Domov Medicinska fakulteta Ljubljana

Medicinska fakulteta Ljubljana

Fakulteta za medicino ima prvi cilj izobraziti diplomante,ki se bodo po diplomi lahko hitro vključili v delo, svoje znanje pa uspešno nadgradili s specializacijami. Medicinska fakulteta Ljubljana

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Korytkova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: Nada Erman in Ljudmila Zabukovec
Funkcija: referentki za dodipl. študij
Mail: [email protected]
Telefon: 01/543 77 20
Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/
Št. dodiplomskih programov: 2
Št. podiplomskih programov: 3

Medicinska fakulteta Ljubljana ima za cilj da ostaja izobraziti diplomante, ki se bodo po diplomi lahko hitro vključili v delo, svoje temeljno znanje uspešno nadgradili s specializacijami in nato tudi skrbeli za razvoj medicine in dentalne medicine v Sloveniji. Ta cilj pa bomo dosegli le, če bomo tudi sami skrbeli za odličnost fakultete in za razvoj njenih sodelavcev.

Vir: www.mf.uni-lj.si


Dodiplomski programi:


Podiplomski programi:

 • Biomedicina
 • Statistika
 • Varstvo okolja

Vpisni pogoji in mnenja študentov

ENOVITA MAGISTRSKA ŠTUDIJA (6 let): DENTALNA MEDICINA in MEDICINA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 35 % splošna matura, 20 % uspeh v 3. in 4. letniku ter 45 % uspeh pri posameznih predmetih mature (matematika, tuji jezik, en naravoslovni predmet).
Izredni študij: ne
Strokovni naslov: doktor dentalne medicine/doktor medicine
Zaposlitev: javni in zasebni zdravstveni zavodi.

Eva Levstek, program: Medicina
»Moj nasvet dijakom, ki razmišljajo o vpisu na MF – Kar pogumno!«. Medicina pri nas je znana po tem, da je teorije veliko in prakse (pre)malo, vendar je vsak letnik je odlično organiziran, zbiranje starih izpitov in deljenje le-teh z mlajšimi generacijami je skoraj pravilo. Najtežja predmeta v 1. letniku sta biologija celice in anatomija, zaradi obilice podatkov, ki si jih je potrebno zapomniti. Težja je tudi fizika. Za večje izpite sem potrebovala vsaj 2 do 3 tedne učenja, za manjše pa zadostuje že nekaj dni. Prvi vir informacij in literature je tutor, starejši študent, ki je dodeljen vsakemu brucu/brucki, kopirnica poleg faksa in internetna stran Medeno srce. Pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije deluje veliko projektov, kot so tečaji obnavljanja prve pomoči za laike, gledališki krožek, ki letno uprizori več gledaliških iger, pevski zbor, kitarski  orkester in mnogi drugi. Skratka, za vsakega nekaj. Tako je dodatnih dejavnosti na naši fakulteti veliko in tudi glede prostega časa lahko rečem, da mi ga ostaja več, kot sem si predstavljala pred vpisom.«

Dora Elisa Gahona Gliha, program: Dentalna medicina
»Dentalna medicina je študij, kjer se opravljanja svojega poklica naučiš že na faksu, zato je prakse kar veliko. Meni zanimivi predmeti so protetika, paradontologija, otroško zobozdravstvo, zobne bolezni, maksilofacialna kirurgija in ortodontija. V 1. letniku mi je bila zahtevna anatomija 1, zaradi obsega predmeta, latinskih izrazov in ker se še nisem znala prav učiti. Težja mi je bila tudi biofizika, ker nisem imela dobre podlage fizike iz gimnazije. Za študij porabim nekje med 6 in 9 ur dnevno, za posamezen predmet se lahko učiš tudi po mesec dni. V 3. letniku se prvič pojavijo »Dentalske vaje«, pri katerih se s pomočjo plastičnih čeljusti in zob učimo postopkov zdravljenja, uporabe opreme in materialov. Klinične vaje s pacienti so umeščene v 8. semester študija, v 5. in 6. letniku pa je prakse še več. Študentje sodelujemo tudi v društvu, katero skrbi za organiziranje kongresa, druženje med različnimi letniki in ponuja možnosti mednarodnega udejstvovanja.«

Matej Potokar, program: Dentalna medicina
»Na dan posvetim delu za študij do štiri ure, največ za sprotno učenje, delanje nalog, izpolnjevanje protokolov, načrtovanje zdravljenja, ipd. Na izpit se začnem pripravljati tri tedne prej, učim se najmanj 6 ur na dan. Med zahtevnejše spadajo predmeti splošnega dela medicine. kot so npr. patofiziologija, biologija celice, anatomija, biokemija. Predvsem gre za obsežno literaturo in veliko pričakovanega znanja. Učno gradivo dobimo v knjižnici, na spletni učilnici in od starejših študentov. Menim, da bi bilo dobro imeti več prakse. Najbolj zanimivi so predmeti v povezavi z zdravljenjem pacienta, izpiti v povezavi z zobnimi boleznimi, protetika, kirurgija. Na vajah je prisotnost obvezna, pa tudi obisk predavanj je zelo priporočljiv. Možnosti zaposlitve pa so precej visoke.«

Anja Vombergar, program: Splošna medicina
»Vsak dan terja študij obsežne priprave na vaje in na sprotne kolokvije, ki so po večkrat tudi pogoj za opravljanje izpita. Za izpite se redko učim sproti, namenim pa  minimalno 2 tedna, pogosto pa celo več učenja za posamezen izpit. Težja se mi zdi filozofija, količinsko zahtevna pa je interna medicina. V prvem letniku nadgradimo znanje naravoslovnih predmetov iz srednje šole in je zahtevno z vidika količine snovi. Praksa se izvaja predvsem v obliki laboratorijskih vaj, nekaj je tudi opazovanja v ambulantah in pogovora s pacienti. Na študiju medicine nam ni nikoli dolgčas, ker vsak dan pridemo do novih spoznanj. Če razmišljaš o študiju medicine, je pomembno, da se vprašaš, ali res rad delaš z ljudmi. Treba pa je tudi sprejeti dejstvo, da je študij dolgotrajen z veliko vloženega truda, ki pa se vsekakor obrestuje.«

Luka BirkLuka Birk, program: Dentalna medicina
»Predavanja večinoma niso obvezna, vsak se sam odloči, ali jih bo obiskoval. Medtem pa so vaje obvezne, preverja se prisotnost; jih je veliko in so kar naporne, ampak zanimive, kot je npr. dentalski predklinični praktikum, kjer delamo na fantomskih glavah. Učno gradivo se dobi na sejmu rabljene literature v začetku oktobra od starejših predstavnikov (vsak študent ima svojega tutorja), na spletni strani medeno srce, v fotokopirnici poleg faksa. Za gradivo sem zapravil cca. 100–200 evrov v začetku leta. Predmeti, kot sta anatomija, fiziologija živčevja, so težki in zahtevajo več učenja zaradi obsežne snovi in latinskih izrazov, vseeno pa je zanimivo. Med drugim sta bila težka predmeta biokemija in biofizika. Dnevno za študij porabim 4 ure, da se pripravim na vaje, vstopne in izstopne kolokvije na vajah, pišem seminarje za javno zdravje. Pred izpitom pa se je treba učiti mnogo več, tudi do 10 ur na dan. Dentalna medicina ima nekoliko več prakse kot splošna medicina. Kljub vsem naporom ostane prosti čas med vikendi oziroma kolikor si ga vzameš sam.«

Jerneja Filipič

Jerneja Filipič, program: Medicina
»Na faksu se odvijajo številni projekti, kot so medimedo, urgentna medicina, pevski zbor, projekt za življenje in drugi, kjer se združi prijetno s koristnim. Poleg študija ostane čas za  hobije, vse pa je odvisno od tega, kako si znaš razporediti čas. Študij zahteva veliko časa, saj je potrebno sprotno učenje in pripravljanje na vaje, kjer so obvezni kolokviji. Literaturo za učenje se dobi na vsakoletnem sejmu rabljene literature na začetku leta, na internetu (medeno srce), najbolj ugodna možnost za nakup gradiva je sejem ali rabljene knjige starejših kolegov. Najtežji so celoletni predmeti, predvsem zaradi obširne snovi in tujih izrazov, med njimi so anatomija, biologija celice in kemija.  Večina predavanj ni obveznih. V predkliniki prevladuje teorija, saj rabiš podlago, da boš potem razumel, kako in zakaj se nekaj naredi v praksi. Delo z ljudmi, pomoč sočloveku in obširno znanje, ki ga pridobiš s študijem, me je pritegnilo, da sem se odločila za ta študij.«

Martin ŠkrlecMartin Škrlec, program: Splošna medicina
»Za študij medicine sprejemnih izpitov ni. Vaje so obvezne, predavanja pa pri večini niso obvezna. Od predmeta do predmeta je odvisno razmerje med prakso in teorijo. Pri nekaterih so vaje, drugje jih ni. Knjige dobim v knjižnici, skripte in stare zapiske pa od starejših kolegov. K sreči imamo tudi sejem rabljene literature, kjer se da dobiti gradiva najceneje. Za izpit se učim tri tedne pred rokom ter nekaj dni pred kolokviji. Med najtežjimi predmeti sta za večino študentov fiziologija in patofiziologija. Najtežji, v smislu, ker je nekaj novega in še veliko snovi, pa je anatomija. Zabave, ki jih organizirajo študentje medicinske fakultete, so zelo dobre, tudi za obštudijske dejavnosti je nekaj časa ali pa občasno delam.«

Število točk potrebnih za vpis

2016 2017 2018 2019
Dentalna medicina 86,19 87,85 88,9 87,7
Medicina 90,4 90,4 91,2 90,05

KOMENTARJI

 1. Hey,
  na MF sem se vpisala predvsem z željo, da bi pomagala ljudem, ko naas najbolj potrebujejo. Poleg študija ti fakulteta nudi številna društva, kjer lahko dejansko v praksi preizkusiš. Priporočam društvo Misli Na Srce, kjer imaš organizirane številne delavnice, projkte, seminarje, … predvsem pa ti da možnost, da si v dejanskem stiku z bodočimi pacienti.
  3 pozitivne LASTNOSTI MF-ja: dobri ljudje, veliko predanega znanja in odlični profesorji 😉

 2. Hey,
  na MF sem se vpisala predvsem z željo, da bi pomagala ljudem, ko naas najbolj potrebujejo. Poleg študija ti fakulteta nudi številna društva, kjer lahko dejansko v praksi preizkusiš. Priporočam društvo Misli Na Srce, kjer imaš organizirane številne delavnice, projkte, seminarje, … predvsem pa ti da možnost, da si v dejanskem stiku z bodočimi pacienti.
  3 pozitivne LASTNOSTI MF-ja:
  dobri ljudje, veliko predanega znanja in odlični profesorji

 3. Fakulteta ne pripravi diplomantov na hitro vključitev v delo zdravnika. Poudarek daje na akademskih detajlih, ki z delom v realnosti nima veze, študentom pa jemlje čas, ki bi ga lahko uporabili za pridobivanje koristnih veščin.
  Večino kliničnih vaj je zgolj fiktivnih, da se beležijo v evidenco kateder, ko pa študent dejansko pride na oddelek, tam predvideni mentor niti ne ve, da je študent na vajah, kaj šele, da bi mu omogočil dobre vaje. Tako je študent večinoma na oddelku odveč in ni vključen v delovni proces, niti mu ni omogočen učni proces. Skratka klinične vaje so večinoma neuporabne.
  Predmetnik je zastarel in rigiden. Določeni predmeti, kot na primer anestezija, onkologija, orl, oftalma so zapostavljeni, imajo premalo ur in vaj. Medtem so nekateri predklinični predmeti razvlečeni na veliko št. ur, pa tudi npr sodna medicina in podobni predmeti, ki so totalno nepomembni za delo zdravnika, imajo veliko št. ur.
  Tako predmetnik ne sledi realnim potrebam po znanju zdravnika, temveč predvsem interesom kateder, ki do si izborile več ur.
  Kot zadnje bi se dotaknil še učenja praktičnih postopkov, npr vstavljanja kanile, kjer je oseba vključena v pedagoški proces totalno neprimerna, nepedagoška, povrh vsega pa še uči zastarelo tehniko vstavitve kanile.

PUSTITE KOMENTAR