Domov Šolski center Nova Gorica – Višja strokovna šola

Šolski center Nova Gorica – Višja strokovna šola

Dveletni višješolski študijski programi Informatika, Mehatronika in Upravljanje podeželja in krajine so usmerjeni v praktično usposobljenost diplomantov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
 
Kontaktna oseba: Martina Kodelja
Funkcija: vodja referata za študijske in študentske zadeve
Uradne ure: vsak dan 9–11, sre tudi 14–16
Mail: [email protected]
Telefon: 05/62 05 770
Spletna stran: https://vss.scng.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3

Na spletni strani piše, da šolo odlikuje strokovnost, majhnost, prilagodljivost in s tem usmerjenost na posameznika. Dveletni višješolski študijski programi Informatika, Mehatronika in Upravljanje podeželja in krajine so usmerjeni v praktično usposobljenost diplomantov. Višja strokovna šola Nova Gorica predstavlja alternativo bolj akademsko usmerjenim študijskim programom visokih strokovnih šol in fakultet.

Predavalnice so na dveh lokacijah, in sicer na Erjavčevi 4 a, Nova Gorica (za Hitovo poslovno stavo), in na Ulici padlih Borcev 26, Šempeter pri Gorici (stavba Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici).


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): INFORMATIKA, MEHATRONIKA, UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir informatike, inženir mehatronike, inženir kmetijstva in krajine
Zaposlitev: Informatika: na različnih delovnih mestih v različnih podjetjih in drugih institucijah, ki so kakorkoli povezani s področjem informatike oz. računalništva; Mehatronika: a različnih delovnih mestih, ki zahtevajo uporabo praktičnih interdisciplinarnih znanj s področij strojništva, elektrotehnike in računalništva; Upravljanje podeželja in krajine: vezana na podeželje: pridelava, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, varstvo rastlin in okolja, prodaja fitofarmacevtskih sredstev, urejanje kulturne krajine, upravljanje z zelenimi rekreacijskimi površinami, učenje jahanja idr.

PUSTITE KOMENTAR