Domov Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovno-tehniška fakulteta

Poslovno-tehniška fakulteta Univerza v Novi Gorici: Ob upoštevanju najvišjih standardov raziskovanja in izobraževanja želi Poslovno-tehniška fakulteta povezovati tehnološka, ekonomska in organizacijska znanja z znanji drugih področij.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Glavni trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Helena Škrl
Funkcija: Tajništvo
Uradne ure: Ponedeljek – petek: 10.00 – 11.00 in 14.00 – 15.00
Mail: info.ptf@ung.si
Telefon: 05 620 5830
Spletna stran: http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 2

Sodobno gospodarstvo potrebuje strokovnjake, ki poznajo tako tehniške kot organizacijsko-ekonomske vidike poslovanja podjetja. Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici za izobrezbo takih kadrov že od študijskega leta 1998/1999 naprej izvaja visokošolski strokovni študij Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov. S študijskem letu 2007/08 smo program prenovili v skladu s priporočili Bolonjske deklaracije in ga preimenovali v Gospodarski inženiring. Hkrati smo ga nadgradili z dvoletnim magistrskim študijem (2. stopnja).


Dodiplomski programi:

  • Gospodarski inženiring

Podiplomski programi:

  • Gospodarski inženiring
  • Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja II.stopnja – NOVO

Vpisni pogoji in mnenja študentov

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): GOSPODARSKI INŽENIRING

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna/poklicna matura in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Izredni študij: da, šolnina v študijskem letu 2020/2021 znaša 2.800 €
Strokovni naslov diplomantov: diplomirani gospodarski inženir ali diplomirana gospodarska inženirka (VS)
Zaposlitev: zaradi interdisciplinarnih znanj imajo diplomanti zelo široke možnosti za zaposlitev v podjetjih in drugih ustanovah, kjer v srednjem managementu in na drugih ustreznih delovnih mestih skrbijo za učinkovito izvajanje procesov, obvladovanje stroškov in hkrati zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev. S hkratnim poznavanjem tehnoloških, ekonomskih in organizacijskih vidikov poslovanja so usposobljeni za naloge, kot so upravljanje in vodenje tehnoloških in poslovnih sistemov, vodenje proizvodnih procesov, trženje storitev in izdelkov, razvijanje tehnoloških procesov, vodenje računalniško podprtih sistemov, vodenje projektov in skupin. Pri vsem navedenem znajo s pridom izkoristiti sodobne možnosti, ki jih ponujajo informacijske tehnologije, kar dodatno zvišuje njihovo zaposljivost.

Manja Bodiroža, program: VS Gospodarski inženiring, diplomantka
»Študij na naši fakulteti omogoča, da pridobiš znanje iz dveh različnih, vendar povezujočih se smeri. Takšno znanje veliko pomeni v gospodarskem svetu. Treba ga je le pravilno izkoristiti. Od predhodnega znanja je odvisno koliko časa potrebujemo za študij. Če prihajaš iz tehniške šole, ti bodo družbeno-poslovne vede lahko delale preglavice, v nasprotnem primeru pa tehniške vede. Dnevne obveznosti za faks sem opravljala sproti (2 uri na dan), malce bolj sem se poglobila pred posameznim izpitom. Najtežji predmeti v 1. letniku so: Tehniška fizika, Tehniška matematika in Elektrotehnika. Priporočam vam prisotnost na vseh predavanjih, čeprav se preverja le pri nekaterih, ter sprotno delo, saj je tako učenje lažje. Veliko več znanja dobiš iz predavanj, ker se bolj na široko govori o sami snovi, praktično znanje pa pridobiš na vajah. Na šolski spletni portal Moodle večina predavateljev naloži predavanja. Še dodatno priporočam, da si na začetku šolanja ustvarite nov »skupen« e-mail, do katerega lahko dostopa vsak študent iz letnika. Delite ga tudi s predavatelji, tako da ste na koncu imeli na enem mestu zbrana vsa potrebna gradiva. Za 2 predmeta je bilo treba kupiti gradivo, dostop do njega pa nam je omogočila univerzitetna knjižnica. Meni ne ostane veliko prostega časa, ker poleg študija delam preko študentskega servisa v treh podjetjih. Celoten študij mi je bil zelo všeč, saj sem poleg nadgradnje znanja ekonomskih in družbenih ved, pridobila še novo, tehnično znanje.«

Kaja Brankovič, program: VS Gospodarski inženiring
»Dnevno se posvečam zgolj udejstvovanju na predavanjih, domače naloge delam ob prostih dnevih, učim pa se le pred izpitom. Zaradi tematike, ki je zahtevna, so težji predmeti elektrotehnika, fizika, tehniška matematika in osnove avtomatskega vodenja. Stari testi in skripte navadno pridobimo od prejšnjih (višjih) letnikov. Ostalo snov imamo shranjeno na mailu oz si jo natisnemo in s tem nimamo večjih stroškov. Predavanja niso povsod obvezna, pomembno se mi zdi sodelovanje pri predmetu OAV, ki je nekoliko zahtevnejši, vendar ga profesor zaradi svoje mirnosti, zbranosti ter odlične razlage naredi zanimivega in dostopnega tudi za tiste študente, ki jim tematika tega predmeta ni blizu. Všeč so mi nekateri izjemni predavatelji, ki obvladajo svoja področja in poleg razlage snovi vplivajo na naše mišljenje in nas spodbujajo h kreativnosti, samodisciplini in kritičnemu razmišljanju. Prakso imamo v 3. letniku in sicer 480 ur, ki jo opravimo v izbranem podjetju. Fakulteta velikokrat organizira dodatna predavanja in seminarje.«

Tamara Podversic, program: VS Gospodarski inženiring
»Povprečna dnevna ocena študija se giblje okoli štirih ur. Učim se sproti in 2–3 tedne pred izpitom samo ponovim snov. Trn v peti sta mi predstavljala v 1. letniku kemija in fizika, prav tako sta zahtevna osnove avtomatskega vodenja ter energetski in proizvodni sistemi. Vse informacije o predmetih, skripte, rabljene knjige in teste se da izposoditi od starejših letnikov. Univerza ima tudi lastno knjižnico, kjer je večina učnega gradiva na razpolago za izposojo ali nakup. Vsako leto sem največ dala 70 evrov za knjige. Večina predavanj ni obveznih. Prosti čas je odvisen od organizacije študenta. Študentski žuri so organizirani pod okriljem KGŠ-ja. Pestra ponudba je tudi v lokalnem območju. Veliko je študentov, ki poleg študija na naši fakulteti delajo. Univerza je tudi prijazna športnikom, saj jim prizna status športnika in omogoča bolj fleksibilen urnik. Če vas zanimajo tuji jeziki sta na razpolago tudi tečaja nemščine in angleščine.«

Armand ZavecArmand Zavec, program: VS Gospodarski inženiring
»Sprotno delo na našem študiju je najboljša rešitev, zato je učenje za izpite in kolokvije kasneje lažje. Meni je bila v 1. letniku najtežji predmet fizika, saj sem prišel s srednje šole, kjer nisem prejel dovolj podlage, zato sem se moral predmet učiti od začetka. Večina literature je dosegljive na spletnih straneh, kamor profesorji sproti objavljajo gradiva, nekaj jo dobimo od profesorjev na začetku leta ali pa od prejšnjih generacij. Razmerje med predavanji in vajami je polovično, obiskovanje vaj pa priporočam. Naš faks je zakon, študenti nismo samo številke, z osebnim pristopom se lahko obrnemo na profesorje, če nas kaj zanima ali česa nismo razumeli. V zadnjem semestru našega študija imamo tudi obvezno praktično usposabljanje, ki nam pomaga pri nadaljnji zaposlitvi. Študentski svet je aktiven, zato imamo veliko prireditev, žurov in druženj za študente. Poleg študija mi ostane še dovolj časa tudi za študentsko delo.«

Sanja GorjanSanja Gorjan, program: VS Gospodarski inženiring
»Študentje se pri nas interno delimo na tiste, ki so nam bolj všeč inženirski/tehnični predmeti, in tiste, ki so jim bolj všeč predmeti iz ekonomskih in organizacijskih ved, profesorji pa imajo za cilj narediti strokovnjake iz vseh treh področij. V 1. letniku imamo največ izzivov s predmetom fizika, tudi obe matematiki in kemija niso med lažjimi. Za uspešno opravljanje izpitov je magična formula aktivno sodelovanje na predavanjih in oblikovanje lastnih zapiskov. Večina predmetov zahteva nekaj sprotnega dela (tedenske domače naloge, seminarske naloge, kolokviji). Skripte nam priskrbijo večinoma profesorji, tudi izročke, ostalo gradivo dobimo od višjih letnikov. Razmerje med teorijo in prakso je nekje pol pol, ker ima skoraj vsak predmet predvidene vaje. Prav tako pa imamo na koncu študija obvezno praktično usposabljanje, kjer lahko preizkusimo pridobljeno teoretično znanje. Program priporočam vsem, ki jih po eni strani navdušujeta tehnika in inovativnost, hkrati pa bi po drugi strani želeli razumeli gospodarstvo in obnašanje globalnega trga.«

Število točk, potrebnih za vpis

20162017201820192020
Gospodarski inženiring VS (redni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve
Gospodarski inženiring VS (izredni)brez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitvebrez omejitve

PUSTITE KOMENTAR