Domov Medicinska fakulteta Maribor

Medicinska fakulteta Maribor

Medicinska fakulteta Maribor želi biti ugledna fakulteta za medicino, zaželjena, uveljavljena, varna medicinska fakulteta, mednarodno naravnana in prepoznavna učna ustanova z elementi odličnosti vpeta v bližnje in daljno okolje.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Taborska Ulica 6b, 2000 Maribor, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Milena Orož Črešnar
Funkcija: vodja področja
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.30 do 11.00 ure in od 13.00 - 14.30
Mail: [email protected]
Telefon: 02/234 56 01
Spletna stran: http://www.mf.uni-mb.si/si/
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

POSLANSTVO

Medicinska fakulteta Maribor je učna ustanova, na kateri izvajamo dejavnosti na področju izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela, osebnostnega in družbenega razvoja ter napredka. Naše temeljne vrednote in prizadevanja so biti odprta učna ustanova z najvišjimi etičnimi in moralnimi vrednotami, enakopravnost in partnerstvo vseh sodelujočih ter akademska svoboda.

VIZIJA

Biti ugledna, zaželjena, uveljavljena, varna, mednarodno naravnana in prepoznavna učna ustanova z elementi odličnosti vpeta v bližnje in daljno okolje.


Dodiplomski program:


Podiplomski program:

  • Biomedicinska tehnologija

Vpisni pogoji in mnenja študentov

ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM: SPLOŠNA MEDICINA (6 let)

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 35 % splošna matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku in 45 % uspeh pri posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik in en naravoslovni predmet – biologija, fizika ali kemija).
Izredni študij: ne
Strokovni naslov: doktor/doktorica medicine
Zaposlitev: ambulante, bolnišnice, zavod za varstvo zdravja.

Hana Hozjan, program: Splošna medicina, 3. letnik
»Za faks sem se odločila zaradi naravoslovnih predmetov, ki me zanimajo in v medicini to snov preprosto moraš razumeti. Študij je zelo raznolik, teorijo imamo na samem faksu, prakso pa v UKC. Pozitivna stran je tudi medsebojna pomoč med študenti, kar olajša sam študij, še posebej v 1. letniku. Predavanja niso obvezna, so pa seminarji in vaje, kjer nam v praksi teorija postane bolj jasna. Za učenje porabim 2 uri na dan, pred izpitom se v povprečju začnem učiti 10 dni prej. Izjeme so celoletni predmeti, za katere se učim sproti, pri katerih tudi priporočam stalno prisotnost, zaradi razumevanja snovi in njihove težavnosti. V 1. letniku je najtežja anatomija, ki pa je poleg fiziologije najbolj zanimiva. Nakup rabljene literature je ugoden v bližnji knjigarni, kjer imajo shranjene skripte s predavanj, stare izpite. Na leto porabim okoli 100 evrov za knjige. Moj nasvet je, da ste radovedni in se takoj na začetku faksa vključite v društvo študentov. Projekti znotraj tega društva nam prinašajo točke, s katerimi se lahko udeležimo kliničnih izmenjav.«

Sanja Žašler, program: Splošna medicina
»Na medicino sem se vpisala, ker me zanima veda o boleznih. Na tej smeri je potrebno vložiti kar precej truda – učim se vsak dan po par ur dnevno, pred izpiti pa kakšen teden zelo intenzivno. Imamo veliko seminarjev in v 3. letniku že prakso na kliniki. Na fakulteti je veliko projektov, v katere se lahko dodatno vpišeš. Najbolj zanimiva predmeta sta ‘farma’ in mikrobiologija. Na začetku leta je sejem rabljene literature, na katerem se dobi vse potrebno, dodatno pa na leto porabim za kopije še okoli 100 evrov. Poleg študija imam dovolj časa za delo, študentski žuri pa so super.«

Silvija Švec

Silvija Švec, program: Splošna medicina
»Za faks sem se odločila zaradi dela z ljudmi. Gradivo se dobi na Medicinec.si, prodajajo tudi rabljeno literaturo in zapiske, najbolj ugoden nakup gradiva pa je preko ponudb Društva študentov medicine Maribor. Prisotnost se povsod preverja, kar je tudi prav zaradi težkih predmetov, kot so anatomija, histologija, farmakologija s toksikologijo, mikrobiologija in fiziologija. Kljub obsežni snovi in nekaterim težkim zahtevam profesorjev pa so tudi zanimivi predmeti, kot je na primer pediatrija, kjer imamo prakso v bolnici in porodnišnici. Prosti  čas imam le med vikendi, zato ne morem delati, sodelujem pa v društvu fakultete Medimedo, za življenje. Faks je naporen zaradi predavanj, seminarjev in vaj čez cel dan, vendar je veliko dela z ljudmi, sošolci so super in mentorji se posvečajo študentom. Dijaki se zato naj ne ustrašijo vseh obveznosti, saj se z malo truda in trde vaje vse da.«

Darko Djurić

Darko Djurić, program: Splošna medicina
»Vpis na ta študij sem si preprosto vedno želel, sicer pa je potrebno ogromno potrpežljivosti in veselja do dela. Pri vseh predmetih so obvezne vaje in seminarji, za boljše razumevanje snovi pa je dobro, da si prisoten tudi na predavanjih. Vse gradivo se da dobiti v Univerzitetni knjižnici in fotokopirnici. Najtežji izpiti so za večino študentov anatomija, fiziologija in interna medicina. Slednja je bila meni najljubša in najbolj zanimiva, ker vsebuje vsa področja medicine. Učil sem se največ iz knjig, dnevno tudi po 6 ur, pred izpitom pa po 10 ur. Prostega časa je med študijem zelo malo ali bolje rečeno nič. Študentsko delo sem zato iskal le med počitnicami ali ob vikendih. Ko bom študij zaključil, bom opravil pripravništvo, nato pa specializiral kirurgijo.«

Danijela Djurić

Danijela Djurić, program: Splošna medicina
»Nad samim poklicem sem se navdušila že v zgodnjem otroštvu, z delom v bolnici in ljudmi pa je to vedno večje. Na faksu je veliko dela z ljudmi, dobiš veliko praktičnih izkušenj, in po 2. letniku skoraj ni več teoretičnih predmetov, ampak veliko »klinike«. Dnevno za študij porabim približno 3 do 4 ure, saj imamo tedenska preverjanja znanja in obvezna predavanja, kar me sili v sprotno delo. Predvsem pri najtežjih predmetih kot so anatomija, mikrobiologija, interna medicina, ker gre za celoletne predmete, še posebej priporočam vsakodnevno sprotno delo. Tudi prisotnost se stalno preverja. Za učenje uporabljam knjige, ki so zelo drage, zato so najugodnejša varianta fotokopije.«

Število točk potrebnih za vpis

2015 2016 2017 2018
Splošna medicina 87,9 88,9 86,55 88,2

PUSTITE KOMENTAR