Domov Prometna šola Maribor – Višja prometna šola

Prometna šola Maribor – Višja prometna šola

Program Višje prometne šole temelji na tradiciji izobraževanja za potrebe v cestnem in železniškem prometu, za potrebe transportne in logistične dejavnosti, špedicije, notranjega transporta, carine …

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor
 
Kontaktna oseba: Simona Dobrić
Funkcija: referat
Mail: [email protected]
Telefon: 02/42 94 137
Spletna stran: http://www.vpsmb.net/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Višja prometna šola Maribor, organizacijska enota Prometne šole Maribor, je specializirana za izobraževanje v logistiki, ekonomiji ter varstvu okolja in komunali, saj izvaja kvalitetno izobraževanje za vsa omenjena področja in programe. Na spletni strani je navedena temeljna filozofija delovanja: želi biti študentom prijazna šola, ki spodbuja sproščen in kolegialen odnos med delavci šole in študenti. Temeljne vrednote, za katere se šola zavzema, so strokovnost, kakovost, odgovornost, uspešnost, zadovoljstvo, strpnost, mednarodna primerljivost, etičnost.


Vpisni pogoji in mnenja študentov

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Izredni študij: da
Strokovni naslov diplomantov: inženir logistike, inženir varstva okolja in komunale
Zaposlitev:

PUSTITE KOMENTAR