Domov Izobraževalni center Geoss, d. o. o. – Višja strokovna šola

Izobraževalni center Geoss, d. o. o. – Višja strokovna šola

Izobraževalni center Geoss, d. o. o. – Višja strokovna šola v Litiji ponuja šest dveletnih višješolskih študijskih programov.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
 
Kontaktna oseba: Gordana Marinović
Funkcija: vodja referata za študentske zadeve
Mail: [email protected], [email protected]
Telefon: 01/898 05 70, 031 759 355
Spletna stran: http://www.ic-geoss.si/
Možnost izrednega študija: DA

Vizija izobraževalnega centra je postati v občini Litija in širiši okolici najbolj prepoznavna strokovna ustanova za vseživljenjsko poklicno in osebno rast odraslih. Izobraževalni center Geoss Višja strokovna šola je na spletni strani svoje poslanstvo opredelila kot prispevek h gospodarski rasti ter splošnemu napredku v občini Litija na podlagi profesionalnega dela, sodelovanja in povezovanja s podjetji in organizacijami.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, STROJNIŠTVO, EKONOMIST, LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, POSLOVNI SEKRETAR, INFORMATIKA

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: organizator socialne mreže, inženir strojništva, ekonomist, inženir logistike, poslovni sekretar, inženir informatike

PUSTITE KOMENTAR