Pravna fakulteta Maribor

Pravna fakulteta Maribor

Pravna fakulteta Maribor si je za cilj zadala ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju prava in s pravom povezanih interdisciplinarnih področij

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 9 Mladinska ulica, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Potisk
Funkcija: vodja področja
Uradne ure: od ponedeljka do četrtka med 11. in 13. uro; za izredne študente tudi v četrtek od 14.00 do 16.00
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 02/250 42 00
Spletna stran: http://www.pf.um.si/sl/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

Pravna fakulteta Maribor ima za osnovno poslanstvo ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju prava in s pravom povezanih interdisciplinarnih področij, kar omogoča izobraževanje strokovnjakov s pravno izobrazbo ter konkurenčno vključevanje le-teh v domače in mednarodno okolje.

Pravna fakulteta Maribor ima za vizijo postati priznana visokošolska institucija na področju posredovanja pravnih znanj ter združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela, kar naj omogoča oblikovanje diplomantov prava, ki bodo v družbi cenjeni in iskani, hkrati pa bi fakulteta bila zanesljiv partner na področju visokošolskega izobraževanja ter raziskovanja na področju prava v Evropi in širše.


Dodiplomski programi:

  • Pravo

Podiplomski programi:

  • Pravo
  • Pravo (3. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (3 leta): PRAVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku
Izredni študij: da, šolnina za letnik znaša 2.180 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani pravnik (UN)
Zaposlitev: pravosodje, gospodarstvo, državna uprava. Pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu je končana 1. in 2. stopnja programa Pravo.

Matjaž Košič, program: Pravo, 2.letnik
»Čas, ki ga porabim za učenje je odvisen od zahtevnosti predmeta. Za izpit se pripravljam od enega tedna do enega meseca. Med najtežje predmete spadajo predmeti rimsko pravo, civilno procesno pravo in obligacijsko pravo. Zahtevni so zaradi velikega obsega snovi. Na začetku šolskega leta fakulteta organizira sejem rabljenih knjig. Skripte, gradiva in stari testi so na voljo na skupnem mailu. V veliki meri prevladuje teorija. Nekatere vaje so obvezne, prav tako se pri nekaterih predavanjih preverja prisotnost. Kljub temu, da je študij zahteven, omogoča širok nabor znanja. Med izpitnim obdobjem, mi prostega časa ostane zelo malo. Izkoristim ga za delo ob študiju, fakulteta pa nam organizira tudi dodatna izobraževanja. Po izpitnem obdobju pa obiščem tudi kakšen žur.«

Milan Šulek, program: Pravo, 3.letnik
»Učim se le pred izpiti, običajno dva tedna prej, približno pet ur na dan. Najtežji predmeti so rimsko pravo, obljigacijsko pravo in pravo družb. Na začetku leta je organiziran sejem, kjer lahko po ugodnih cenah dobimo rabljene knjige. Prevladuje teoria, prakse je bolj malo. Predavanja in vaje niso obvezne in prisotnost se ne preverja. Priporočal bi redno obiskovanje vaj, še posebej pri predmetu rimsko pravo. Za ta študij sem se odločil, saj me pravo zanima. Dijakom, ki razmišljajo o vpisu na to fakulteto svetujem, da naj dobro premislijo, če so pripravljeni vložiti veliko truda za učenje, saj je študij težak. Ker se učim le pred izpiti, mi prostega časa izven izpitnega obdobja ostane kar precej. Izkoristim ga za delo in hobije.«

Nika Ipavec, smer: Pravo, absolvent
»Fakulteta organizira tečaje jezikov in strokovne izlete, dejavno je tudi društvo študentov pravne fakultete Maribor. Ne učim se sproti, ampak pred izpiti. Koliko časa porabim, je odvisno od razsežnosti izpita in časa, ki ga imam na razpolago. Najtežji predmeti so rimsko pravo, kazensko materialno pravo, mednarodno pravo, zasebno pravo, obligacijsko pravo (velik obseg snovi in zahtevni predmeti). Menim, da je premalo prakse in preveč teorije. Na vajah je obvezna prisotnost, in sicer 70 %. Vse skripte je možno dobiti v fotokopirnici in na Facebook skupinah, na faksu je organiziran tudi sejem, kjer lahko vse kupiš. Prostega časa je zelo malo, saj so obveznosti na faksu od 8.00 do 18.00. Večina profesorjev je prijaznih, odnos med študenti in profesorji je pozitiven.«

Katja Kebrič, smer: Pravo, absolventka
»Od nekdaj sem si želela študirati pravo in v prihodnosti si želim postati sodnica. Za pripravo na izpit porabim vsaj 3 tedne, učim se od 4 do 8 ur na dan, večino stvari pa si preberem že sproti. Posebej težak je izpit rimsko pravo in kazensko pravo, ne zaradi vsebine, ampak ker je dijak prvič seznanjen s tako maso informacij. Literaturo ugodno kupimo na sejmu, ki ga imamo v avli na fakulteti 2 krat letno ali od starejših kolegov. Vaje so obvezne in tudi prisotnost na predavanjih. Sama sem hodila na vsa predavanja, tudi če niso bila obvezna, ker se mi zdi izjemno koristno. Fakulteta organizira športne in kulturne izobraževalne dejavnosti ter različne tečaje. Sodelujemo lahko s tujimi fakultetami (Graz, Zagreb, Beograd …) in tekmujejo na prestižnih pravnih tekmovanjih. Poleg študija ostane še nekaj časa za hobije, prijatelje in popoldansko študentsko delo. Pravni žuri pa so najboljši!«

Elena Fridau

Elena Fridau, smer: Pravo
»Na mojem faksu se naučiš koristnih zadev. Celotno delovanje družbe je povezano s pravom. Žuri pravne fakultete so super! Na fakulteti sem dejavna. Obstajajo športna društva, društva, povezana s pravnim svetovanjem. Pridobljeno znanje lahko preverite tudi na različnih tekmovanjih. Pri tem študiju je pomembna teorija za razumevanje prakse. Na prvi stopnji se učimo predvsem teorije, čeprav je veliko možnosti za praktično udejstvovanje. Rabljene knjige se dobijo na sejmu. Stare izpite, vzorec oziroma primer izpita navadno pregledamo skupaj s profesorjem. Za sprotno delo porabim 2–3 ure dnevno. To delo obsega preverjanje sodne prakse, pisanje povzetkov, pregled zakonov ipd. Zaradi obsežnosti predmeta je težko predvsem rimsko pravo.«

Ines_Guberac

Ines Guberac, smer: Pravo
»Za Pravno fakulteto sem se odločila, ker me zanima politika in rada pomagam ljudem. Moj najljubši predmet je notranji trg Evropske unije zaradi aktualnih tem, medtem ko sta najtežja predmeta rimsko in obligacijsko pravo zaradi latinskih izrazov. Dnevno potrebujem 1–2 uri za učenje. Priporočam sodelovanje na seminarjih, kjer lahko pridobiš dodatne odstotke za zaključne ocene. Čas si primerno razporedim, zato imam večinoma proste vikende. Vseeno pa svetujem vpis na to fakulteto vsem, ki imate delovne in učne navade. Konec oktobra je sejem, kjer je možno kupiti knjige do 70 % ceneje. Pri nekaterih izpitih kot pripomoček potrebuješ originalno knjigo zaradi varstva avtorskih pravic. Fakulteta je študentom prijazna in s pridobljenim znanjem lažje in boljše razumeš aktualne dogodke.«

Rebeka Žirovnik

Rebeka Žirovnik, smer: Pravo
»Študij na PF je zahteven in zanimiv, poleg študija pa je še ogromno možnosti za obštudijske dejavnosti, ki jih priporočam prav vsem. Čas za učenje je odvisen od predmeta, pri nekaterih predmetih se je treba učiti en mesec pred izpitom, priporoča pa se sprotni študij. Najtežji predmet v 1. letniku je zagotovo rimsko pravo, saj je obsežen in zahteva sprotno učenja, česar pa kot dijak nisi navajen. Težki predmeti so še obligacija in pravo družb ter kazensko materialno pravo. Na fakulteti je dobro založena knjižnica, kjer se dobi vso študijsko literaturo, skripte in zapiske v fotokopirnici, stare izpite pa se dobi na forumu društva študentov, prav tako se vse da ceneje dobiti na sejmu knjig, ki je vsako leto v avli. Predavanja in obisk vaj vsem priporočam zaradi razlage. Prakse je na faksu premalo, ponekod sodelujemo pri reševanju pravnih problemov, na vajah simuliramo postopke in rešujemo dejanske primere. Če se dobro organiziraš, ostane tudi čas za delo in pravne zabave, sicer pa dijakom priporočam ta študij, ki jih bo oblikoval v zvedave pravnike.«

Število točk, potrebnih za vpis

2014 2015 2016 2017
Pravo (redni) brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve
Pravo (izredni)  brez omejitve brez omejitve brez omejitve brez omejitve

PUSTITE KOMENTARInline
Inline