Domov Pravna fakulteta Maribor

Pravna fakulteta Maribor

Pravna fakulteta Maribor si je za cilj zadala ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju prava in s pravom povezanih interdisciplinarnih področij

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 9 Mladinska ulica, Maribor 2000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Vesna Potisk
Funkcija: referentka za dodiplomski študij za Univerzitetni študijski program 1. Stopnje “Pravo”
Uradne ure: od ponedeljka do četrtka med 11. in 13. uro
Mail: vesna.potisk@um.si; info.pf@um.si
Telefon: 02/250 42 00
Spletna stran: http://www.pf.um.si/sl/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2
Študij na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru traja 3 leta ter se izvaja v redni in izredni obliki. Študentom predavajo pravni strokovnjaki, ki strmijo k celostnem razvoju študenta ter si prizadevajo za toplo domače vzdušje in razvejano mednarodno sodelovanje.

Fakulteta študentom ponuja odlično študijsko infrastrukturo in bogat nabor obštudijskih dejavnosti. Študenti imajo tudi priložnost, da se srečajo s primeri iz prakse in možnost soustvarjanja rešitev (praksa na sodišču – AMICUS CURIAE ter mednarodni tekmovanja VIS MOOT in ELMC, vseslovensko tekmovanje ŠTUDENTSKA PRAVDA, projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom). V okviru fakultete organizirajo tudi posvete in delavnice, konference, gostujoča predavanja, okrogle mize na aktualna vprašanja in pravne večere ter tudi tečaje tujih jezikov.

vir spletna stran fakultete


Dodiplomski programi:

  • Pravo UN

Podiplomski programi:

  • Pravo (2. stopnja)
  • Pravo (3. stopnja)

Vpisni pogoji in mnenja študentov

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (3 leta): PRAVO

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina za letnik v študijskem letu 2021/2022 znaša 2.390 €.
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani pravnik (UN)
Zaposlitev: pravosodje, gospodarstvo, državna uprava. Pogoj za pristop k pravniškemu državnemu izpitu je končana 1. in 2. stopnja programa Pravo.

Marija Topić, program: UN Pravo, 3. letnik
»Pravo je ta(pravo). Gre za slogan naše fakultete in tudi sama sem ga nekoliko ponotranjila, saj menim, da je izbira tega študija zagotovo ena najboljših odločitev v mojem življenju in vedno bolj se zavedam privilegija širine, ki ga nudi pravo. Naš faks je po naravi bolj teoretično naravnan, vendar imamo na voljo številna tekmovanja in prakse, kjer se lahko praktično preizkusimo v raznih izzivih. Večini študentov sta posebej zanimiva predmeta Kazensko procesno pravo in Kazensko materialno pravo. Za težje izpite veljajo Rimsko pravo, Obligacijsko pravo, Civilno procesno pravo in Mednarodno zasebno pravo, saj terjajo veliko razumevanja nekoliko bolj abstraktnega znanja, prav tako pa so po količini snovi nekoliko bolj obsežni. Za gradivo imamo dobro vzpostavljen sistem, saj je vsako leto organiziran sejem literature, kjer si študenti lahko priskrbijo potrebne knjige oz. učbenike. Za ostalo gradivo se lahko vedno zanesemo na starejše študente.«

Iza BeširevićIza Beširević, program: UN Pravo
»Za študij sem se odločila, ker me je to področje od zmeraj zanimalo in izkazalo se je za najboljšo odločitev. Količina učenja in opravljanje študijskih obveznosti je odvisna od semestra. Sproti se učim za boljše razumevanje predavane snovi in potrebe vaj. Za najtežje predmete v 1. letniku veljajo, zaradi obsežnosti, rimsko pravo, ustavno pravo in kazensko materialno pravo. Po mojem mnenju je najbolj zanimiv predmet mednarodno zasebno pravo. Knjige in skripte lahko dobimo od starejših študentov. Na začetku semestra imamo sejem rabljene literature. Prisotnost na vajah in predavanjih se ne preverja, vendar bi kljub temu priporočala prisotnost. Praktični primeri se rešujejo na vajah, lahko pa si posamezniki prakso pridobijo na različnih projektih in tekmovanjih. Na faksu imamo različna društva, kot je na primer Evropsko združenje študentov prava, ki je odlična priložnost za sklepanje novih vezi in pridobivanje znanj. Pravo bi priporočala vsem, ki jih to vsaj malo zanima, saj ob študiju zagotovo ne bodo razočarani.«

Sara Nikl, program: UN Pravo
»Študij obsega več teorije, kot prakse. Negativna lastnost je morda, da se je potrebno veliko učiti, vendar če je to vaša želja, naj vas ne skrbi. Meni osebno je zelo všeč pravna zgodovina, saj me na splošno zanima zgodovina in je v kombinaciji s pravom zelo zanimiva. Med najtežjimi predmeti naj bi veljalo rimsko pravo, saj je zelo obširno in to ga hkrati naredi zahtevnega. Predavanja niso obvezna, se pa jih je poleg vaj priporočljivo udeleževati zaradi lažjega razumevanja. Študentje si med seboj izmenjamo zapiske in skripte, s katerimi si pomagamo, saj so knjige precejšen finančni zalogaj, ali pa si knjige izposodimo v knjižnici. Poleg predavanj in vaj, si sproti delam zapiske iz knjig, pred posameznim izpitom se začnem pripravljati približno mesec dni prej. V sklopu fakultete so organizirani tudi izleti in različne dejavnosti, ki zelo koristijo k samemu učnemu procesu.«

Matjaž Košič, program: UN Pravo
»Čas, ki ga porabim za učenje je odvisen od zahtevnosti predmeta. Za izpit se pripravljam od enega tedna do enega meseca. Med najtežje predmete spadajo predmeti rimsko pravo, civilno procesno pravo in obligacijsko pravo. Zahtevni so zaradi velikega obsega snovi. Na začetku šolskega leta fakulteta organizira sejem rabljenih knjig. Skripte, gradiva in stari testi so na voljo na skupnem mailu. V veliki meri prevladuje teorija. Nekatere vaje so obvezne, prav tako se pri nekaterih predavanjih preverja prisotnost. Kljub temu, da je študij zahteven, omogoča širok nabor znanja. Med izpitnim obdobjem, mi prostega časa ostane zelo malo. Izkoristim ga za delo ob študiju, fakulteta pa nam organizira tudi dodatna izobraževanja. Po izpitnem obdobju pa obiščem tudi kakšen žur.«

Milan Šulek, program: UN Pravo
»Učim se le pred izpiti, običajno dva tedna prej, približno pet ur na dan. Najtežji predmeti so rimsko pravo, obljigacijsko pravo in pravo družb. Na začetku leta je organiziran sejem, kjer lahko po ugodnih cenah dobimo rabljene knjige. Prevladuje teorija, prakse je bolj malo. Predavanja in vaje niso obvezne in prisotnost se ne preverja. Priporočal bi redno obiskovanje vaj, še posebej pri predmetu rimsko pravo. Za ta študij sem se odločil, saj me pravo zanima. Dijakom, ki razmišljajo o vpisu na to fakulteto svetujem, da naj dobro premislijo, če so pripravljeni vložiti veliko truda za učenje, saj je študij težak. Ker se učim le pred izpiti, mi prostega časa izven izpitnega obdobja ostane kar precej. Izkoristim ga za delo in hobije.«

Nika Ipavec, program: UN Pravo
»Fakulteta organizira tečaje jezikov in strokovne izlete, dejavno je tudi društvo študentov pravne fakultete Maribor. Ne učim se sproti, ampak pred izpiti. Koliko časa porabim, je odvisno od razsežnosti izpita in časa, ki ga imam na razpolago. Najtežji predmeti so rimsko pravo, kazensko materialno pravo, mednarodno pravo, zasebno pravo, obligacijsko pravo (velik obseg snovi in zahtevni predmeti). Menim, da je premalo prakse in preveč teorije. Na vajah je obvezna prisotnost, in sicer 70 %. Vse skripte je možno dobiti v fotokopirnici in na Facebook skupinah, na faksu je organiziran tudi sejem, kjer lahko vse kupiš. Prostega časa je zelo malo, saj so obveznosti na faksu od 8.00 do 18.00. Večina profesorjev je prijaznih, odnos med študenti in profesorji je pozitiven.«

Katja Kebrič, program: UN Pravo
»Od nekdaj sem si želela študirati pravo in v prihodnosti si želim postati sodnica. Za pripravo na izpit porabim vsaj 3 tedne, učim se od 4 do 8 ur na dan, večino stvari pa si preberem že sproti. Posebej težak je izpit rimsko pravo in kazensko pravo, ne zaradi vsebine, ampak ker je dijak prvič seznanjen s tako maso informacij. Literaturo ugodno kupimo na sejmu, ki ga imamo v avli na fakulteti 2 krat letno ali od starejših kolegov. Vaje so obvezne in tudi prisotnost na predavanjih. Sama sem hodila na vsa predavanja, tudi če niso bila obvezna, ker se mi zdi izjemno koristno. Fakulteta organizira športne in kulturne izobraževalne dejavnosti ter različne tečaje. Sodelujemo lahko s tujimi fakultetami (Graz, Zagreb, Beograd …) in tekmujejo na prestižnih pravnih tekmovanjih. Poleg študija ostane še nekaj časa za hobije, prijatelje in popoldansko študentsko delo. Pravni žuri pa so najboljši!«

Elena Fridau

Elena Fridau, program: UN Pravo
»Na mojem faksu se naučiš koristnih zadev. Celotno delovanje družbe je povezano s pravom. Žuri pravne fakultete so super! Na fakulteti sem dejavna. Obstajajo športna društva, društva, povezana s pravnim svetovanjem. Pridobljeno znanje lahko preverite tudi na različnih tekmovanjih. Pri tem študiju je pomembna teorija za razumevanje prakse. Na prvi stopnji se učimo predvsem teorije, čeprav je veliko možnosti za praktično udejstvovanje. Rabljene knjige se dobijo na sejmu. Stare izpite, vzorec oziroma primer izpita navadno pregledamo skupaj s profesorjem. Za sprotno delo porabim 2–3 ure dnevno. To delo obsega preverjanje sodne prakse, pisanje povzetkov, pregled zakonov ipd. Zaradi obsežnosti predmeta je težko predvsem rimsko pravo.«

Ines_Guberac

Ines Guberac, program: UN Pravo
»Za Pravno fakulteto sem se odločila, ker me zanima politika in rada pomagam ljudem. Moj najljubši predmet je notranji trg Evropske unije zaradi aktualnih tem, medtem ko sta najtežja predmeta rimsko in obligacijsko pravo zaradi latinskih izrazov. Dnevno potrebujem 1–2 uri za učenje. Priporočam sodelovanje na seminarjih, kjer lahko pridobiš dodatne odstotke za zaključne ocene. Čas si primerno razporedim, zato imam večinoma proste vikende. Vseeno pa svetujem vpis na to fakulteto vsem, ki imate delovne in učne navade. Konec oktobra je sejem, kjer je možno kupiti knjige do 70 % ceneje. Pri nekaterih izpitih kot pripomoček potrebuješ originalno knjigo zaradi varstva avtorskih pravic. Fakulteta je študentom prijazna in s pridobljenim znanjem lažje in boljše razumeš aktualne dogodke.«

Rebeka Žirovnik

Rebeka Žirovnik, program: UN Pravo
»Študij na PF je zahteven in zanimiv, poleg študija pa je še ogromno možnosti za obštudijske dejavnosti, ki jih priporočam prav vsem. Čas za učenje je odvisen od predmeta, pri nekaterih predmetih se je treba učiti en mesec pred izpitom, priporoča pa se sprotni študij. Najtežji predmet v 1. letniku je zagotovo rimsko pravo, saj je obsežen in zahteva sprotno učenja, česar pa kot dijak nisi navajen. Težki predmeti so še obligacija in pravo družb ter kazensko materialno pravo. Na fakulteti je dobro založena knjižnica, kjer se dobi vso študijsko literaturo, skripte in zapiske v fotokopirnici, stare izpite pa se dobi na forumu društva študentov, prav tako se vse da ceneje dobiti na sejmu knjig, ki je vsako leto v avli. Predavanja in obisk vaj vsem priporočam zaradi razlage. Prakse je na faksu premalo, ponekod sodelujemo pri reševanju pravnih problemov, na vajah simuliramo postopke in rešujemo dejanske primere. Če se dobro organiziraš, ostane tudi čas za delo in pravne zabave, sicer pa dijakom priporočam ta študij, ki jih bo oblikoval v zvedave pravnike.«

Število točk, potrebnih za vpis

2017201820192020 2021 
Pravo (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Pravo (izredni) brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR