Domov Lampret Consulting, d. o. o. – Višja strokovna šola

Lampret Consulting, d. o. o. – Višja strokovna šola

Na višji strokovni šoli Lampret Consulting izvajajo dva študijska programa: Ekonomist in Poslovni sekretar.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica
 
Kontaktna oseba: Tinkara Lampret Fakuč
Funkcija: referentka
Uradne ure: Ponedeljek: od 13. do 16. ure, sreda: od 9. do 17. ure, petek: od 9. do 12. ure
Mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Telefon: 05/33 82 700
Spletna stran: http://www.lampret-consulting.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 2

Na spletni strani je zapisano, da je bila Lampret Consulting d.o.o. – Višja strokovna šola, prva zasebna višja strokovna šola na območju severne Primorske. Poslanstvo opredeljujejo kot spodbujanje učenja in nudenje visokokakovostnih izobraževalnih programov. Študente in druge udeležence vidijo kot svoje partnerje in jih izobražujejo za poklic in življenje.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): EKONOMIST, POSLOVNI SEKRETAR

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, poslovni sekretar

PUSTITE KOMENTAR