Domov Šolski center Škofja Loka – Višja strokovna šola

Šolski center Škofja Loka – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Škofja Loka je bila ustanovljena v letu 2004 predvsem kot odgovor na izobraževalne potrebe gospodarstva v našem ožjem in širšem okolju.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1b Podlubnik, Škofja Loka 4220, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Tina Eržen
Funkcija: referentka za študentske zadeve
Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00 (junija, julija in avgusta je v popoldanskem času referat zaprt), torek, sreda in petek od 8.00 do 9.00
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 04/506 23 62
Spletna stran: www.scsl.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Na spletni strani so zapisali, da želijo, da je Višja strokovna šola Škofja Loka prepoznavna v Sloveniji kot kakovostna ter unikatna na področju izobraževanja mladih in odraslih za strojniške in lesarske poklice. Svoje poslanstvo vidijo tudi na področju dopolnilnega izobraževanja, sodelujejo pa tudi v razvojnih projektih gorenjske regije. Potrebe na trgu dela opozarjajo na aktualnost naravoslovno tehniških ved, zato vzdržujemo in razvijamo kakovostno strokovno izobraževanje za različne poklice na področju strojništva in lesarstva.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): LESARSTVO, STROJNIŠTVO

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir lesarstva, inženir strojništva

PUSTITE KOMENTAR