Domov Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled je bila ustanovljena leta 1996 med prvimi višješolskimi zavodi v Sloveniji.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Prešernova 32, 4260 Bled
 
Kontaktna oseba: Melita Brešan
Funkcija: Referat za študente
Uradne ure: vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure
Mail: [email protected]
Telefon: 04/575 34 16
Spletna stran: www.vgs-bled.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2
Na spletni strani lahko preberemo poslanstvo poslanstvo Višje strokovne šole, ki “je kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu ter dodatno razvijanje kompetenc v šolskem hotelu skladno s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva”. Kot Vizijo šole pa so zapisali, da bodo v naslednjih letih na temelju tradicije izobraževanja v turizmu postali priznano višje in visokošolsko središče za kakovostno vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje na področju storitvenih dejavnosti v mednarodnem merilu. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled bo prepoznavna po pristnem odnosu med zaposlenimi in študenti.

Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): GOSTINSTVO IN TURIZEM, VELNES

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, organizator velneških storitev

PUSTITE KOMENTAR