Domov Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj

Zagotavljanje kakovosti in ugodne klime na šoli je eden od ključnih pogojev za uspešno delo na šoli.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 9 Gorenjesavska cesta, Kranj 4000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Gregor Cilenšek
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 04/236 11 20
Spletna stran: http://vsgi.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj se je v petih letih delovanja dobro uveljavila v slovenskem prostoru. Smo manjša, zasebna šola, kjer študenti niso le številke na papirju, ampak se vsakemu posvetimo in mu pomagamo skozi celoten proces študija.

Študij poteka v sodobno opremljenih prostorih. Študentom so na voljo strokovna knjižnica, spletna učilnica in uporaba različnih računalniških programov s področja gradbeništva.

Predavanja in vaje se izvajajo v manjših skupinah, zato se med predavatelji in študenti vzpostavi bolj pristen odnos. Študente spodbujamo h kritičnemu in kreativnemu razmišljanju in jih na ta način pripravljamo na samostojno delo. Stremimo k temu, da študenti po končanem študiju ne dobijo le mednarodno priznane diplome, temveč uporabno znanje in veščine. Gradbeništvo je panoga, kjer je potreba po dobrem in strokovnem kadru vedno prisotna. Naši diplomanti tako hitro najdejo dobro zaposlitev na zelo širokem področju, ki ga pokriva gradbeništvo.

Naš akademski zbor sestavljajo odlični strokovnjaki, ne le na akademskem področju, ampak tudi iz prakse. Med njimi so tudi direktorji javnih in zasebnih institucij ter projektanti iz uveljavljenih podjetij.

Na VŠGI Kranj uspešno sodelujemo z slovenskimi in tujimi institucijami ter njihovimi strokovnjaki, s katerimi organiziramo različne delavnice in konference, namenjene tako našim študentom kot širši javnosti. Študentom tako omogočimo navezovanje stikov s tujimi študenti in strokovnjaki na področju gradbeništva.

V visokošolskem prostoru se uveljavljamo kot šola, ki promovira praktična znanja, razvija kreativnost, vzpodbuja ustvarjalnost in analitično mišljenje ter gradi študentovo osebnost, da postane odličen in odgovoren strokovnjak. Našim študentom želimo omogočiti razvoj ambicioznosti in poklicne konkurenčnosti v domačem okolju.

Zgradite prihodnost skupaj z nami.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GRADBENIŠTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: le možnost izrednega študija, v študijskem letu 2016/17 znaša šolnina 2.500 evrov na letnik in 400 evrov vpisnine
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir gradbeništva (VS)

Ana WahlAna Wahl, program: VŠ Gradbeništvo, 3. letnik
»Visoko šolo obiskujem v popoldanskem času, po službi. Ko nimam predavanj, si zvečer vzamem kakšno uro časa za sprotne obveznosti. Med vikendi pred izpitom, ki je v naslednjim tednu pa nekaj ur. V 1. letniku, bi lahko rekla, da sta najtežji matematika 1 in 2. Vendar si profesor vzame čas za dodatno predavanje pred izpitom. Razne konstrukcije (statika 1, statika 2, jeklene, lesene) zahtevajo malo več sprotnega dela, s korektnimi odnosi s profesorji se vse lahko dogovorimo. Vsako leto so pri posameznih predmetih ažurirane skripte na naši spletni učilnici. Pri nekaterih predmetih imamo prakso na terenu. Veliko mi pomeni, da te profesorji razumejo in se zavedajo, da smo po navadi študentje, ki obiskujemo visoko šolo zaposleni, z družinami in drugimi vsakodnevnimi obveznostmi. Po zaključku študija, imam odprtih veliko več možnosti, za napredovanje v službi ali drugo zaposlitev. Prostega časa ne ostane veliko, no toliko ga ostane, kolikor si ga vzamemo. Visoka šola organizira predavanja, ki nam pomagajo, da se dodatno izobražujemo. Profesorji so v večini iz gradbene stroke in se po nasvet lahko obrnemo na njih. Glede na znanje, ki ga dobim na visoki šoli mi bo po končanem študiju odprtih veliko možnosti za naprej.«

Boštjan Milavec, smer: Gradbeništvo
»Predavanja se izvajajo v popoldanskem času, nekateri predmeti tvorijo teoretične osnove, drugi bolj praktične v skupini ali posamezno. Prisotnost je pomembna, saj se na predavanjih takoj opazi pripadnost in želja po usvojitvi znanja. Učenje je iz skript, ki jih pripravijo predavatelji, zato zapravljanja za knjige ni. Ker sem že redno zaposlen, sam prakticiram sprotno učenje, ker se tako lahko posvetim predmetu. Največ izzivov imajo študenti pri matematiki, fiziki, mehaniki, vendar se vse pomanjkljivosti da usvojiti v zelo kratkem času. EDC Kranj mi je pisan na kožo, kader, ki ga imajo, je fenomenalen, posvetijo se vsakemu posebej. Za študij sem se odločil, da svoje predhodno znanje nadgradim z višjo stopnjo. Žurov na sami fakulteti ni, po predavanjih ali po izpitih pa se družimo. Ob študiju mi ostane še dovolj časa za hobije, obiskujem pa tudi sejme, saj so novosti z mojega področja zelo dobrodošle.«

PUSTITE KOMENTAR