Domov Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Višja strokovna šola

Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola je bila ustanovljena v začetku leta 2008 v okviru javnega zavoda Šolski center Srečka Kosovela Sežana.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 2 Kraška ulica, Sežana 6210, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tatjana Jagodnik
Funkcija: referentka za študijske in študentske zadeve
Uradne ure: ponedeljek, sreda, četrtek in petek: od 10.00 do 12.00, torek: od 14.00 do 16.00
Mail: [email protected]
Telefon: 05/731 35 16
Spletna stran: http://www.vss-sezana.si
Možnost izrednega študija: DA

Vizija šole, zapisana na spletni strani: Višja strokovna šola Sežana je ugledna izobraževalna ustanova za področja oblikovanja, fotografije in videa. Ob upoštevanju realnih potreb in tradicije narekuje razvojne smernice v državnem in mednarodnem merilu.

Sedež šolskega centra je sicer na Stjenkovi ulici 3, višja strokovna šola pa deluje v prostorih Visokošolskega središča Sežana, na Kraški ulici 2. Izvajajo dva izobraževalna programa: Oblikovanje materialov in Fotografijo.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): FOTOGRAFIJA, OBLIKOVANJE

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir fotografije, inženir oblikovanja

PUSTITE KOMENTAR