Domov Šolski center Ljubljana – Višja strokovna šola

Šolski center Ljubljana – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Ljubljana je del Šolskega centra Ljubljana in je nastala leta 2015. Ponuja dva programa, in sicer Oblikovanje materialov in Mehatronika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Aškerčeva cesta, Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Renata Zajc
Funkcija: referat za študijske zadeve
Uradne ure: vsak dan od 11.30 do 13.30, ob torkih od 15.00 do 17.00
Mail: [email protected]
Telefon: 01/241 16 83
Spletna stran: http://visjasola.sclj.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Na spletni strani šole so zapisali: “S sodelovanjem dosegamo najboljše možne pogoje za izvedbo izobraževanja, materialne in kadrovske. S tem delajo študentje na najboljši možni opremi za posamezen program. Tako npr. poteka program Oblikovanje materialov večinoma na ŠC Ljubljana, program Mehatronika pa večji del na srednji šoli tehniških strok Šiška, saj je tam najboljša oprema za avtomatizacijo in robotiko. Poleg tega zelo skrbno izbiramo predavatelje in druge strokovne delavce, tako da dobijo študentje res znanja, ki so ta čas aktualna v podjetjih.”


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): OBLIKOVANJE MATERIALOV, MEHATRONIKA

Vpiše se lahko, kdor je končal: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir oblikovanja materialov, inženir mehatronike
Zaposlitev: Oblikovanje materialov: v podjetjih, na področju arhitekture in na raziskovalnih inštitutih s področja predelovalnih dejavnosti, trgovini in državni upravi; Mehatronika: v vseh industrijskih panogah – elektro, strojni, računalniški, živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni, avtomobilski, na prometnem, okoljskem področju itd.

PUSTITE KOMENTAR