Domov Šolski center Celje – Višja strokovna šola

Šolski center Celje – Višja strokovna šola

S študijem na Višji strokovni šoli ŠC Celje boste pridobili znanja in usposobljenost za reševanje konkretnih strokovnih nalog v podjetjih na področju gradbeništva, strojništva, mehatronskih sistemov ali avtoservisnega menedžmenta.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Pot na Lavo 22, 3000 Celje
 
Kontaktna oseba: Vlasta Vrbančič
Funkcija: referentka za študijske zadeve
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 ure
Mail: [email protected]
Telefon: 03/4285853
Spletna stran: http://vss.sc-celje.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 4

Na spletni strani lahko preberemo, da Višja strokovna šola Celje skupaj z gospodarstvom zagotavlja učinkovit in družbeno odgovoren prenos znanj v prakso in ustvarja dobro zaposljiv inženirski kader. Njihova vizija je postati šola, ki ponuja široko paleto različnih višješolskih programov in daje svojim udeležencem sodobno in kvalitetno znanje. Šolske vrednote so  zaupanje, odgovornost, sodelovanje, razvoj in kakovost.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): GRADBENIŠTVO, MEHATRONIKA, STROJNIŠTVO, AVTOSERVISNI MENEDŽMENT

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir gradbeništva, inženir mehatronike, inženir strojništva, avtoservisni inženir
Zaposlitev:  Gradbeništvo: vodja gradbišča (samostojno vodenje ali pomoč vodji gradbišča zahtevnega projekta), vodja proizvodnje (samostojno vodenje in upravljanje proizvodnih procesov), projektant tehnolog (izdelava tehnoloških načrtov, načrtov opažev, terminskih planov, projektov betona), projektant obdelovalec (izdelava armaturnih načrtov, izdelava oz. obdelava arhitekturnih načrtov, obdelava načrtov nizkih gradenj), vodja vzdrževanja (vodenje vzdrževanja stanovanjskih objektov, proizvodnih objektov in komunalne infrastrukture), kalkulant (normiranje gradbeno-obrtnih del in priprava popisov, predračunov, obračunov, terminskih planov in ponudb za posamezna dela ali zaključene sklope gradbeno-obrtnih del, izdelava pokalkulacij), samostojni podjetnik; Mehatronika: vodja vzdrževanja (načrtovanje in vodenje), programer (programiranje robotov in računalniško vodenih strojev), operater (delo na zahtevnih avtomatiziranih proizvodnih linijah), serviser (zahtevnih mehatronskih sistemov), snovalec dokumentacije (sodelovanje pri kreiranju in snovanju tehnične dokumentacije), vodja projektov (načrtovanje in vodenje projektov), prodajni inženir (vodenje in izvajanje marketinga, projektne prodaje ter sodelovanje pri snovanju poslovnih in prodajnih načrtov), samostojni podjetnik; Strojništvo: vodja proizvodnje (vodenje in upravljanje proizvodnih procesov), vodja projektov (načrtovanje in vodenje dokumentacije), snovalec dokumentacije (sodelovanje pri kreiranju in snovanju tehničnih predlog), prodajni inženir (vodenje in izvajanje marketinga, projektne prodaje ter sodelovanje pri snovanju poslovnih in prodajnih načrtov); vodja vzdrževanja (načrtovanje in vodenje vzdrževanja), vodja procesa zagotavljanja kakovosti (načrtovanje, organizacija in vodenje procesov zagotavljanja kakovosti), programer (programiranje zahtevnih numerično vodenih strojev), operater (delo na zahtevnih večosnih numerično vodenih izdelovalnih in merilnih strojih), samostojni podjetnik; Avtoservisni menedžment: vodja podjetja (avtoservisa, avtohiše), vodja prodaje (novih vozil, odkupa in prodaje rabljenih vozil), vodja poprodaje (nabave in prodaje rezervnih delov, dodatne opreme, pribora, maziv …), vodja skladišča, prodajni svetovalec, referent (v službi za reševanje garancij in reklamacij, na področju avtomobilske dejavnosti), samostojni podjetnik

PUSTITE KOMENTAR