatne dejavnosti pripomorejo k oblikovanju karierne poti in pridobivanju izkušenj, ki nam bodo prišle prav kasneje v življenju ali bodo ostale prijetna študentska izkušnja, ki se jo bomo kasneje v življenju z veseljem spominjali.«

PUSTITE KOMENTAR