Domov Izobraževalni center Memory

Izobraževalni center Memory

Izobraževalni zavod Memory izobražuje na dveh lokacijah – v Kopru in Dutovljah.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Ferraska cesta 30, 6000 Koper
 
Uradne ure: vsak dan od 11. do 16. ure
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 05/631 13 13. 040 645 666 (Koper); 05/764 20 27, 05/764 21 32 (Dutovlje)
Spletna stran: http://www.memory.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3

Izobraževalni zavod Memory – Višja strokovna šola ponuja tri višješolske študijske porgrame na dveh lokacijah (Ferrarska 30, Koper in Dutovlje 32, Dutovlje). V šoli vidijo svoje poslanstvo v izobraževanju odraslih in z zvišanjem izobrazbene ravni v okolici in posredno tudi na državni ravni. Na spletni strani je zapisano tudi, da želijo ljudem na podeželju omogočiti izredno izobraževanje, svoje študente želijo usposobiti v praktično, strokovno in podjetniško orientirane posameznike.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): EKONOMIST, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: ekonomist, organizator socialne mreže, inženir logistike
Zaposlitev: Ekonomist: dela s področja trženja in organizacije, računovodstva, financ, administracije, urejanje dokumentacije, vodenja oddelkov in poslovnih enot, poslovodenje ipd.; Organizator socialne mreže: centri za socialno delo, nevladne organizacije in društva, domovi za ostarele, mladinski domovi, varne hiše, vzgojni zavodi, materinski domovi, krizni centri, centri za pomoč ljudem na domu, zasebna podjetja, ki delujejo na področju sociale itd.; Logistično inženirstvo: dela s področja špedicije, transporta, skladiščenja, manipulacije blaga, komisioniranje blaga itd.

PUSTITE KOMENTAR