Domov Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

SAMO ZNANJE ŠTEJE je cilj, ki mu sledijo na VSŠKV. Zasledovanje tega cilja pomeni za šolo, predavatelje in študente veliko obveznost.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana
 
Kontaktna oseba: Marko Dotzauer
Funkcija: vodja referata
Mail: marko@vskv.si
Telefon: 01/520 06 70, 031 742 748
Spletna stran: http://www.vskv.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Na spletni strani lahko preberemo, da je Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (VSŠKV) zasebna višja strokovna šola, ki je po številu vpisanih v programa Kozmetika in Velnes na prvem mestu v Sloveniji. V poslanstvu šole je navedeno vsebinsko sledenje sodobnim razvojnim trendom, zagotavljanje kakovostnega in uporabnega znanja, bogatenje nacionalnega in mednarodnega okolje s kakovostno izobraženimi kadri itd.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): KOZMETIKA, VELNES

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: kozmetik, organizator poslovanja v velneški dejavnosti

KOMENTARJI

  • Pozdravljeni,

   v oba programa se lahko vpišete s poklicno maturo.
   Na spletni strani imajo zapisno:
   “kdor je uspešno končal splošno ali poklicno maturo (ali zaključni izpit oz. ima diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oziroma opravljenem poklicnem tečaju”.

   LP,
   Ekipa DijaskiSvet.si

PUSTITE KOMENTAR