Domov Visoka šola Ravne na Koroškem

Visoka šola Ravne na Koroškem

Visoka šola Ravne na Koroškem ustvarja visoko usposobljene strokovnjake, ki so zaposljivi v gospodarstvu in strojništvu. Študij je visoko strokoven z veliko praktičnimi znanji.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 185 Dobja vas, Ravne na Koroškem 2390, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Jurij Hudopisk
Funkcija: tajnik
Mail: [email protected]
Telefon: 041/690 786
Spletna stran: http://www.vs-ravne.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Visoka šola Ravne na Koroškem izvaja zanimiv program Inovativni razvoj izdelkov. Šola ima ustanovitelje tako iz javnega kot tudi zasebnega sektorja. Izvaja se le izredni študij. Predavanja in ostale oblike se predvidoma izvajajo med tednom, v popoldanskem času, v terminu od 16.00 do 20.15. Študij je tako čim bolj prilagojen študentom, zato je tudi lažje obiskovanje predavanj. Prednosti študija so:

  • visoka strokovnost
  • lokalni strokovni predavatelji
  • nižji stroški študija
  • izbran predmetnik
  • praktična znanja zagotavljajo soustanovitelji šole.

Več na spletni strani: www.vs-ravne.si


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): INOVATIVNI RAZVOJ IZDELKOV

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: splošni uspeh pri splošni/poklicni maturi: 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 % točk.
Izredni študij: da, samo izredni študij. Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bodo vpisani najmanj 4 študenti. Šolnina za študijsko leto 2016/17 znaša 2.500 evrov.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani inženir/inženirka strojništva

PUSTITE KOMENTAR