Domov Visoka poslovna šola Erudio

Visoka poslovna šola Erudio

Visoka poslovna šola Erudio ima za cilj izobraziti gospodarstvenike do mere, ki zagotavlja uspešnost. Tako doma, kot v tujini.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 40 Litostrojska Cesta, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 01/548 37 66
Spletna stran: https://www.erudio.si/slovenscina/visoka-poslovna-sola/visoka-poslovna-sola-erudio
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Visoka poslovna šola ERUDIO ponuja dodiplomski in podiplomski (magistrski) študij Podjetništva in mednarodnega poslovanja. Poslanstvo šole je, da študentom ponujajo privlačen in inovativen študijski program, ki je kakovostna osnova za uspešno kariero v poslovnem svetu.

Prizadevajo si, da organizacijo študijskih obveznosti prilagajajo potrebam in željam študenta, ki usklajuje različne vloge v svojem življenju. Ker izobraževanje poteka v manjših skupinah, omogoča tudi individualne posvete. Izobražujejo diplomante s širokim in uporabnim znanjem s področja poslovnih ved, katera nadgrajujejo s specifičnimi znanji, veščinami in kompetencami iz področja podjetništva ter vodenja.

 

Vir: spletna stran VPŠ ERUDIO


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku. Sprejemajo tudi kandidate s poklicno maturo: 50 % splošni uspeh pri poklicni maturi in 50 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2018/19 znašal 1.850, 1.940 ali 2.000 evrov. Možen je tudi e-študij.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS)

 

PODIPLOMSKI PROGRAM II. STOPNJE (2 leti): PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: kandidati, ki so opravili: študijski program prve stopnje s strokovnih področij poslovnih, upravnih in družbenih ved; ali študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti iz predmetov dodiplomskega študija Podjetništvo in mednarodno poslovanje: Mednarodni strateški management, Osnove podjetništva in Gospodarsko pravo.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina v študijskem letu 2018/19 znašal 2.590, 2.680 ali 2.740 evrov. Možen je tudi e-študij.

 

Goran Šafar, Erudio študent, zaposlen pri IBM Dubaj

»Vsi vemo, kako težko je narediti prvi korak in se sploh vpisati v šolo, ki ti lahko pomaga v poslovnem in osebnem razvoju in življenju. Poleg rednega dela in vseh družinskih obveznosti se odločiš, da boš dober del svojega časa namenil izobraževanju in šolanju. Zame je bilo vodilo, da ta čas izkoristim najbolje, ter da v tem času pridobim najkvalitetnejša znanja, širino in nove sposobnosti, saj danes kvaliteta šteje in ti poda temelje za nadaljnje izobraževanje. To je mogoče doseči samo, če si vztrajen, če znanje pridobivaš od predavateljev, ki so strokovnjaki na svojem področju in imajo tudi izkušnje iz poslovnega sveta. Predavatelji, ki predavajo na VPŠ ERUDIO so strokovnjaki z bogatimi teoretičnimi in praktičnimi izkušnjami, katere so dokazali tako doma kot v tujini, saj so nekateri od njih zelo uspešni podjetniki in managerji svojih podjetij – in brez njih danes ne bi bil tukaj, kjer sem. VPŠ ERUDIO je šola, ki omogoča, da se počutiš kot ‘doma’, s fleksibilnostjo, strokovnostjo in pripravljenostjo prilagajanja potrebam študentov, ter najpomembnejše – s super predavatelji, ki pri svojem delu uporabljajo nove moderne učne metode in sodobno tehnologijo, katera nam približa in olajša marsikatero zahtevno področje. Zaradi VPŠ ERUDIO sem ponovno dobil zagon do šolanja ter zaradi šole in predavateljev sem se tudi odločil, da nadaljujem šolanje na podiplomskem magisterskem študiju Podjetništva in mednarodnega poslovanja.«

PUSTITE KOMENTAR