Domov IAM Visoka šola za multimedije

IAM Visoka šola za multimedije

INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE se ukvarja z razvojnim in raziskovalnim delom na področju multimedijev.

Kontaktni podatki in uporabne informacije:

Naslov: Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Kontaktna oseba: referat za študijske zadeve
Uradne ure: vsak dan 9.00 - 17.00
Mail: referat@iam.si
Telefon: 01/524 00 44
Spletna stran: http://www.iam.si/vsmm
Možnost izrednega študija: DA
Št. dodiplomskih programov: 1

IAM Visoka šola za multimedije na spletni strani piše: “Študij na področju (multi)medijske produkcije sodi med najbolj zanimive, koristne in perspektivne, saj uporablja najbolj sodobno opremo in na ta način zagotavlja stalen in neposreden stik z najbolj razvitim svetom, globalizacija medijev pa omogoča tudi neposreden dostop na trg znanja, izdelkov in storitev. Izjemno pomembno je, da je učno mesto enako delovnemu in tistemu za hobi, obenem pa prenosne naprave in zmogljiva omrežja omogočajo delo praktično kjerkoli in za kogarkoli na svetu.”


Vpisni pogoji

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM I. STOPNJE (3 leta): MULTIMEDIJSKA PRODUKCIJA

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: dosežene točke splošnega učnega uspeha v 3. in 4. letniku (30 % točk) in splošni učni uspehi pri maturi (30 % točk) in preizkus nadarjenosti pred komisijo (40 % točk). Kandidati z opravljeno poklicno maturo pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (30 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (10 % točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20 % točk) in preizkus nadarjenosti pred komisijo šole (40 % točk). Preizkus nadarjenosti obsega predstavitev in zagovor multimedijskega izdelka (serija fotografij, avdio ali video izdelek, e-učna enota, grafični izdelek, 2D ali 3D animacija in drugo – natančni pogoji so na spletni strani www.iam.si/vsmm) in pogovor s komisijo o dejavnostih kandidata/tke na področju multimedijske produkcije.
Izredni študij: da, samo izredni študij, šolnina v študijskem letu 2016/17 znaša 4.300 evrov za 1. in 2. letnik, ter 4.000 evrov za 3. letnik
Strokovni naslov diplomantov: diplomiran/a multimedijski/a producent/ka (VS)


PUSTITE KOMENTAR