Domov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Višja strokovna šola

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – Višja strokovna šola

Inženirji hortikulture s svojim delom in kreativnimi idejami bogatijo prostor in okolje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 97 Ljubljanska cesta, Celje 3000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Ana Sotošek
Funkcija: referat za študijske zadeve
Mail: referat@hvu.si
Telefon: 03 428 59 08
Spletna stran: http://www.hvu.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Na šoli izvajajo 2 višješolska študijska programa, ki trajata 2 leti:

  • Hortikultura in
  • Snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Študentje lahko razvijajo kompetence s področij, kot so oblikovanje dekoracij intererja in eksterjerja, pospeševanja prodaje in trženja izdelkov, komercialne fotografije, prepoznavanja različnih tehnik izdelave iz recikliranega materiala za ponovno uporabo ter oblikovanja vizualnih komunikacij.

Izobraževanje, pri katerem uporabljajo moderne oblike poteka učenja in usposabljanja, poteka v povezavi z okoljem (bivanjskim, poslovnim in naravnim). Prizadevajo in spodbujajo vseživljenjsko učenje, kakovost in ugodno delovno in bivanjsko klimo.

vir spletna stran šole


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): HORTIKULTURA, SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

    • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
    • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir/inženirka hortikulture, snovalec vizualnih komunikacij in trženja/snovalka
Zaposlitev:

Inženir hortikulture je tako zasnovan, da daje študentu široko znanje s področja vrtnarstva, krajinskega vrtnarstva, cvetličarstva, tehnologije pridelovanja rastlin, zato se lahko zaposlijo v različnih vrtnarskih podjetjih, birojih, vrtnih centrih, najbolj pogumni pa si ustvarijo svoje podjetje.

Zaposlitvene možnosti Snovalcev vizualnih komunikacij in trženja so vezane na tiskarne, podjetja za izdelavo različne embalaže, trgovska podjetja in trgovske centre in podjetja oziroma biroji, ki se ukvarjajo z izdelavo promocijskega materiala in grafične podobe določenega podjetja.

Sara Pečnik, program: VSŠ Inženir hortikulture
»Dnevno porabim v povprečju 5 šolskih ur za sprotne obveznosti. Večino snovi hitro osvojim, saj redno spremljam predavanja in delam vaje. Zato se pred izpiti učim približno teden do maksimalno dva, po uro do dve na dan. Pravzaprav se mi noben predmet ni zdel težak, mogoče mi je edino Statistika delala manjše preglavice. Na šoli nimamo starih pol na izposojo, je pa več profesorjev takih, da pošljejo izpite prejšnjih generacij ali vzorce. Odkar je šola na daljavo nam pošiljajo (po večini) tudi svoje predstavitve. Letos imamo jesensko in spomladansko prakso, kar mi je bolj všeč kot lani, saj je razdeljena, hkrati jo lahko opraviš pri dveh delodajalcih in nabereš različne izkušnje. Lani je program zahteval 400 ur prakse skupaj. Prisotnost preverjajo pri vseh vajah, pri predavanjih pa po navadi ne. Šola slovi po ustvarjalnosti, všeč mi je ker se vedno nekaj dogaja v smislu praznikov in okraševanja, pa tudi ekskurzij. Vsake toliko se razstava slik na hodniku spremeni, kjer si lahko spočiješ oko. Profesorji vam bodo pomagali, če boste le pokazali zanimanje. Sicer še nisem odločena kaj točno si želim delati v prihodnosti, morda bom imela svoje malo podjetje, kjer bom načrtovala plane za zunanjo okolico. Letos smo profesorici predlagali ogled sejma v Avstriji, katerega bomo poskusili izvesti.«

August Teraž, program: VSŠ Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
»Prisoten sem na vseh predavanjih. Pripravljam si kakovostne zapiske, zato se doma ne učim ravno veliko. Doma naredim hiter pregled, da vidim če vse razumem. Pred izpitom se učim tako, da snov razdelim na dele in vsak dan ponovim enega ter na koncu vse skupaj. Mislim, da je za vse v 1. letniku najtežja Statistika. Predmet niti ni težek, vendar je treba dobro poznati matematiko ter nekaj logičnega razmišljanja. 2 skripti smo dobili v šoli in so vštete v ceno vpisnine. Večino literature ter prosojnice predavanj dobimo od profesorjev na mail. Stare pole nam določeni profesorji pošljejo ali vprašamo višje letnike. Na naši šoli mi je všeč to, da je zelo veliko praktičnega pouka, saj ko iščeš zaposlitev te najprej vprašajo kaj znaš. Na vajah se prisotnost beleži in je predpogoj za pristop k izpitu. Moj najljubši predmet so Vizualne komunikacije, ki so naravnane k praktičnem delu. Med pozitivnimi stranmi šole moram izpostaviti lokacijo, ki je nekaj posebnega, nekoliko odmaknjena iz mesta ter ima ogromen park, ribnik ter je res odlično urejena. Predavatelji so odlični, vedno rade volje priskočijo na pomoč, tudi ravnateljica je super, saj se da z njo marsikaj dogovoriti. Po končanem študiju imam namen odpreti grafično oblikovalsko podjetje, še prej pa se izpopolniti pri uspešnem podjetju na tem področju. Poleg študija lahko delaš, saj ostane toliko časa. Občasno se udeležujem oblikovalskih tečajev, vendar v online obliki. Tudi šola organizira dejavnost, lahko sodeluješ na natečajih, tekmovanjih.«

Janja PaljkoJanja Palko, program: VSŠ Snovalec vizualnih komunikacij in trženja
»Največ časa posvetim izdelavi praktičnih nalog, na katerih je tudi velik poudarek. Teorija je zelo tesno povezana s praktičnim delom, kar pripomore k lažjemu pomnjenju sprotne snovi. Pred posameznim izpitom navadno zadostuje, da se nanj pripravljam teden dni prej, večina predavateljev dopušča opravljanje delnih izpitov skozi celo leto. Gradivo za naš študijski program je interno, kar pomeni, da ob vpisu prejmeš vso potrebno gradivo (skripte) za uspešen študij, ki ga plačaš ob vpisnini, vsak predavatelj posebej nas seznani oz. posreduje vso potrebno literaturo za tekoče leto na uvodnih urah. Predmet, ki ga študenti spremljajo z večjim zanimanjem je upravljanje s prodajnim prostorom, kjer na praktičnem primeru dejanske prodajalne analiziramo več vidikov »visual merchandisinga«. Faks bi opisala kot zelo ustvarjalno orientiran in koristen za življenje. Zanj sem se odločila zaradi študentu prijaznega urnika in osredotočenosti na praktično pridobivanje znanja. Vključene so tudi mnoge strokovne ekskurzije in terenske vaje, kar v študij prinese veliko dinamike in novo znanje. Po zaključku študija bi se rada zaposlila v tej stroki, kar mislim, da mi bo tudi uspelo. Šola namreč tudi pomaga pri iskanju delodajalcev za praktično izobraževanje, ki so velikokrat potencialni bodoči delodajalec. Ob študiju ostane veliko prostega časa, če le vso sprotno delo opravljaš redno. Šola je obdana z naravo in parkom, ki daje tudi veliko prostora za kakršnokoli ustvarjanje, druženje in tudi učenje na prostem. Pohvalimo se lahko z učilnico na prostem, ki je urejena v sklopu našega šolskega parka.«

Mojca Hrovatič

Mojca Hrovatič, smer: VSŠ Hortikultura
»Dnevno porabim za učenje uro ali dve, saj se trudim delati sproti, pred izpiti tako samo nekaj ur ponavljam. Učim se iz svojih zapiskov, iz knjig iz naše odlično založene knjižnice ter prezentacij, ki so objavljene na spletni strani. Največ preglavic študentom delata strokovna informatika in statistične metode vrednotenja, meni osebno pa sta najbolj všeč predmeta tehnologija hortikulturnih rastlin ter načrtovanje vrtov in vrtni dizajn. Študij na naši fakulteti je izredno zanimiv in razgiban, usvojeno znanje pa bo vedno bolj cenjeno, saj močno verjamem, da bodo v prihodnosti zeleni poklici še bolj nepogrešljivi.«

20192020202120222023
Hortikulturabrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Snovanje vizualnih komunikacijbrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR