Domov Šola za risanje in slikanje

Šola za risanje in slikanje

Šola za risanje in slikanje je edini slovenski samostojni visokošolski zavod, ki izvaja visokošolski študijski program s področja slikarstva/vizualnih umetnosti.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 18 Devova ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat za študijske zadeve
Mail: arthouse2012@gmail.com
Spletna stran: http://arthouse-si.com/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Šola za risanje in slikanje, imenovana tudi Arthouse, na spletni strani piše, da so zavezani likovnemu. Izobražujejo za študijski program slikarstvo, ki traja 4 leta. “Likovno umetniško delo vrednotimo pótem temeljnih likovnih elementov, estetike umetniškega dela, pozitivnega nagovora človeka, izrazne in komunikacijske moči nagovora, moči časovno neomejenega kreativnega naboja. Slike, te alma mater vsega likovnega, ne razumemo zgolj kot zrcalo dogodka ali v posebnem mediju procesirano novo unikatno idejo, razumemo jo tudi kot podobo z estetsko vrednostjo, namenjeno duhovnemu uživanju, dojemanju in izražanju, omiki in kontemplaciji.”


Vpisni pogoji

ŠTUDIJSKI PROGRAM I. STOPNJE (4 leta): SLIKARSTVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 5 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi, 5 % splošni uspeh v 4. letniku, 90 % točk pa portfolio z likovnimi deli.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 2.000 evrov. Redni študij se izvaja, če je vpisanih najmanj 15 študentov, sicer je možen le izredni študij.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani slikar/diplomirana slikarka; kratica: dipl. slik. (Bachelor of Fine Arts – BFA)
Portfolio z likovnimi deli: Portfolio vsebuje osebne in splošne podatke, kratek opis likovne dejavnosti, razlog za izbiro študija na Šoli za risanje in 5 lastnih likovnih del, izdelanih v poljubni tehniki in v poljubni likovni zvrsti – v poštev pridejo risbe, slike, grafike, kipi, film, video, fotografija oblikovanja vseh vrst, moda, scenografija, kostumografija, instalacija in drugo.

PUSTITE KOMENTAR