Domov Šolski center Postojna – Višja strokovna šola

Šolski center Postojna – Višja strokovna šola

Šola gradi na vrednotah, ki so skupne tako zaposlenim kot študentom, to so znanje, učenje, kvaliteta, fleksibilnost in razvoj.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ljubljanska 2, 6230 Postojna
 
Kontaktna oseba: Martina Konestabo in Marina Ludvik
Funkcija: referentki
Uradne ure: vsak dan od 9.30 do 11.30, ob torkih in četrtkih tudi od 14.00 do 16.00
Mail: [email protected]
Telefon: 05/721 23 30
Spletna stran: www.vspo.si
Možnost izrednega študija: DA

 

Cilj šole je,

da ostane priznana po kvaliteti in pretoku strokovnega  in praktično uporabnega znanja, odprtosti in sprejemanju novosti, modernih metodah poučevanja in prilagodljivosti. Študentom in zaposlenim naj daje možnost nadaljnjega osebnega in delovnega razvoja ter aktivnega sodelovanja pri oblikovanju okolja, v katerem živijo.

Glavne prednosti študija, kot jih vidijo študenti:

 • bližina šole,
 • sodelovanje s podjetji, izvajanje praktičnega in strokovnega usposabljanja v podjetjih,
 • strokovnost področja, izredna strokovnost predavateljev – pohvale vredni in korektni odnosi med profesorji in študenti, sproščeni odnosi s predavatelji,
 • prilagodljivost,
 • interaktivnost in E izobraževanje.

Ne samo izobraževanje, ampak tudi skrb za nadaljnjo kariero

 • Klub diplomantov deluje z namenom povezovanja in možnostmi dodatnega izobraževanja,
 • z delovanjem je pričel tudi Karierni center, ki je namenjen študentom, diplomantom in podjetjem,
 • študenti imajo možnost opraviti praktično izobraževanje v tujini s programom Erasmus+,
 • šola se uspešno predstavlja na sejmih in konferencah, kjer lahko študenti predstavljajo svoje projekte in izdelke širši javnosti,
 • na osnovi evalvacije diplomantov ugotovimo, da je kar 55 % diplomantov rednega študija dobilo zaposlitev v podjetjih, kjer so opravljali praktično izobraževanje,
 • šola je bila na Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije s svojimi diplomanti, projekti in nalogami praktičnega izobraževanja izbrana za najboljšo izobraževalno institucijo v kategoriji višjih strokovnih šol na področju vzdrževanja trikrat zaporedoma v letih 2014, 2015, 2016. V letu 2018 smo bili ponovno najboljši v skupnem seštevku, poleg tega pa dosegli 1. mesto v kategoriji inovacij in izumov ter 1. mesto v kategoriji nalog praktičnega izobraževanja.

Študijski programi VI/1 stopnje:

 • Poslovni sekretar,
 • Strojništvo,
 • Gozdarstvo in lovstvo.

Trajanje študija:

Redno izobraževanje traja dve (2) leti,

Izredno izobraževanje (ob delu) traja dve leti, razen na programu strojništvo traja dve leti in pol.

Strokovni naziv:

 • Poslovni sekretar/sekretarka,
 • Inženir/Inženirka strojništva,
 • Inženir/Inženirka Gozdarstva in lovstva.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): GOZDARSTVO IN LOVSTVO, POSLOVNI SEKRETAR, STROJNIŠTVO

Vpiše se lahko: kdor je z maturo, poklicno maturo ali zaključnim izpitom pred uvedbo mature končal katerikoli štiriletni ali petletni srednješolski program; Kdor je končal mojstrski – delovodski – poslovodski izpit in ima tri leta delovnih izkušenj. Opraviti mora preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu določenem s poklicno maturo.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir gozdarstva in lovstva, poslovni sekretar, inženir strojništva
Zaposlitev: Gozdarstvo in lovstvo: nadzor območij in izvedba gozdarstko lovskih nalog, varstvo narave; Poslovni sekretar: samostojno načrtovanje in vodenje sodobnega pisarniškega načrtovanja; Strojništvo: vodenje projektov, proizvodnje, kakovosti, razvoja, orodjarstva.

»Blažka Kuštrin, program: VSŠ Strojništvo, 1. letnik
»Za sprotno delo porabim približno 2 uri dnevno, to zajema veliko risanja tako z prosto roko, kot tudi z računalniškim programom. Poleg učenja, porabim kar nekaj časa za seminarske naloge. Moje sprotno učenje zajema predvsem redno udeležba na predavanjih in vajah, intenzivneje se učim 1 teden pred izpitom. Noben predmet posebej ne izstopa, najtežja je po mojem mnenju angleščina, saj se seznaniš z novimi strokovnimi besedami. Gradiva ne potrebuješ veliko, saj ga priskrbijo profesorji, ki ga posredujejo preko spletne učilnice, zapiske in starejše teste lahko dobiš tudi od starejših študentov. Praktično usposabljanje pri delodajalcu v 1. letniku traja 2,5 meseca. Zanimivi so vsi predmeti, predvsem strokovni. Predavanja niso obvezna, pri vajah pa se prisotnost preverja. Vsa snov iz predavanj je objavljena v spletni učilnici. Faks je poučno – sproščen. Pozitivne stvari so, da ti v popoldanskih urah, poleg dela za faks, ostane kar nekaj prostega časa, ter tudi, da imamo veliko prakse. Omenila bi še prijazne in dobre profesorje, ki te pripravijo za zaposlitev po zaključku šolanja. Negativne stvari so, da traja le 2 leti. Prostega časa ob sprotnem delu imaš kar veliko. Zraven študija lahko delaš, če je podjetje malo prilagodljivo (ti da prosto pred izpitom). Šola organizira tudi veliko strokovnih tečajev.«

Patrik Babič, program: Strojništvo
»Dnevno sem največ časa porabil, ko smo imeli v programu tehnično risanje (strojni elementi), takrat sem povprečno porabil 3–4 uri dnevno. Drugače šolanje zame ni tako zahtevno, saj je veliko poudarka na praktičnem delu. Najbolj mi je bil všeč predmet orodjarstvo, saj je sam program potekal deljeno, 1. semester je temeljil na teoriji, 2. polovica leta pa na praktičnem delu v šolski delavnici. Dostop do vse strokovne literature dobi vsak študent ali jo kupi, vendar je ta poceni. Pri tem moram pohvalit šolo, saj se literatura konstantno posodablja glede na dodelane snovi. Glavna pozitivna stran programa je, da se študent dopolni tudi v praktičnem znanju, česar na univerzitetnem študiju navadno ni. Želel bi si, da bi se dodatno usposobil za 3D programiranje, vendar je bil v našem letniku premajhen interes za izvajanje predmeta. Med študijem sem imel dovolj časa, da sem delal za podjetje, v katerem sem v 1. letniku opravljal prakso, v 2. letniku pa sem zanje delal od doma in sem s pomočjo programa 3D konstruiral različna orodja. Po končanem študiju bom najverjetneje ostal v podjetju, tako da sem si s pomočjo šolske prakse praktično zagotovil delo (še ena prednost te šole).«

Katja Valenčič, smer: Poslovni sekretar
»Sprotno delo obsega oddajanje nalog v spletno učilnico, nekateri jih štejejo za kreditne točke, na izpit pa se začnem intenzivneje pripravljati nekaj dni prej. Učim se iz literature, ki jo dobim v spletni učilnici, saj je študij pri nas v celoti digitaliziran. Na vajah se preverja prisotnost, na predavanjih pa načeloma ne, vendar pa priporočam, da se udeležite predavanj predmeta ITP in vseh, kjer mislite, da bi vam to pomagalo. Naš faks je zelo poučen in zanimiv, s profesorji smo v dobrih odnosih. Praktično izobraževanje, ki traja v vsakem letniku 2 meseca, vsekakor veliko pomaga pri pridobivanju izkušenj, saj pridemo v stik z delodajalcem.«

Jerneja Žnidaršič, smer: Gozdarstvo in lovstvo
»Za študij porabim od 2 do 3 ure dnevno (sprotno učenje snovi, izdelava seminarskih nalog, izdelava herbarijev itn.), za posamezen izpit pa se intenzivno pripravljam najmanj teden dni. Skoraj vsi strokovni predmeti se med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Izjeme so statistika, ekonomika ter tuj jezik. Večino učnega gradiva je objavljenega v spletni e-učilnici. Ostalo se dobi v knjižnici. V vsakem letniku imamo 400 ur praktičnega izobraževanja (skupaj 800 ur), tako lahko teoretično znanje preveriš in dopolnjuješ v praksi, ob študiju pa ostane kar nekaj prostega časa. Za študij gozdarstva in lovstva sem se odločila iz ljubezni do narave in živali.«

David Bizjak, smer: Strojništvo
»Ker sem si postavil cilj, da diplomiram v določenem roku, namenim zahtevnejšim predmetom uro ali dve pozornosti vsak dan. V tem času si uredim zapiske, pregledam snov in se pripravim na naslednje vaje. Izziv predstavljajo predmeti, kot so strojni elementi, računalniško modeliranje in mehanika. Gradivo dobim pri predavateljih in v e-učilnici. Predavanja niso obvezna, vaje pa povečini so in tudi predstavljajo pogoj za pristop k izpitu. Vzdušje na šoli je sproščeno in ponuja takšno mero znanja, kot si jo sam pripravljen sprejeti. Odlikuje jo tudi kombinacija praktičnega usposabljanja v podjetju – doma in v tujini – kjer s svojim znanjem pripomoreš k izpeljavi najrazličnejših projektov.«

PUSTITE KOMENTAR