Domov ICES – Višja strokovna šola

ICES – Višja strokovna šola

ICES je samostojni zavod za izvajanje višješolskih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja elektroenergetike, strojništva in informatike.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Letališka 16, 1000 Ljubljana
 
Uradne ure: od ponedeljka do petka: od 9.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00
Mail: [email protected]
Telefon: 01 54 74 505
Spletna stran: http://www.ices.si
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 3

Izobraževalni center energetskega sistema – ICES  višja strokovna šola ponuja znanje, ki ga potrebujejo gospodarstvo, obrt in druge dejavnosti v tem trenutku in v prihodnosti. Na spletni strani so zapisali, da že več kot 20 let uspešno sledijo spremembam na področju energetike in omogočamo udeležencem, da si pridobijo naziv inženirja v programih elektrotehnike, informatike in strojništva.


Vpisni pogoji

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (2 leti): ELEKTROENERGETIKA, INFORMATIKA, STROJNIŠTVO

Vpiše se lahko, kdor: je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Redni študij: ne
Strokovni naslov diplomantov: inženir elektroenegetike, inženir informatike, inženir strojništva

PUSTITE KOMENTAR