Domov Šolski center Novo mesto – Višja strokovna šola

Šolski center Novo mesto – Višja strokovna šola

Slogan Višje strokovne šole: “Šola s tradicijo in kakovostjo za odlično bodočnost.”

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Šegova ulica 112, 800 Novo mesto
 
Mail: [email protected]
Telefon: 07/393 21 82
Spletna stran: http://www.ecnm.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 7

Višja strokovna šola Novo mesto, ki deluje kot enota Šolskega centra Novo mesto, vidi svoje poslanstvo v izvajanju višješolskih študijskih programov in zagotavljanju strokovnih ter zaposljivih diplomantov v gospodarstvu in storitvenemu sektorju. Zaradi sodelovanja z delodajalci sledijo potrebam trga. Vizija, zapisana na spletni strani, je nenehno potrjevanje ugleda kvalitetne in prizane višje strokovne šole.


VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): STROJNIŠTVO, INFORMATIKA,  ELEKTRONIKA, VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA, LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, LESARSTVO, KOZMETIKA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir informatike, inženir strojništva, inženir elektronike, ekonomist, inženir logistike, inženir varstva okolja in komunale, inženir lesarstva, kozmetik
Zaposlitev: Strojništvo: v vseh industrijskih dejavnostih, tipično pa na področjih vodenja in upravljanja proizvodnih procesov, načrtovanja in vodenja projektov v proizvodnji, snovanja dokumentacije, nadziranja kakovosti materialov in izdelkov, načrtovanja in vzdrževanja strojnih delov ter naprav, razvoja in konstruiranja orodij, strojev in naprav, računalniško podprtega konstruiranja (CAD) itd.; Informatika: v vseh industrijskih dejavnostih, tipično pa na področjih vodenja projektov, načrtovanja in projektiranja varnih računalniških omrežij, upravljanja strežnikov, načrtovanja, izdelovanja in upravljanja zbirk podatkov, načrtovanja, razvijanja in uvajanja celovitih programskih rešitev, izdelovanja statičnih in dinamičnih spletnih strani itd.; Elektronika: v vseh industrijskih dejavnostih, tipično pa na področjih vodenja in izvajanja vzdrževanja, tehnologije, vodenja procesa zagotavljanja kakovosti, nadziranja kakovosti materialov in izdelkov, vodenja in upravljanja proizvodnih procesov, načrtovanja in vodenja projektov v proizvodnji, v razvoju, v komerciali, projektiranja strojev in naprav itd.; Varstvo okolja in komunala: na področjih projektiranja, gradnje, odstranitev, obratovanja in vzdrževanja okoljskih oskrbovalnih sistemov (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki, čistilne naprave), projektiranja, gradnje, nadzora in vzdrževanja javnih prometnih, neprometnih, zelenih in drugih površin, prostorskega urejanja in urbanizma, stanovanjskega gospodarstva, zemljiške politike, stavbnih zemljišč, komunalne in obrtne cone itd.; Logistično inženirstvo: organizator prevoza blaga in potnikov, varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega blaga, organizator izrednih prevozov v cestnem prometu, vodja prometne službe v cestnem in železniškem prometu, organizator multimodalnega transporta, upravljavec oskrbnih verig, vodja skladišča itd.; Lesarstvo: na področjih projektiranja in priprave proizvodnih procesov in tehnologije, projektiranja in priprave izdelkov iz lesa, načrtovanja in projektiranja  lesnoobdelovalne in lesnopredelovalne tehnologije, načrtovanja, izdelovanja in administriranja zbirk podatkov, načrtovanja, razvijanja in uvajanja celovitih razvojno programskih rešitev, izdelovanja dokumentacije itd.; Kozmetika: na različnih področjih obrti, velnesa, trgovine, trženja, in sicer kot: vodja ali strokovni sodelavec v kozmetičnem salonu, vodja velnesa ali del tima v velneški dejavnosti, svetovalec, organizator dela oz. kot del tima na področju kozmetične dejavnosti za zdrav način življenja in dobro počutje, s poudarkom na področju zdrave prehrane, telesne in duševne aktivnosti, osebne sprostitve itd.

Borut Lešer, program: VŠ Strojništvo, 3. letnik
»Za izpite sem se večinoma učil zadnjih 14 dni pred izpitom. Bilo je tudi nekaj meni bolj tujih predmetov, za katere sem se moral sproti pripravljati. Ocenjujem, da je bilo za vsak izpit potrebno cca 20 ur učenja in še kakšnih 5 do 10 ur za seminarsko nalogo. Najtežji predmeti na našem študiju so bili strokovni predmeti, vsaj zame je bilo tako. Malce bolj sem se moral potruditi kot moji sošolci, ker sem delal prekvalifikacijo. Srednjo izobrazbo sem zaključil iz gradbeništva in potem nadaljeval študij v strojništvu. Na sedežu šole imamo knjižnico, v kateri je vso potrebno učno gradivo. Na spletnem portalu šole imamo tudi vso literaturo. Tako, da ni bilo nobenih dodatnih stroškov. Predavatelji so bolj ali manj vsi iz prakse in predavajo iz lastnih izkušenj. Težko izberem le en predmet, ki mi je bil zanimiv. Ampak če bi moral izpostaviti enega so to sodobne izdelovalne tehnologije. Prisotnost preverjajo le na laboratorijskih vajah. Vsi profesorji se zavedajo, da je to izredni faks in da se vsi bolj ali manj izobražujemo ob delu. Izredno dobre izkušnje imam s celotnim potekom študija. Vsi predavatelji imajo strokoven ter oseben odnos do nas študentov. Nikoli ni bilo težav tudi glede rokov opravljanja izpitov, vedno smo se lahko dogovorili za vse. Za ta študij sem se odločil, ker sem si želel napredovanja v poslovni karieri. Po zaključku študija razmišljam, da bi se vpisal v podiplomski študij. Prostega časa je bilo bolj malo, kajti kot sem že prej omenil sem obiskoval študij ob delu. Vendar tudi za hobije se najde čas. Stvar je samo v organizaciji časa.«

PUSTITE KOMENTAR