Domov Višja policijska šola

Višja policijska šola

Z zaključenim dveletnim višješolskim strokovnim programom na Višji policijski šoli pridobite naziv policist.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Rocenska 56, 1211 Ljubljana Šmartno
 
Mail: [email protected]
Telefon: 01/514 71 50
Spletna stran: http://www.policija.si
Št. dodiplomskih programov: 1

Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM (2 leti): POLICIST

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju, ter ima sklenjeno pogodbo s policijo.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: policist

PUSTITE KOMENTAR