Domov Šolski center Velenje – Višja strokovna šola

Šolski center Velenje – Višja strokovna šola

Na Višji strokovni šoli v Velenju izvajajo izobraževanje za redne in izredne študente na šestih višješolskih programih.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 3 Trg mladosti, Velenje 3320, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Karmen Hudournik
Funkcija: referat
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 11.00 in v torek in sredo od 15.00 do 16.30
Mail: [email protected]
Telefon: 03/896 06 42
Spletna stran: http://vss.scv.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 6

Šolski center Velenje je javni zavod, izobraževalno središče Šaleške doline in Savinjsko-šaleške regije s širšim zaledjem in eden največjih izobraževalnih centrov v Sloveniji. Vzgojno-izobraževalno delo poteka v 27 srednješolskih in 6 višješolskih programih. Za izobraževanje odraslih imamo poleg rednih na razpolago še veliko najrazličnejših funkcionalnih izobraževanj, ki jih prilagajamo potrebam okolja. Dnevno vstopa skozi vrata naši šolskih zgradb preko 2000 dijakov, študentov in odraslih ter preko 200 učiteljev, predavateljev in zunanjih sodelavcev, predvsem strokovnjakov za različna področja in z izkušnjami v gospodarstvu. Imamo odlično opremljene učilnice in predavalnice, obogatene tudi z lastnem razvojem, moderno učno tehnologijo in računalniško podprtim informacijskim sistemom.

ŠC Velenje

Najpomembnejši del naše blagovne znamke so dijaki in študentje ter njihovi dosežki, tako na izobraževalnem kot tudi na izven šolskih področjih. Mladi raziskovalci, prostovoljci, mešani mladinski pevski zbor, plesne prireditve, dijaška glasila, , športniki – svetovni in državni prvaki, odločne uvrstitve na državnih in mednarodnih tekmovanjih z glasbenega področja, logike, matematike, tujih jezikov, računalništva, elektrotehnike, strojništva, podjetništva in kulinarike nas delajo prepoznavne v našem okolju.

Vsi dosežki so jamstvo, da resnično delamo z mladimi tako, da so čim bolj uspešni, dobri, odločni, zlati in diamantni!

Poleg osnovne dejavnosti je na ŠC Velenje dobro razvito tudi sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji. Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujemo  v različnih domačih in mednarodnih projektih.

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) predstavlja trden most med gospodarstvom, šolstvom in razvojem. Tu se srečujejo zahteve lokalnega in širšega okolja, gospodarstva in obrti s potrebami po vseživljenjskem učenju in pridobivanju čim bolj uporabnih znanj.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): INFORMATIKA, MEHATRONIKA, ELEKTRONIKA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

 Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir informatike, inženir mehatronike, inženir elektronike, organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, inženir geotehnologije in rudarstva, inženir varstva okolja in komunale
Zaposlitev: Informatika: podjetja s področja informatike: razvijalci aplikacij, sistemski administratorji, vzdrževalci računalniških omrežij; ostala podjetja: vzdrževanje ikt tehnologije, tehnična podpora; Mehatronika: vsa industrijska okolja z avtomatiziranimi proizvodnimi procesi; Elektronika: vsa industrijska okolja z avtomatiziranimi proizvodnimi procesi; Gostinstvo in turizem: hoteli: strežba, kuhinja, animacija gostov; turistične agencije: organizacija in vodenje aktivnosti; Geotehnologija in rudarstvo: rudnik, kamnolomi, podjetja, ki se ukvarjajo z varstvom okolja; Varstvo okolja in komunala: komunalna podjetja, vodovodni sistemi, obrati za razgradnjo, podjetja s področja ekologije

PUSTITE KOMENTAR