Domov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Višja strokovna šola

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Višja strokovna šola

Inženirji hortikulture s svojim delom in kreativnimi idejami bogatijo prostor in okolje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 97 Ljubljanska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ana Sotošek
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 03 428 59 08
Spletna stran: http://www.hvu.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Smo evropsko in zunaj evropsko prepoznavna šola.

Višješolska študijska programa

 • Hortikultura in
 • Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Trajanje študija v letih: Študij traja dve (2) leti.

Ovrednotenje študijskega programa s kreditnimi točkami (KT): Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Vpisni pogoji:

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Izobraževalni program:

Hortikultura

Poklic: Inženir/inženirka hortikulture

Program Hortikultura je zasnovan na povsem nov koncept izobraževanja in usposabljanja s katerim želimo izobraziti strokovnjake, katerih delo bo zajemalo naslednja področja:

 • oblikovanje in spreminjanje notranjega in zunanjega bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem, zelenjem in rastlinami ter sooblikovanje prostorske kulture bivanja,
 • organizacije in vodenja vrtnarske proizvodnje,
 • urejanja in vzdrževanja zelenih površin,
 • ohranjanja in obnavljanja krajinskih parkov, zdravilišč, mestnih parkov, domov za ostarele,
 • vrtne umetnosti z vsemi zakonitostmi oblikovanja, estetike in kulture bivanja,

Izobraževalni program:

Snovanje vizualnih komunikacij in trženja

Poklic: Snovalec/snovalka vizualnih komunikacij in trženja

Program Snovanje vizualnih komunikacij in trženja vzpodbuja kreativno razmišljanje, zasnovan je interdisciplinarno, kjer so združene vsebine vizualnih komunikacij in tržnega komuniciranja ter omogoča razvijanje talentov s področja oblikovanja.

Tako študenti razvijajo kompetence s področja:

 • snovanja dekoracij interierja in eksterierja,
 • promocije, pospeševanja prodaje in trženja izdelkov,
 • komercialne fotografije, prepoznavanja različnih tehnik izdelave iz recikliranega materiala za ponovno uporabo,
 • oblikovanja vizualnih komunikacij in trženja.

Oglasno sporočilo


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): HORTIKULTURA, SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir/inženirka hortikulture, snovalec vizualnih komunikacij in trženja/snovalka

Janja PaljkoJanja Palko, program: VSŠ Snovalec vizualnih komunikacij in trženja, 2. letnik
»Največ časa posvetim izdelavi praktičnih nalog, na katerih je tudi velik poudarek. Teorija je zelo tesno povezana s praktičnim delom, kar pripomore k lažjemu pomnjenju sprotne snovi. Pred posameznim izpitom navadno zadostuje, da se nanj pripravljam teden dni prej, večina predavateljev dopušča opravljanje delnih izpitov skozi celo leto. Gradivo za naš študijski program je interno, kar pomeni, da ob vpisu prejmeš vso potrebno gradivo (skripte) za uspešen študij, ki ga plačaš ob vpisnini, vsak predavatelj posebej nas seznani oz. posreduje vso potrebno literaturo za tekoče leto na uvodnih urah. Predmet, ki ga študenti spremljajo z večjim zanimanjem je upravljanje s prodajnim prostorom, kjer na praktičnem primeru dejanske prodajalne analiziramo več vidikov »visual merchandisinga«. Faks bi opisala kot zelo ustvarjalno orientiran in koristen za življenje. Zanj sem se odločila zaradi študentu prijaznega urnika in osredotočenosti na praktično pridobivanje znanja. Vključene so tudi mnoge strokovne ekskurzije in terenske vaje, kar v študij prinese veliko dinamike in novo znanje. Po zaključku študija bi se rada zaposlila v tej stroki, kar mislim, da mi bo tudi uspelo. Šola namreč tudi pomaga pri iskanju delodajalcev za praktično izobraževanje, ki so velikokrat potencialni bodoči delodajalec. Ob študiju ostane veliko prostega časa, če le vso sprotno delo opravljaš redno. Šola je obdana z naravo in parkom, ki daje tudi veliko prostora za kakršnokoli ustvarjanje, druženje in tudi učenje na prostem. Pohvalimo se lahko z učilnico na prostem, ki je urejena v sklopu našega šolskega parka.«

Mojca Hrovatič

Mojca Hrovatič, smer: Hortikultura
»Dnevno porabim za učenje uro ali dve, saj se trudim delati sproti, pred izpiti tako samo nekaj ur ponavljam. Učim se iz svojih zapiskov, iz knjig iz naše odlično založene knjižnice ter prezentacij, ki so objavljene na spletni strani. Največ preglavic študentom delata strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, meni osebno pa sta najbolj všeč predmeta tehnologija hortikulturnih rastlin ter načrtovanje vrtov in vrtni dizajn. Študij na naši fakulteti je izredno zanimiv in razgiban, usvojeno znanje pa bo vedno bolj cenjeno, saj močno verjamem, da bodo v prihodnosti zeleni poklici še bolj nepogrešljivi.«

PUSTITE KOMENTAR