Domov Šolski center Ptuj – Višja strokovna šola

Šolski center Ptuj – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Ptuj je bila ustanovljena leta 2002 kot peta enota Šolskega centra Ptuj.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Vičava 12, 2250 Ptuj, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Mojca Metličar
Funkcija: referentka
Uradne ure: vsak dan: 9.30–10.30, sreda in petek: 16.00–17.00
Mail: [email protected]
Telefon: 02/787 18 12
Spletna stran: http://vss.scptuj.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 4

Na spletni strani šole lahko izvemo, da poslanstvo šole izhaja iz več kot 125-letne tradicije poklicnega izobraževanja na Ptuju, temelji na široki programski ponudbi v sedanjosti in gradi na novih programih, ki jih potrebujejo industrija, malo gospodarstvo in obrt v prihodnosti. Vizija šole je postati ugledna in mednarodno priznana višja strokovna šola. Želijo omogočiti študentom, da razvijejo svoje sposobnosti.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST, MEHATRONIKA, UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, BIONIKA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, inženir mehatronike, inženir kmetijstva in krajine, inženir bionike

PUSTITE KOMENTAR