Domov Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – Višja baletna šola

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – Višja baletna šola

Višja baletna šola deluje kot organizacijska enota Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov:
 
Kontaktna oseba: Mihael Žveglič
Funkcija: Referat za študentske zadeve
Uradne ure: Pon: 13.30–14.15 in pet: 9.30–10.30, vsak dan po elektronski pošti
Mail: [email protected]
Telefon: 05/907 43 22
Spletna stran: www.kgbl.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

Višja baletna šola ponuja program Balet. Na spletni strani so zapisali, da je “osnovni namen prenovljenega študijskega programa, da si kandidati pridobijo višjo raven strokovne izobrazbe, širše in zahtevnejše strokovno znanje baletnih in drugih plesnih tehnik, koreografije, veščine za organiziranje in vodenje predstav ter kompetence za druga zahtevnejša dela na baletnem in drugem plesnem področju. Z izbirnostjo modulov je kandidatom omogočeno, da se usposobijo za plesanje zahtevnejših baletnih vlog v predstavah ali nadgradijo znanja iz koreografije.”


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA (2 leti): BALET

Vpiše se lahko, kdor: je uspešno zaključil umetniško gimnazijo, plesna smer – balet ali kdor je uspešno zaključil gimnazijo ali katerikoli srednješolski strokovni program in je opravil maturo iz izbirne ga predmeta glasba – balet ali kdor je uspešno zaključil zgoraj navedenim programom ustrezen program po prejšnjih predpisih in – je opravil preizkus posebne nadarjenosti iz baleta po merilih in kriterijih avdicije za baletnega plesalca.
Izredni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: višji baletni plesalec

PUSTITE KOMENTAR