Domov Šolski center Slovenj Gradec – Višja strokovna šola

Šolski center Slovenj Gradec – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola je del Šolskega centra Slovenj Gradec.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
 
Kontaktna oseba: Mitja Hudovernik
Funkcija: referent za študentske zadeve
Uradne ure: vsak delovni dan od 11. do 13. ure in vsak ponedeljek in torek od 15. do 16. ure
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 02/88 46 502
Spletna stran: http://www.vss.sc-sg.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Šolski center Slovenj Gradec – Višja strokovna šola in njeno poslanstvo: “Z izobraževalnimi programi slediti potrebam organizacij po kvalitetnih kadrih in študentom dati dobro popotnico za uspešno poklicno pot.” Na spletni strani je zapisana tudi vizija šole, ki se glasi: “Izkušnjam dodajamo znanje in znanju ustvarjalnost!”


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): EKONOMIST, POSLOVNI SEKRETAR

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, poslovni sekretar

PUSTITE KOMENTAR