Domov Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled ponuja dva študijska programa, ki ju izvajajo izredno: Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tadeja Krašna
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 08/205 59 58
Spletna stran: http://www.vs-bled.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Visoka šola za hotelirstvo in tudizem Bled izvaja dva študijska programa Zdravstveni turizem ter Hotelirstvo in turizem. Predavanja potekajo modularno in ob vikendih, da študtentom omogočijo usklajevanje obveznosti, saj izvajajo programa le za izredne študente.

Diplomanti programa Hotelirstvo in turizem se lahko zaposlijo v turističnih podjetjih (potovalne agencije, turistične organizacije, hoteli …). Študentje, ki so zaključili program Zdravstveni turizem pa se lahko zaposlijo kot managerji v zdraviliščih in tudi v vseh podjetjih, ki se ukvarjajo z zdravstvenim turizmom (zdravstveni centri, zdraviliški hoteli, wellness centri) ali opravljajo delo kot managerji kakovosti v zdravstvenem turizmu, odkrivajo nove ciljne trge, razvijajo nove tržne proizvode …

vir spletna stran Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNA PROGRAMA I. STOPNJE (3 leta): HOTELIRSTVO IN TURIZEM, ZDRAVSTVENI TURIZEM

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri splošni maturi: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo, in sicer se upošteva splošni uspeh pri poklicni maturi 50 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk in uspeh pri maturitetnem predmetu 10 % točk.
Izredni študij: da, samo izredni študij. Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 35 študentov. Šolnina za študijsko leto 2017/18 znaša 2.300 evrov.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu

PUSTITE KOMENTAR