Domov IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana izobražuje mednarodno konkurenčne poslovne ekonomiste, ki jih odlikujejo znanja na področju sodobnih metod poslovanja.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: 7 Mencingerjeva ulica, Ljubljana 1000, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat za študijske zadeve
Mail: [email protected]
Telefon: 040/561 896
Spletna stran: http://www.ibs.si/
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1
Št. podiplomskih programov: 1

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana na spletni strani piše, da imajo individualen pristop do študentov. Vsem, ki so že opravili katero primerljivo šolo, lahko priznajo izpite, opravljene na drugih višjih in visokih šolah in neformalno pridobljena znanja. Študij je mednaroden in daje možnost, da se dobro naučite angleščine in nemščine.


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MEDNARODNO POSLOVANJE

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošni uspeh pri poklicni maturi ali splošni maturi in 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku.
Smeri: Študijski program ima tri usmeritve: Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki, Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem ter Mednarodno poslovanje in javna uprava. Prva usmeritev je namenjena vsem, ki se želijo naučiti sproščenega poslovnega komuniciranja v več tujih jezikih, druga seznanja z vsebinami kot Mednarodno poslovanje in naravno okolje, Okoljevarstveno pravo in poslovanje, Trajnostno poslovanje kot vrednota itd.; tretja pa je zelo primerna za vse, ki delajo za javno upravo, saj vsebuje predmete kot Vlada in javni sektor, Ekonomika javnega sektorja ter Menedžment mednarodnih projektov.
Izredni študij: da, le izredni študij, šolnina znaša 2.500 evrov
Strokovni naslov diplomantov: diplomant/ka mednarodnega poslovanja

PUSTITE KOMENTAR