Domov Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor si je v svoje poslanstvo zastavila širiti »znanje za umetnost gostoljubja«, zato se na vseh področjih trudijo za usklajeno in visoko raven delovanja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Cafova ulica, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Lea Jakoš
Funkcija: višja strokovna referentka za štud. zadeve
Uradne ure: ponedeljek in sreda: od 11. do 12.30 in od 14.30 do 15.45, torek in četrtek od 11. do 12.30 ure
Mail: [email protected]
Telefon: 02/320 23 00
Spletna stran: www.vsgt-mb.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Na spletni strani je zapisano poslanstvo šole, ki je kakovostno izobraževanje in usposabljanje kadrov v gostinsko-turistični dejavnosti, pri čemer zasledujejo filozofijo prijazne šole, ki spodbuja kreativen in inovativen odnos s turističnim gospodarstvom, mednarodno mobilnost zaposlenih in študentov ter dodatno razvijanje kompetenc, skladno s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor svojo vizijo opredeljuje kot načrt, da se v naslednjih petih letih zboljša učinkovitost in kakovost izobraževanja z oblikovanjem medpodjetniškega izobraževalnega centra Akademija kulinarike in turizma, kjer bodo vzpostavili boljše, bolj kreativno in inovativno učeče vseživljenjsko okolje.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): GOSTINSTVO IN TURIZEM, VELNES

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, organizator velneških storitev

PUSTITE KOMENTAR