Domov Visoka šola na Ptuju

Visoka šola na Ptuju

Visoka šola na Ptuju je nova šola, kjer so osnovni cilji kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost. Njihov program je Bionika v tehniki.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Vičava, Ptuj 2250, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tamara Drevenšek in Špela Kozel
Funkcija: referat
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 15.00, sreda od 9.00 do 17.00
Mail: [email protected]
Telefon: 02 78 71 829 ali 031 614 024
Spletna stran: http://vsp.scptuj.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: /

Visoka šola na Ptuju izvaja izredni študij Bionika v tehniki. Študij je prilagojen zaposlenim študentom. Predavanja bodo potekajo med tednom, v popoldanskem času. Na spletni strani pišejo: “Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti bodo osvojili predvsem znanja iz naravoslovja (biologija, kemija, fizika, matematika), tehnike (energetika, mehanika, senzorika, aktuatorji, avtomatizacija), ekologije in trajnostnega razvoja. V izbirnem delu se študent/ka odloči za študij razvoja bionskih proizvodov in procesov ali za vodenje proizvodnje.” Program sestavljajo trije sklopi. Na začetku dobijo študenti temeljno znanje naravoslovja, znanja so teoretična. Ta znanja nato nadgradi s strokovnim znanjem tehnike. Poudarek je predvsem na učinkoviti rabi energije in trajnostnem razvoju. V tretjem delu, ki je izbirni, pa se študent odloči za poglobljen študij razvoja bionskih procesov ali vodenja proizvodnje s poudarkom na kakovosti.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): BIONIKA V TEHNIKI

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna, poklicna matura ali zaključni izpit in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina je v študijskem letu 2016/17 znašala 2.590 evrov
Strokovni naslovi diplomantov: diplomirani/a inženir/ka bionike (VS)
Zaposlitev: diplomanti so lahko zaposleni kot operaterji, skrbniki procesnih naprav, procesni tehnologi, snovalci tehnoloških procesov, oblikovalci proizvodov in procesov, konstrukterji bionskih sistemov (uporabniki bionskih gradiv), uvajalci avtomatizacije in robotizacije v proizvodne procese (inteligentni robotski sistemi), nadzorniki procesov (nevronske regulacije), tehnični in energetski svetovalci


Število točk potrebnih za vpis

2014 2015 2016
Bionika v tehniki (izredni)
brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTAR