Domov Šolski center Ljubljana – Višja strokovna šola

Šolski center Ljubljana – Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Ljubljana je del Šolskega centra Ljubljana in je nastala leta 2015. Ponuja dva programa, in sicer Oblikovanje materialov in Mehatronika.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 1 Aškerčeva cesta, Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Klavdija Naglič
Funkcija: referat za študijske zadeve
Uradne ure: ponedeljek do četrtek od 11:00 do 14:00 ure, razen srede, ko smo vam na razpolago od 11:00 do 17:00 ure, v petek od 11:00 do 12:00 ure.
Mail: [email protected] ali [email protected]
Telefon: 01/241 16 83
Spletna stran: http://visjasola.sclj.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Na spletni strani šole so zapisali: “S sodelovanjem dosegamo najboljše možne pogoje za izvedbo izobraževanja, materialne in kadrovske. S tem delajo študentje na najboljši možni opremi za posamezen program. Tako npr. poteka program Oblikovanje materialov večinoma na ŠC Ljubljana, program Mehatronika pa večji del na srednji šoli tehniških strok Šiška, saj je tam najboljša oprema za avtomatizacijo in robotiko. Poleg tega zelo skrbno izbiramo predavatelje in druge strokovne delavce, tako da dobijo študentje res znanja, ki so ta čas aktualna v podjetjih.”


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): OBLIKOVANJE MATERIALOV, MEHATRONIKA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: kdor je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. Dodatni pogoj za vpis v program OBLIKOVANJE MATERIALOV je opravljen preizkus nadarjenosti. Kandidate k preizkusu povabi šola v sklopu vpisnega postopka. Podrobnosti vsebine preizkusa in način izvedbe je predstavljen v vsakoletnem besedilu razpisa za vpis.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir/ka oblikovanja, inženir/ka mehatronike
Zaposlitev: Oblikovanje materialov – v podjetjih, na področju arhitekture in na raziskovalnih inštitutih s področja predelovalnih dejavnosti, trgovini in državni upravi; Mehatronika – v vseh industrijskih panogah – elektro, strojni, računalniški, živilski, farmacevtski, kemijski, zabavni, avtomobilski, na prometnem, okoljskem področju itd.

Jure Mlakar, program: VSŠ Oblikovanje materialov – les, 2. letnik
»Sprejemni izpiti so potrebni, vendar niso pogoj za sprejem na višjo šolo. Na podlagi njih profesorji le pripravijo program izobraževanja. Študij zahteva sprotno delo. V 1. letniku sem največ časa posvetil risanju, kar mi je vzelo par ur na teden. Pred izpitom porabim dan ali dva da pregledam snov. Risanje je predstavljalo večini študentom izziv, saj si lahko nadarjen ali ne. Vsakotedenske naloge se stopnjujejo od lažje do zmeraj bolj zahtevnih. Z nekaj vaje se vse naučiš. Imamo tudi strokovne predmete, ki se navezujejo na smer izobraževanja. Srednjo šolo sem opravljal na Srednji šoli za lesarstvo v Ljubljani, tako da sem imel kar nekaj podlage. Študenti, ki prihajajo iz drugih smeri niso imeli preveč problemov. Večino gradiva je na voljo v spletni učilnici. V pomoč so tudi starejši dijaki, ki ponudijo stare zapiske. Večino urnika sestavlja teorija, pri predmetu ročna obdelava lesa preživimo en teden v šolskih delavnicah. Najbolj mi je bilo zanimivo risanje in 3D modeliranje, saj je najbolj povezano z oblikovanjem. Večina predavanj ni obveznih, pri vajah je potrebna 80 % prisotnost. Program je zanimiv, vendar mi ostane veliko časa za ostale hobije in cilje v življenju. Najbolj pozitivna stran faksa je dodaten prosti čas, kar mi pomaga da lahko teorijo hitro pretvorim v prakso v domači delavnici in da lahko tudi delam popoldansko delo. Šola tudi spodbuja, da bi sami v prostem času ustvarjali, kreirali.«

PUSTITE KOMENTAR